הנציב: לא העניקו לחייל אוכל כשר

דו"ח נציב קבילות החיילים מפרט שורה ארוכה של קבילות חיילים, בהן גם דוגמא לחייל שהתלונן על תנאי כשרות שאינם מספיקים – הנציב מצא את הקובלנה כמוצדקת

אילוסטרציה: חיילים, צילום: דובר צה"ל
אילוסטרציה: חיילים, צילום: דובר צה"ל

מ"מ נציב קבילות החיילים ומבקר מערכת הביטחון, תא"ל (מיל') איתן דהן, הגיש לראש הממשלה ושר הביטחון בנימין נתניהו וכן ליו"ר וועדת החוץ והביטחון של הכנסת, את הדוח השנתי ה-47, המסכם את שנת 2018 (התשע"ט). דוח נקח"ל התאפיין בשנה החולפת בקבילות על אלימות פיזית של מפקדים, לצד אלימות מילולית ושיח פיקודי לא ראוי, לרבות באמצעות 'ווטסאפ'. בשנת 2018 נרשם ריבוי של קבילות נגד נגדים וקבילות של חיילים המשתייכים לאוכלוסיות מיוחדות (חרדים, חיילים בודדים, מתנדבים ועתודאים ועוד). מנגד נרשמה ירידה בקבילות אלה שעניינן שיח פוגעני. כמו כן, נותר על כנו מספר הקבילות הגבוה של אנשי קבע- קצינים ונגדים.

על פי נתוני הדו"ח 6,749 קבילות הוגשו בשנת 2018, 61% מהקבילות שטופלו נמצאו מוצדקות. מחצית ממגישי הקבילות היו חיילים בשירות חובה, כ-12% אנשי קבע וכ-22% מלש"בים • כ-43% מהקובלים היו בדרגות סמל-סמ"ר • 26% מהקבילות עסקו ביחסי מפקד-פקוד ו-14% בתחומי הרפואה.

עיקרי הנושאים בדוח:

• פגיעה בזכויות יסוד של חיילים: אי מימוש כלל ימי החופשה של חיילי חובה במערך הלוחם, פגיעה בזכויותיהם של מאבטחי מתקנים המועסקים ללא ההכשרה הנדרשת. ריבוי קבילות המעידות על הפעלת שיקול דעת שאינו בסמכות המפקד בנוגע למצבו הרפואי של חייל, עד כדי סיכון רפואי (מניעת גישה ל'ביקורופא', אי מימוש הנחיות רפואיות, אי כיבוד פטורים ועוד).

• רפואה: פער בשירותים הרפואיים הניתנים לחיילים. פערי תיעוד מהותיים הנובעים מבעיות תשתית ומפערים מקצועיים בהבנת החובשים את חשיבות התיעוד. פער במיצוב מעמדם של החובשים אל מול גורמי הפיקוד, צמצום במספר המטפלים ועוד.

• זכויות ת"ש ותשלומים: אי עמידה במכסה השנתית של 18 ימי חופשה ללוחמים בשירות חובה. שינוי מדיניות ותקלות במערכת כ"א הביאו לפגיעה ביכולת משרתי הקבע לממש את כלל ימי החופשה, שלהם הם זכאים.

• מלש"בים: למרות הירידה בקבילות על חוסר מענה מצד מוקדי 'מיטב', עדיין ניכר תסכול רב מתוכן המענה ואיכותו. המתנה ממושכת למפגשים עם גורמי בריאות הנפש.

• משרתי מילואים: עלייה של 16% בקבילות משרתי מילואים. ריבוי קבילות בסוגיות שכר ותשלומים. עליה בקבילות בנוגע לעיכוב בזימונים לוועדות רפואיות (עשרות קבילות במהלך 2018). מנגד, ירידה בקבילות בעקבות עליית אתר המילואים באינטרנט (טפסים, עדכונים וכו).

• מספר גבוה של קבילות אנשי קבע, הן קצינים והן נגדים.

• מ"מ נציב קבילות החיילים בחר לציין לטובה את המשך מגמת השיפור בגדודים המעורבים ובמערך התצפיתניות ואת הירידה המשמעותית בקבילות טבעוניים, אם כי נמשכות הקבילות אודות המענה הניתן ביחידות. לצד זאת הביע הנציב את דאגתו הרבה מהיקף הקבילות הגבוה של אנשי הקבע, קצינים ונגדים.

