הגאון הרב דוד עובדיה זצ"ל

בני ברק דואבת בהסתלקותו לשמי מרום אחד מגדולי הת"ח בבני ברק הגאון הרב דוד עובדיה זצ"ל

הרב דוד עובדיה זצ"ל
הרב דוד עובדיה זצ"ל

הרב דוד עובדיה זצ"ל, נולד בשנת תש"י באפגניסטן וכשנכנס לבריתו של א"א היה שטף דם גדול והיה נתון בסכנת חיים,ובנס עברו במקום רוכלים הודים והיה להם צמח לעצירת הדם וניצל  הוריו עיכבו את זמן עלייתם במשך שנה עד שהבריא.

שקד באוהלה של תורה בישיבת תפארת ציון, שם נקשר בעבותות אהבה לרבותיו הגאון הרב משה דויטש, וליבלחט"א הגאון הרב יצחק גרודזינסקי שליט"א.

לאחר סדר ג' היה לומד חברותא בכולל חזון איש יחד עם הגאון רבי משה דוייטש זצ"ל עד השעות הקטנות של הלילה . והרבה פעמים לא שב לישון בישיבה אלא פורש ללון על ספסלי כולל חזון איש.

כדי לזכות ללמוד השכם עם מורו ורבו הגאון רבי משה דוייטש זצ"ל.

יגיעתו בתורה בבחרותו הייתה עד מסירות נפש ממש ולעיתים מרוב רעב התקשה להירדם ולימוד התורה הוא שהחייהו .

ומרוב מאמץ וחוסר תזונה הגיע לכדי  חולשה ואפיסת כוחות ומרן הסטפילר.דאג שיצא לנופש תוך שהוא מדריכו בפרוטרוט כיצד לנהוג ואף נתן לו כסף להוצאות  המנוחה

בשחר נעוריו ראה מרן הסטייפלר זיע"א, את אהבת התורה  ויראת השמים שבערה בקרבו וקרבהו רבות מאז תקע שם את  יתדו והיה צמוד למרן הסטייפלר זיע"א שם זכה לחיבה יתרה ממרן בעל הקהילות יעקב זללה"ה ואף שהדריכו עצה ותושיה בכל עניין.

טרם נישואיו מרן הסטייפלר זיע"א הדריכו הדרכה אישית בהקמת ביתו.

בהיותו נער צעיר עסק בהצלת ילדי עדות המזרח מהאווירה הכפרנית ששלטה אז בארץ, דבר שהיה כרוך בימים ההם במסירות נפש כידוע, נערים רבים עלו למסלול של קדושה וטהרה עקב פעילותו הברוכה.

את פעילותו עשה בצנעה, לקח ע"ע עול ציבור והכניס רבים וטועים לישיבות, שימש לבחורים אלו כאב רוחני, ודאג למלא כל מחסורם ברוחניות ובגשמיות, ואף כשנכנסו לישיבות המשיך לדאוג ולעקוב אחר גדילתם כמלאך האומר גדל. כשכל אחד מהם חש כבן יחיד ממש.

לימים, כשכיהן בישיבת "תפארת ציון" כמגיד שיעור, היה עובר בין ספסלי בית המדרש עם הגאון ר' שריה דביליצקי זצ"ל כשהוא מורה באצבעו על בחורים מהישיבה שזקוקים לביגוד וכד', ר' שריה היה רושם בפנקס, ולאחמ"כ דואג שבחורים אלו יקבלו כל צרכם.

בשנת תשל"ג הקים ישיבת בין הזמנים הראשונה בת"א השוממה ובימי חול המועד הביא משאית עמוסה בבחורים מישיבת פונוביז' ע"מ ליצור אוירה רוחנית ושמחה לבני הישיבות בת"א  כמו כן היה מביא את גדולי הרבנים לשעורים  ודברי חיזוק

בשנת  תשל"ה נישא לרעיתו הרבנית שתבלחט"א בתו של הרה"צ ר' מרדכי יונה זצוק"ל  מבאי ביתו של   מרן הרב מבריסק זצוק"ל, וקבע משכנו בעיר בני ברק סמוך לרבותיו.

לאחר נישואיו למד בכולל של הגאון הרב בנציון פלמן זצוק"ל. התווה את ביתו בדרכו של החזו"א, כשהוא דבוק במורו ורבו הגאון ר' יצחק גרודזינסקי שליט"א.

כל חייו התאבק בעפר רגליהם של גדולי ישראל והנהיג את ביתו בהנהגותיהם והתאמץ לברר אצל גדולי ישראל מכלי ראשון דעתם בכל ענין ולא להסתפק ב דברי  השמועה בלבד  ולאורם הלך תמיד .

בשנת תשנ"א נשלח על ידי מרן ראש הישיבה הרב ש"ך זיע"א להקים בית מדרש וכולל אברכים בעיר תל אביב להפיץ דבר ה' ושימש כמגדלור של הפצת קדושה וטהרה, היה כאב לתלמידיו הן בענייני רוח וגשם תוך התמסרות מוחלטת למענם.

