הר נוף פיזזה עם משפחת אלתר

בטקס רב רושם ובהשתתפות מאות מתושבי השכונה ספר התורה שהוכנס לבית הכנסת המרכזי בשכונת הר נוף ׳אמרי שפר׳ ושנכתב על ידי מתפללי בית המדרש ועל ידי משפחת אלתר לע״נ סב המשפחה ר צבי בן יעקב אלתר ז״ל שהיה מבוני ירושלים.

מעמד כתיבת האותיות נערך ברוב פאר והדר בבית משפחת הרב עדי אלתר מחשובי בית המדרש ובנו של המנוח ונתרם על ידי מתפללי בית המדרש ובני המשפחה. בכתיבת האותיות השתתפו הרבנים הראשים לישראל הראש״ל הגר״י יוסף והרב הראשי הגר״ד לאו וכן רבנים חברי מועצת הרבנות הראשית, ראשי אבות בתי הדין, דיינים, רבני ערים, שרים וחכי״ם וחברי מועצת העיר. במעמד כתיבת האותיות כובדו מתפללי בית הכנסת שתרמו אף הם לספר התורה.

תהלוכת ספר התורה יצאה מבית התורמים משפחת אלתר בהשתתפות מאות תושבי השכונה בלפידים ובמחולות לכיוון בית הכנסת המרכזי אמרי שפר וספר התורה הוכנס לארון הקודש בריקודים ובמחולות ולאחר מכן התיישבו מתפללי בית הכנסת וחשובי המתפללים לסעודת המצווה לכבודה של תורה.

השארת תגובה