השו"ת המשפטי / עו"ד נועם קוריס

עורך דין נועם קוריס
עורך דין נועם קוריס

ההורים ז"ל השאירו צוואה על דירתם היחידה, ובה מוזכרים כל הבנים והבנות בחלקים בלתי שווים. כולנו חתמנו על טופסי הסכמה וסמכות לבית הדין הרבני בירושלים כנדרש בהסכמה (בפני עו"ד וגם בפני הדיין).

בית הדין הוציא צו קיום צוואה בתוספת הוראה שממנים אותי כמנהל העיזבון כפי רצון ההורים המוזכר בצוואה.

בצוואה מוזכר שהדירה תימכר ושמנהל העזבון יחלק בין היורשים את התמורה.

בצוואה גם מוזכר, שמי שיתנגד לקיום הצוואה ייאבד את חלקו לפי הצוואה וחלקו יחולק לאחרים.

כעת לאחר מתן צו הקיום לצוואה והמינוי שלי כמנהל עזבון יש חלק מהילדים שמתנגדים. מדובר באלו שחלקם קטן יותר וההתנגדות באה עכשיו למרות שהם קיבלו את העתק הצוואה עוד קודם, לפני הצו לקיום הצוואה.

שאלה: האם אני רשאי כעת למכור את הדירה בלי חתימתם ובלי הסכמתם על הסכם המכר ?

תשובה: הדרך למכור את הדירה היא להביא את ההצעה לבית הדין שמינה אותך ולבקש ממנו הוראה לחתימתך על הסכם המכר. יש להניח שבית הדין יאפשר ליתר היורשים להציג את התנגדותם ובמידה ולא יתקבלו התנגדותיהם תמכר הדירה בחיתמתך ובאישור בית הדין.

 

שאלה: האם מותר לפרסם פסק דין ברבים ובאמצעי מדיה, מדובר בפסק דין של בורר לאחר שקיבל תוקף של בית משפט? ומה הדין לגבי צו העיקול של שעבוד מצד ג' האם מותר לפרסם אותו?

תשובה: במידה ואין הוראה אחרת של הבורר או של בית המשפט הרי שאין מניעה לפרסם את פסק הדין או פסק הבורר ואף את העיקולים שהוטלו מכוחם. חוק איסור לשון הרע נותן חסינות לפרסום פסקי דין כהווייתם.

 

שאלה: שלום, אתמול קיבלתי מכתב סיום העסקה וסיום יחסי עובד מעביד.

במכתב רשום שאני זכאי לתשלום עבור הודעה מוקדמת וגמר חשבון למרות שלא ניתנה לי תקופת ההודעה המוקדמת. בשימוע סוכם עם המעביד שאמשיך להגיע בחודש האחרון לעבודה למשך כמה שעות. במידה ותקרה לי חלילה תאונה בזמן נסיעה לעבודה או בזמן שהייה שם, האם אני מבוטח?

תשובה: תקופת ההודעה המקדמת נחשבת כחלק מתקופת העסקה לכל דבר ועניין ולרבות לעניין הביטוח.

 

שאלה: לבני יש הרבה חובת ואינני רוצה להוריש לו את הנכס שלי במותי כיוון שהכול ילך. אני מעדיפה להוריש רק לבן השני שלי. אם אכתוב בצוואה שאני מורישה רק לבן אחד, האם יהיה ניתן לתבוע את בני בטענה שזה סתם מהלך לשמירת הנכס שלי?

תשובה: למצווה יש את הזכות להוריש את רכושו למי שחפץ ללא קשר לענייניו הפרטיים של היורש ולא נראה שיהיה ניתן לטעון טענה נגד ציווי הצוואה.

הטיפ המשפטי ניתן לשלוח שאלות למדור במייל kurislaw@gmail.com או לפקס 077-7060059

השארת תגובה