בצה"ל הגיבו לדו"ח: צה"ל מברך על דו"ח נציב קבילות החיילים לשנת 2018, ורואה בו כלי חשוב ללמידה והיכרות עם נושאים הדורשים בחינה וטיפול, ואמצעי לשפר את המענה הניתן למשרתים בצה"ל.

בעשור האחרון פועלים בצה"ל מנגנוני בקרה וביקורת פנימיים שמטרתם להוביל לשיפור במגוון רחב של נושאים. צה"ל מעריך כל בדיקה וביקורת הנערכת לשיפור הארגון, ומחויב ללמוד את הממצאים להפיק את הלקחים, ולתקן את הדרוש תיקון.

בהתאם להחלטת הרמטכ"ל, מוביל סגן הרמטכ"ל, אלוף אייל זמיר, הליך סדור להעמקת הבדיקה וטיפול בפערים שהועלו בדו"ח.

להלן תקציר ההתייחסות לממצאי הדו"ח:
צה"ל פועל למימוש ייעודו תוך שימת דגש על ראייה שוויונית וממלכתית המושתתת על ערכי כבוד האדם ורוח צה״ל. מפקדי צה"ל אמונים על ביטחונם ושלומם של כלל המשרתים בו. צה"ל רואה בחומרה שימוש באלימות ונוקט יד קשה נגד תופעות מסוג זה.

חיל הרפואה רואה חשיבות רבה במתן שירותי רפואה איכותיים וזמינים לכלל משרתי צה"ל, ועובד לילות כימים לאספקתם.

חיל הרפואה הכפיל את מספר המטפלים (רופאים ופרמדיקים) בתחום רפואת החירום ביחידות הקדמיות, ולאחרונה החל תהליך הכנסת אחיות ליחידות הקצה.

במסגרת הכשרת החובשים, מועברים תכנים בנוגע לחשיבות תיעוד המפגשים הרפואיים, במערכת הממחושבת.

צה״ל אחראי למתן שירותי רפואה שונים, לרבות רפואת מומחים, לחיילי החובה של מג״ב ומספק שירותים אלה באופן מלא וזהה לחיילי צה״ל.

מספר ימי החופשה לחיילי חובה הוגדלו, המפקדים וסגלי המשא"ן ביחידות אחראים ליידע את החיילים בנושא ולבצע בקרה אחר ניצול ימי החופשה.

יחידת מיטב ביצעה הליכים רבים לשיפור הנגישות למלש"בים, בין השאר באמצעות שיפור מוקד השירות ופתיחת אפיקים חדשים ומתקדמים למתן מענה.

צה"ל טייב את האמצעים הטכנולוגיים להנגשת המידע וליצירת הקשר עם אנשי מערך המילואים, באופן שיצר שקיפות והבנה לגבי התהליכים בקרב אנשי המילואים.

פקודת השירות המשותף מושתתת על תפיסת צבא העם, לפיה משרתים בצה"ל חיילים בני כל המינים, הדתות והעדות, ותרומתם של כולם, גברים כנשים, חיונית להצלחתו של הצבא במילוי משימותיו. מדיניות השירות המשותף קמה מתוך תפיסה ממלכתית, שוויונית וסובלנית, המתבטאת בערכי כבוד האדם ו"רוח צה"ל", והיא נאכפת בקפידה.

המנהל לכוח אדם טכנולוגי אקדמי שיפר את מתן המענה והסיוע הניתנים לעתודאים, וממשיך לפעול לשיפור מתמיד.

במסגרת המענה לחייל החרדי בצה"ל, נפתח תא פניות ייעודי לחיילים ומתקיימות הכנות סגל וימי עיון למפקדים הרלוונטיים בנושא החברה החרדית. יתרה מכך, ראש מנהלת חרדים מקיים קבלת קהל שבועית, אליה מוזמנים להגיע חיילים מהמגזר החרדי.

