לנתניהו היה אסור להתערב בתקשורת

בעקבות פרסום הקלטות נתניהו על אודות רשיון לערוץ 20 ו'מועצת הכבלים והלווין', משרד המשפטים פירסם הבהרה חריגה: לראש הממשלה היה אסור להתערב

נתניהו
נתניהו

המכתב המלא שפרסם משרד המשפטים:

הרינו להבהיר את מצב הדברים בכל הקשור להסדרת ניגודי העניינים של ראש הממשלה בטיפולו בתחום התקשורת:

1 . בתקופת כהונתו של ראש הממשלה כשר תקשורת, נערכו לו שני הסדרים למניעת ניגוד עניינים:

א. בשנת 2015, בעקבות פניות שהגיעו באמצעות מבקר המדינה, נערך למר נתניהו הסדר ניגוד עניינים ביחס למשרד עוה"ד שמרון-מולכו, אשר ייצג באותה עת לקוחות מתחום התקשורת.

ב. בשנת 2016, בעקבות פרסומים בתקשורת בעניין מערכת היחסים בין מר נתניהו לבין מר שאול אלוביץ', שהיה אז בעל השליטה בקבוצת חברות הכוללת גופי תקשורת שונים, בהם חברת "בזק", נערך הסדר ניגוד עניינים נוסף, שפורסם בשעתו לתקשורת. הסדר זה נערך על בסיס המידע שהיה ידוע בשעתו ביחס למערכת היחסים האישית בין רה"מ לאלוביץ', ובמסגרתו הובהר כי ראש הממשלה יימנע מלטפל בעניינים קונקרטיים הנוגעים לחברות שבבעלות אלוביץ', וכן בעניינים אחרים שיש להם השפעה מהותית על חברות אלו.

2. בשנת 2017, ראש הממשלה התפטר מתפקידו כשר התקשורת והתייתר הצורך בהמשך הבחינה של ניגודי עניינים ביחס לתפקיד זה.

3. עם זאת, גם לאחר התפטרותו מתפקידו כשר התקשורת, הובהר כי מתוקף תפקידו כראש הממשלה, רשאי נתניהו לעסוק בעניינים הנוגעים למשרדי הממשלה השונים, לרבות משרד התקשורת, וכי עצם העובדה שהוא אינו מכהן עוד כשר התקשורת אינה שוללת את מעורבותו בתחום התקשורת בכובעו כראש הממשלה. מובן כי מעורבות זו כפופה לאיסור על פעולה בניגוד עניינים.

4. עוד הובהר כי הסדרי ניגוד העניינים שגובשו עבור מר נתניהו כשר תקשורת עדיין עומד בתקפם, שעה שראש הממשלה עוסק בנושאי משרד התקשורת. כמו כן, נוכח רגישות העניין, הובהר לראש הממשלה כי בהמשך לחוות הדעת שכבר נמסרו בנושא, עליו להימנע מלטפל בנושאים המשפיעים על מי שמקיימים עמו קשרי חברות אישית, וכי עליו להתייעץ עם היועץ המשפטי לממשלה במקרים שבהם הטיפול בתחום התקשורת כרוך עם נושאים מעין אלו.

5 . בהתאם לאמור, נבחנו מעת לעת, אד הוק, נושאים שונים מתחום התקשורת, כאשר עלה צורך במעורבות רה"מ. זאת, על מנת להבטיח שאינם מעוררים חשש לניגוד עניינים. במידת הנדרש, ננקטו הצעדים המתחייבים כדי למנוע חשש מעין זה.

מעבר לאמור, אין בדעתנו להתייחס כרגע לתוכנו של הפרסום אמש, בנוגע להקלטות השיחות בין רה"מ לבין שר התקשורת דאז, איוב קרא.

השארת תגובה