כל ימיו סלד מרהבתנות בענייני עוה"ז ומאס במותרות ובז לחיי פאר והדר והשקיע את כל מרצו לחיי נצח.

עקב חובות מרובים שנשארו לו מהכולל בת"א מכר דירתו במרכז בני ברק ועבר לשכון בשכונת קרית הרצוג, שם סייע לבנו הגאון רבי  אי"ש עובדיה  שליט"א בהקמת רשת כוללים של "תפארת ישראל" כשהוא מכהו  כראש הכולל בביה"כ 'זיו יהודה'. רבים מהשכונה נהנו ממנו עצה ותושייה.

כיבד והאיר פנים לכל אדם והתעניין בו ובצרכיו ובעיקר לנדכאים ומרי נפש כאב את כאבם ועזר להם ככל יכולתו. תושבי השכונה סיפרו אודותיו עד כמה עזר וסייע באופן אישי הן במתן עצה בחינוך ילדים שלום בית שידוכים, פעמים רבות היה מגיע בגפו לביתם של נערים נושרים אשר הרעיף עליהם חום ואהבה ורוממם להטות את ליבם אל דרך המלך  . חילק הרבה צדקה בסתר ופנה בעצמו לארגוני חסד בכדי שיסייעו למשפחות אלו והכל בצנעה מבלי שייוודע לאחרים אף לא לבני ביתו. רבים מפעליו הגדולים נודעו לראשונה למשפחתו רק בימי השבעה.

בכל עת החדיר בבניו ובבנותיו את ההשקפה שקיבל מרבותיו זיע"א, שגור היה על לשונו  שבחינוך ילדים צריך להתפלל בדמעות לבכות ושוב לבכות, ולאפילו לצום.  עבורם והביא דוגמאות מגדול"י ומענקי הרוח שזכו לבנים יר"ש, וזאת בזכות שמסרו נפש ממש בחינוך ילדיהם.

בשב"ק, שבעה שבועות קודם פטירתו בדרכו לבית המדרש מעד בפתאומיות ושבר את כתפו, האם למרות ייסוריו הנוראיים לא הסכים בשום אופן לקרוא למד"א לפני צאת שבת אף בית החולים ספרו הרופאים בהתפעלות על שליטתו העצמית על אף יסוריו הרבים,

כל פעם  שנטל תרופה בהוראת רופאיו היה מרים עיניו לשמים ואמר שיה"ר שיהא עסק זה לי לרפואה,

כשבועיים לפני פטירתו התגלתה המחלה הנוראה שהתפשטה בחלק רב מגופו בצורה מהירה, למרות יסוריו הרבים, ביקש בכל פעם להודות לאחים ולרפאים על טיפולם המסור,

וברגעיו האחרונים כשבא אחיו לבקרו בכה בדמעות שליש שהיום לא זכה לומר קר"ש  ולהניח תפילין ה ומיד הניח  לו אחיו תפילין וובירך שהכל וזמן קצר לאחריו השיב נשמתו ליוצרה והוא בן ס"ט שנים, נפטר ביום שנכנס לבריתו של אאע"ה.

נלב"ע בשבוע פרשת שופטים אור לד' אלול לסדר וְשָׁמַרְתָּ לַעֲשׂוֹת כְּכֹל אֲשֶׁר יוֹרוּךָ ,,,,

לֹא תָסוּר מִן הַדָּבָר אֲשֶׁר יַגִּידוּ לְךָ יָמִין וּשְׂמֹאל, אשר זה היה תמצית חייו.

בשב"ק, שבעה שבועות קודם פטירתו בדרכו לבית המדרש מעד בפתאומיות ושבר את כתפו, למרות ייסוריו הנוראיים לא הסכים בשום אופן לקרוא למד"א לפני שיגיע זמו שקיעה לפי הרמב"ם (18 דק') ואף בית החולים ספרו הרופאים בהתפעלות על שליטתו העצמית על אף יסוריו הרבים,

בכל שנאלץ ליטול תרופה בהוראת רופאיו היה מרים עיניו לשמים ואמר שיה"ר שיהא עסק זה לי לרפואה,

כשבועיים לפני פטירתו התגלתה המחלה הנוראה שהתפשטה בחלק רב מגופו בצורה מהירה, למרות יסוריו הרבים, ביקש בכל פעם להודות לאחים ולרפאים על טיפולם המסור,

וברגעיו האחרונים כשבא אחיו לבקרו בכה בדמעות שליש שהיום לא זכה לומר קר"ש במנין ,הניח תפילין וזמן קצר לאחריו השיב נשמתו ליוצרה והוא בן ס"ט שנים, נפטר ביום שהוא עצמו נכנס לבריתו של אאע"ה.

נלב"ע בשבוע פרשת שופטים אור לד' אלול לסדר וְשָׁמַרְתָּ לַעֲשׂוֹת כְּכֹל אֲשֶׁר יוֹרוּךָ ,,,,

לֹא תָסוּר מִן הַדָּבָר אֲשֶׁר יַגִּידוּ לְךָ יָמִין וּשְׂמֹאל, אשר זה היה תמצית חייו.

השארת תגובה