הנתבע טוען להוצל"פ: פרעתי את חובי

כסף
כסף

שאלה: קראתי שיצא חוק שאומר שחובת הביטוח היא על המשכיר. רציתי לדעת האם המשכיר יכול לחייב אותי בתור השוכר לשלם על הביטוח.

תשובה: המשכיר יכול לבטח את מבנה הדירה, נזקי צנרת וכו' ואולם הוא אינו מחוייב לבטח את תכולת הדירה ולכן הוא יכול לחייב אותך לעשות פוליסה כזו , על מנת לכסות את עצמו ממקרה ביטוחי.

 

שאלה: זכיתי בפסק דין נגד פלוני ולאחר שאותו פלוני לא שילם פתחתי תיק בהוצאה לפועל לגביית פסק הדין וקיבלתי הודעה מלשכת ההוצאה לפועל שאותו פלוני הגיש טענת "פרעתי", מהי טענת פרעתי בהוצאה לפועל?

תשובה: טענת "פרעתי" הקבועה בסעיף 19 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז–1967 מאפשרת לחייב, הטוען כי מילא אחר פסק הדין שניתן בעניינו או שאינו חייב עוד למלא אחריו, כולו או מקצתו, להגיש בקשה בעניין זה לרשם ההוצאה לפועל, תוך שהחוק מסמיך את רשם ההוצאה לפועל לקבוע אם ובאיזו מידה מוטל עוד על החייב למלא אחר פסק הדין.

 

שאלה: אני מתגורר בבית משותף ולאור מחלוקת בין מספר שכנים בבניין נאמר לי שכללי ניהול הבית המשותף צריכים להימצא בתקנון הבית המשותף של הבניין אבל אף אחד מהשכנים לא יודע על תקנון כזה. מה עושים?

תשובה: בהתאם לחוק המקרקעין נקבע, כי ככל ובעלי הדירות לא קובעים תקנון לבית המשותף בעצמם הרי שיש להחיל את תקנון הבית המשותף המצוי שאת הנוסח המדוייק שלו ניתן למצוא גם בתוספת של חוק המקרקעין עצמו.

התקנון המצוי קובע בין היתר תנאים דוגמת שבעל דירה חייב להרשות שיבוצעו בדירתו העבודות ההכרחיות להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף, ולתכלית זו רשאים חברי הנציגות ובני אדם הפועלים בשמה להיכנס לדירתו ולבצע בה עבודות כאמור.

וגם שבעלי הדירות יקיימו אחת לשנה אסיפה כללית לשם קביעת דרכי ניהולו של הרכוש המשותף והשימוש בו, קביעת ההוצאות הכרוכות בכך, מינוי נציגות, אישור החשבונות והסדר הענינים האחרים הנובעים מהשכנות בבית המשותף.

 

שאלה: נחקרתי לפני כשנה במשטרת ישראל וקיבלתי בדואר מכתב לפיו המשטרה החליטה שלא להמשיך ולחקור בעניין, מה בעצם אומר המכתב הזה מהמשטרה ?

תשובה: לאחר חקירה פלילית יכולות המשטרה או הפרקליטות להגיש כתב אישום או לגנוז את התיק באמצעות אחת או יותר מעילות הגניזה הקבועות בחוק.

עילה ראשונה, העדר אשמה פלילית משמעה שהמשטרה חקרה את התיק והגיעה למסקנה מחומר הראיות שנאסף לכך שלא בוצעה שום עבירה פלילית. עילה זו מוחקת את התיק לאלתר מהרישום הפלילי.

עילה שנייה, העדר ראיות להעמדה לדין, כלומר בסיום החקירה הגיעה המשטרה או הפרקליטות למסקנה שהראיות שהצטברו בתיק אינן מספיקות בכדי להצדיק הגשת כתב אישום. רישום זה נמחק מהרישום הפלילי בתוך 5 שנים.

עילה שלישית, העדר עניין לציבור משמעו שבנסיבות כלל התיק החליטה המשטרה או הפרקליטות שלא להמשיך לעסוק בתיק שכן אין אינטרס ציבורי לעסוק בתיק זה, בין אם לאור נסיבות העבירה לכאורה ובין עם בנסיבות המיוחדות של המעורבים או בשל ענייני מדיניות הרשות התובעת. רישום זה גם הוא נמחק מרישומי המשטרה מקץ 5 שנים.

ניתן לשלוח שאלות למדור במייל kurislaw@gmail.com או לפקס 077-7060059

השארת תגובה