באשר לשילוב חיילים מאוכלוסיות המיעוטים בצה"ל – מנהל אוכלוסיות מלווה את הליך הגיוס של חיילים בני מיעוטים. לצד זה, מנהל האוכלוסיות מקיים קבלת קהל שנועדה לתת מענה לחיילים ולמלש"בים. בנוסף, מתקיימות סדרות חינוך והכשרה בנושא אוכלוסיות מיעוטים למפקדים בצה"ל.
עבודות המטה בעניין הנגדים בצה"ל אשר הוצגו בדו"ח הן מהשנים 2013-2012. המסקנות והלקחים מעבודת המטה הוטמעו.

להלן התייחסות פרטנית לממצאי הדו"ח לפי נושאים:
כבוד האדם וצנעת הפרט
צה״ל הוא צבא העם. ייעודו המרכזי הוא הגנה על בטחון מדינת ישראל. אחדות שורות הצבא מודגשת בכל סוגי הפעילויות, ללא הבדל דת, גזע, מין והעדפה מינית.

צה"ל פועל למגר מתוכו תופעות המנוגדות לערכיו ופועל ביד קשה כלפי הפועלים באופן שאינו מתיישב עם ערכים אלו.

שירותי הרפואה בצה"ל
חיל הרפואה פועל לילות כימים למתן שירותי רפואה איכותיים וזמינים לכלל משרתי צה"ל. כמצוין בדו״ח, בשנתיים האחרונות חלו שיפורים רבים בשירות, בין השאר בעקבות הכנסת פתרונות טכנולוגיים כגון פורטל "מקול הלב" באתר צה״ל, שירות זימון תורים במסרונים ועוד, אשר הביאו לשיפור בזמינות התורים ובמענה לחייל.

כתוצאה ממאמצים ומשאבים רבים שהושקעו בעניין זה, איוש הרופאים בצה״ל עלה בשנים האחרונות ועומד על למעלה מ- 85%. בתוך כך, עומד איוש הרופאים ביחידות הקצה המבצעי על 100%. כמו כן, נוספו בשנה האחרונה מספר רב של מטפלים ברפואה הראשונית, במגוון של סוגי העסקה (עובדי צה"ל, יועצים ועוד). בנוסף, יצא לפועל פרויקט "מיקור פנים", במסגרתו הוצבו רופאים במרפאות הראשוניות במסגרת הסכמים עם זכיין. צה"ל ימשיך לפעול על מנת לספק למשרתיו שירות רפואי זמין, מהיר ואיכותי, בין השאר באמצעות המשך איוש כוח אדם איכותי במגוון דרכי תעסוקה וצמצום הליכים בירוקרטיים.

רפואת החירום
בתחום רפואת החירום הכפיל חיל הרפואה את מספר המטפלים (רופאים ופרמדיקים) ביחידות הקדמיות בשעת חירום ולאחרונה החל תהליך הכנסת אחיות ליחידות הקצה.

החובשים בצה"ל
הטענות בעניין זה מוכרות לגורמים הרלוונטיים ונעשים מאמצים להגברת המודעות לחשיבות התיעוד הרפואי בקרב החובשים. במסגרת הכשרת החובשים, מועברים תכנים בנוגע לחשיבות תיעוד המפגשים הרפואיים והטיפול הרפואי שניתן, במערכת הממוחשבת. התכנים המקצועיים הרלוונטיים מועברים בדרכים מגוונות, דוגמת סרטון ייעודי שהופק בנושא.

כמו כן, שיפורים במערכת הממוחשבת צפויים לתת מענה נוסף לנושא זה.

חיילי מג"ב
צה״ל אחראי לספק לשוטרים המשרתים בשירות חובה במג"ב שירותי רפואה, לרבות רפואת מומחים. שירותים אלו ניתנים להם באופן זהה לשירותים הניתנים לחיילי צה״ל.
באשר לטענות בנוגע לפערים תקשוביים במתן מענה רפואי לחיילי מג״ב, יובהר כי הענקת שירותי רפואה ראשונית (רפואת משפחה) היא באחריות משמר הגבול.
בהתאם לנוהל הקיים, חיילי מג"ב המבקשים להיבדק ע"י רופא מומחה בבתי החולים נדרשים להציג אסמכתא רפואית צבאית. לצורך כך, ניתנה לחלק מרופאי מג"ב גישה למערכת המחשובית הרלוונטית.
יצוין כי מרבית חיילי מג"ב מופנים לרופאים מומחים במסגרת מרפאות המומחים של צה"ל ועל כן הם מקבלים ממילא אסמכתא רפואית צבאית.

