תכנית השימור של הרצליה: בעלי נכסים יתנגדו

הרצליה
הרצליה

בחודש יולי עיריית הרצליה פרסמה להפקדה את תוכנית השימור העירונית. במסגרת התוכנית הוגדרו כ-70 אתרים ומבנים המיועדים לשימור. לצד מבנים ציבוריים כמו בית העירייה הישן או הבאר הראשונה בהרצליה נכנסו לרשימה גם מבנים רבים בבעלות פרטית , רבים מהם ממוקמים ברחובות סוקולוב, הנדיב ובני בנימין בעיר, וכוללים גם מבנים של המשפחות הראשונות בעיר.

עו"ד אפרת לרנר, שותפה במשרד עורכי הדין ענת בירן מציינת כי בימים אלו מטפל המשרד בהגשת התנגדויות לתוכנית מצד בעלי נכסים פרטיים שנכנסו רשימת השימור. לדבריה, באופן כללי, תוכנית השימור של עיריית הרצלייה לא מגדירה את המבנים הפרטיים כשימור מחמיר והיא נותנת אפשרויות לבנייה בחלקי המגרש הפנויים ומעל המבנים הקיימים, אולם לא בכל מגרש זה מתאפשר. יש נכסים שנכנסו לרשימת השימור ואפשרויות הפיתוח שלהם מוגבלות והפתרון שמציעה התכנית הוא של ניוד זכויות.

בכל מקרה לגופו חשוב לבדוק, באמצעות שמאי את ההשלכות הכלכליות של מגבלות השימור על הנכס, ולבחון אם התמריצים שמציעה התכנית נותנים מענה כלכלי הולם.

מאחר שהתכנית משנה את עקרונות הבניה במגרשים הכלולים בה, עשויים להתעורר מצבים בהם החלקות השכנות יפגעו כתוצאה מתכנית השימור. על כן, מומלץ לכל בעל נכס באזורים הרלוונטיים לבדוק אם התכנית משפיעה עליו ועל ערך נכסיו.

שלב הפקדת התכנית הוא השלב היחיד בו זכאים אנשים הרואים עצמם נפגעים מהתכנית  להגיש לה התנגדויות, לנסות להוציאה מרשימת השימור או לשפר את התמורות והתמריצים לביצוע השימור בעתיד. התנגדות יש להגיש כשהיא מנומקת ומצווה בתצהיר של המתנגד המאושר על ידי עו"ד.

את ההתנגדויות ניתן להגיש עד ה- 12/9/19.

עו"ד לרנר נותנת כדוגמא, מקרה בו מטפל המשרד, של נכס מסחרי ברחוב סוקולוב. תכנית השימור מאפשרת תוספות בניה אך המגבלות התכנוניות שיצרה מקשות על ניצול הזכויות ועל אפשרות הגישה לרכב. במסגרת ההתנגדות שתוגש יועלו טענות בקשר לתכנון, לפתרונות אפשריים, ועוד.

עו"ד ענת בירן מזכירה כי לתכנית השימור של תל אביב שאושרה בשנת 2008, קדמו שנים של התדיינויות בוועדות התכנון בשל התנגדויות רבות של בעלי נכסים שיועדו לשימור. בשנת 2011 הוגשו מאות תביעות לפיצויים בסכומים של מאות מיליוני שקלים נגד הועדה המקומית בגין ירידת ערך נכסים שנכללו בתכנית השימור. הדיונים נמשכים עד היום וטרם התקבלה החלטה של ועדת הערר הדנה בהם.

השארת תגובה