ברחוב העיר: 100 סיומי מסכת

מעמד מרהיב בשכונת נווה צבי: סיומי מסכת שנלמדו בנוסף לסדר הישיבתי, באירוע שציין שנת פעילות תורנית ענפה בשכונה, ובהשתתפות אורחים דגולים

סיום
סיום

400 מתושבי שכונת נווה צבי, השתתפו ביום רביעי במעמד הסיומים מרגש שנערך על ידי מחלקת בני הישיבות במנהל הקהילתי גאולה בוכרים. מיזם זה חתם שנה רצופה בפרויקטים רבים שהופעלו והופקו מתוך חשיבה מעמיקה לטובת בני הישיבות בשכונה.

המסכתות נלמדו ע"י הבחורים החל מחודש ניסן בנוסף על הלימוד בישיבה, וזאת בעידודם של רבני השכונה ומנהלי ישיבות בין הזמנים.

את המעמד כיבדו בהשתתפותם רבני השכונה ואורחים נכבדים, בהם: אב"ד ביתר הגאון רבי צבי ברוורמן; ראש ישיבת פורת יוסף הגאון רבי יוסף חיים קופשיץ; ראש ישיבת "חיי משה" הגאון רבי נפתלי נוסבוים; והגאון רבי שריאל רוזנברג, דיין בבד"ץ ב"ב.

הגאון רבי נפתלי גפן, מראשי ישיבת קמניץ, דיבר על השמחה המיוחדת הממלאת את לומדי התורה כאשר הם מצליחים להתחיל ולסיים את המסכת עם כל האתגר הנדרש מכך. את המשא המרכזי נשא הגאון רבי מיכל זילבר.

במעמד הסיומים, עלו לבמה 100 בחורי חמד בזה אחר זה וסיימו את המסכת. הבעת פניהם העידה היטב על תחושת הסיפוק שמילאה את ליבם, ובעת שסיימו את המסכתות פצח הקהל בריקוד של שמחה ומצווה. את הערב הנעימו בשירתם המופלאה מקהלת "מלכות" עם בעל המנגן ר' יואלי דבידוביץ.

לאחר מכן ישבו כל תלמידי ישיבת "בין הזמנים" בשכונה, לסעודת מצווה מושקעת באולם סמוך, כאשר מכבדים בנוכחותם ובדבריהם המחכימים הרבנים החשובים הגר"א דיסקין והגרי"ח סופר.

השארת תגובה