זכויות ת"ש ותשלומים
פקודות צה"ל קובעות כי חיילי חובה זכאים ל-15 ימי חופשה בשנה קלנדרית. בשנת 2016, בהתאם להחלטת ראש אכ"א, הוגדל מספר ימי החופשה להם זכאים חיילי חובה, כך שהם זכאים כיום ל-18 ימי חופשה שנתית ול-5 ימי מפקד.
האחריות למימוש ימי החופשה מוטלת על המפקדים. סגלי משאבי האנוש (להלן: "משא"ן") בכלל הדרגים מחויבים לבצע בקרה ומעקב חודשיים על מימוש ימי החופשה לכלל חיילי החובה, לרבות הלוחמים. בנוסף, ענף תנאי שירות באגף כוח האדם מבצע בקרה רבעונית אודות מימוש החופשה השנתית ומביא זאת לידיעת המפקדים הבכירים וקציני המשא"ן הפיקודיים. יצוין כי שנים האחרונות ניכרת עלייה באחוז ניצול ימי החופשה בקרב כלל חיילי החובה ובפרט בקרב הלוחמים.

מספר ימי החופשה של אנשי הקבע נקבע בהתאם למאפייני השירות. מימוש ימי החופשה שלהם נמצא באחריותם האישית ובאחריות מפקדיהם. על מנת לנצל את ימי החופשה במלואם, בכל שנה נקבעות ארבע חופשות מרוכזות (חופשות מטכ"ליות). מדיניות צה"ל היא לעודד מימוש חופשות. לקראת סופה של כל שנה קלנדרית, נשלח מנהלן רענון בדבר מדיניות מימוש ימי החופשה ואודות האפשרות לצבור אותם.

מיועדים לשירות הביטחון
יחידת מיטב פועלת ללא לאות לשיפור תהליך הגיוס לצה"ל לטובת המועמדים לשירות ביטחון. כחלק מכך, בוצעו מספר הליכים לשיפור הקשר בין המלש"בים למיטב, החל מקידום שקיפות תהליך המיון ועד למגוון ערוצי פניות מהירים המותאמים להם.
בתחום בריאות הנפש, רח״ט תומכ״א קיבל את הדו״ח ועתיד לבררו במסגרת עבודת מטה.

מערך חיילי המילואים בצה"ל
צה"ל רואה במערך המילואים חשיבות עליונה ופועל רבות להוקרת המערך על העשייה והשותפות המלאה לדרך. בשנים האחרונות, שודרגו המערכות הטכנולוגיות, באופן אשר מנגיש את המידע למשרתי המילואים, על מנת להיטיב את השירות שניתן להם. בעקבות זאת, משרתי המילואים מכירים טוב יותר את זכויותיהם וזוכים לפלטפורמה זמינה ליצירת קשר עם הגורמים הרלוונטיים. כל פנייה נבחנת בקפידה ומקבלת מענה מתאים. צה"ל ימשיך לטפל בכל פניה במקצועיות ובשקידה הנדרשת.

שירות משותף
פקודת השירות המשותף מושתתת על תפיסת צבא העם, לפיה משרתים בצה"ל חיילים בני כל המינים, הדתות והעדות, ותרומתם של כולם, גברים כנשים, חיונית להצלחתו של הצבא במילוי משימותיו. מדיניות השירות המשותף קמה מתוך תפיסה ממלכתית, שוויונית וסובלנית, המתבטאת בערכי כבוד האדם ו"רוח צה"ל", והיא נאכפת בקפידה.

תחום העתודה האקדמית
צה"ל רואה בבוגרי מסלולי העתודה והאקדמיזציה את מובילי הדרך הטכנולוגית והמקצועית של צה"ל ומערכת הביטחון. בהתאם לכך, בוצעו השנה שינויים ארגוניים בתחום, נוסף כוח אדם ייעודי במוקד השירות ומוכנו ערוצי הקשר , כפי שגם עולה בדו"ח. המנהל לכוח אדם טכנולוגי אקדמי ימשיך בתהליכי שיפור והמיכון בתחומי העתודה ופניות העתודאים.

שירות החרדים בצה"ל
צה"ל רואה חשיבות רבה בסיוע ומתן מענה לחיילים החרדים המשרתים בצה"ל, מנהלת החרדים הצבאית שמה לנגד עיניה כמטרת על את הטיפול בחיילים אלו והיא פועלת רבות בנושא. במהלך החודשים האחרונים, תיקפה המנהלת את תוכנית העבודה שלה על מנת לייעל ולחזק את המענה לצרכי החייל החרדי בצה"ל. במסגרת התוכנית, הוקם תא פניות ייעודי לחיילים החרדים המספק מענה רלוונטי לנושאים הנדרשים בתחום. בנוסף, מקיים ראש מנהלת החרדים הצבאית קבלת קהל שבועית למעוניינים.

בנושא המענה הפיקודי לחייל החרדי בצה"ל, אנשי המנהלת מקיימים הכנות סגל למפקדים הרלוונטיים. במסגרת הכנות הסגל, מועברים למפקדים תכנים ודגשים הרלוונטיים לפיקוד על חיילים מקרב אוכלוסייה זו. מלבד זאת, מנהלת החרדים הצבאית מקיימת ימי עיון ושיחות הסברה בנושא החברה החרדית למפקדים ביחידות בהן משרתים חיילים חרדים.

מנהלת החרדים הצבאית תמשיך לפעול למען החייל החרדי בצה"ל בכל עת, על מנת שיוכל לשרת שירות משמעותי ותורם לביטחון מדינת ישראל, לצד קבלת הזכויות המגיעות לו.

שירות אוכלוסיות מיעוטים בצה"ל
בצה"ל, כצבא העם, מגוון רב של חיילים מכלל החברה הישראלית, הפועלים זה לצד זה. לכידות משרתי צה"ל היא אחת ממקורות עוצמתו וביטוי מובהק להיות צה"ל צבא העם.

צה"ל רואה חשיבות רבה בשילוב אוכלוסיות המיעוטים – דרוזים, צ'רקסים, בדואים, מוסלמים ונוצרים בשורותיו. על כן, צה"ל פועל רבות על מנת להבטיח שילוב מוצלח ושירות איכותי של כלל המתגייסים מאוכלוסיות אלו. צה"ל מלווה את חיילי אוכלוסיות המיעוטים בצורה מקיפה, משלבי טרום הגיוס (בעזרת נציגים ממנהל אוכלוסיות בלשכות הגיוס), ואף לאחר שהחיילים סיימו את שירותם הסדיר. כמו כן, צה"ל משתף פעולה עם מכינות בנושא. מנהל האוכלוסיות, האמון על גיוס ושילוב בני מיעוטים, פועל במספר רבדים בכדי לאפשר טיפול הולם וראוי לאוכלוסיות המיעוטים, כך בין היתר, ניתן מענה לצרכי האוכלוסיה באמצעות הנגשת מידע לציבור, ליווי מטעם צה"ל, מסלולי גיוס מותאמים וקורסי עברית. כמו כן, מדי שבוע מתקיימת במנהל האוכלוסיות קבלת קהל המאפשרת שיח אישי בדלתיים סגורות.

אשר למענה הפיקודי לחיילים מאוכלוסיות המיעוטים, אנשי מנהל האוכלוסיות מקיימים הכנות לסגלי הפיקוד הרלוונטיים. כמו כן, ראש מנהל האוכלוסיות מעביר הרצאות בנושא שילוב מיעוטים בקורסים יעודיים לסגלי הפיקוד הבכיר.

מערך הנגדים בצה"ל
צה"ל מוקיר את פועלם של כלל משרתי הקבע. עבודת המטה אשר הוזכרה בדו"ח נערכה בשנת 2012 והיא הסדירה תפקידי נגדים בכירים למול קריטריונים ברורים. הטענות המוזכרות בדו"ח נלמדו והמסקנות בעניינן מוטמעות כיום באגף כוח אדם.

השארת תגובה