תיק 1000: "החוקרים עמתו את נתניהו עם עדותו של וינרוט ז"ל"

"בשלב מסוים חושפים החוקרים שלאחר שנתניהו אישר להם – הם שוחחו עם פרקליטו, עו"ד יעקב ויינרוט, שאישר באוזניהם שרה"מ אכן נועץ עימו באשר לאותה שרשרת"

עוד הדלפה מחקירות ראש הממשלה נתניהו ב'תיק 1000' המכונה תיק מילצ'ן נחשפה הבוקר והפעם ב'חדשות 12' שם הוצגו תמלילים ארוכים מתוך חדרי החקירות של ראש הממשלה בשעה שהחוקרים עמתו אותו עם עדויות הנחקרים האחרים בפרשה אודות מתנות שקיבלה רעייתו מאיש העסקים ארנון מילצ'ן, כאשר בשלב מסוים ראש הממשלה אף יצא משלוותו וזעם על החוקרים.

לפי הדיווח, מדובר על שתי מתנות שונות שהעביר מילצ'ן למשפחת נתניהו ב-2004 וב-2016. במקרה הראשון, החוקרים אמרו שמילצ'ן רכש להם שלושה צעיפים מחנות כיכר המדינה, שעלות כל אחד מהם אלפיים שקלים. במקרה המאוחר יותר, דובר על שרשרת שנרכשה בחנות היוקרה "ה. שטרן" עבור הגב' נתניהו במלון הילטון תל אביב, אלא שלטענת החוקרים מילצ'ן "הסתפק" רק בשרשרת ולא רכש גם את הצמיד התואם – ולכן ביקש לקנות גם את התכשיט הנלווה בסכום כולל של 8,600 דולרים.

תחילה אמר נתניהו לחוקרים שאין לו מושג במה מדובר:

חוקר: בתחילת שנות האלפיים. אני… ברשותך רוצה להקריא לך איזשהו ציטוט קטן מהחקירה הראשונה שלנו איתך. שאלנו אותך על עניין התכשיט ו…כשאני שאלתי אותך על תכשיט שרעייתך, מדברים על התכשיט האחרון (מנמיך את קולו) ששאלנו אותך, שרעייתך קיבלה, אתה ידעת? השבת על התכשיט האחרון 'שקר וכזב'

נתניהו: אממ… אממ…

חוקר: אומר התכשיט האחרון, כלומר על תכשיט קודם שרעייתך קיבלה מארנון מילצ'ן, כן ידעת?

נתניהו: אני לא זכרתי את זה ואני גם היום לא זוכר… אני קראתי ב… תקשורת

חוקר: אתה אומר, בחקירה שלך

נתניהו: אני לא יודע, אולי היא קיבלה.. אולי, אולי היא קיבלה איזה פל… משהו מפלסטיק… או אפילו משהו אחר מאמנדה (אמנדה קוצר, רעייתו של מילצ'ן – ג"פ), אני יכול לזכור את זה?

חוקר: למה אמרת תכשיט אחרון?

נתניהו: כי אולי… הם מחליפים ביניהם מתנות, היא נותנת לה… את 'השמונצה' שלה.. והיא נותנת לה 'שמונצה' שלה

החוקר מטיח בנתניהו שאילו מישהו היה קונה מתנה לרעייתו – הוא דווקא היה זוכר את זה, על אחת כמה וכמה אם היא כל כך יקרה.

נתניהו בתורו משיב לו שהוא לא יכול לזכור אחרי 20 שנה – ומספק בשלב זה טענה לפיה אינו מודע לכל ההתנהלות של שרה רעייתו, וזאת משום שהם "שתי ישויות נפרדות".

חוקר: השאלה היא כזאת – מילצ'ן, בעבר קנה לרעייתך תכשיט, מאוד גדול, אדוני זוכר?

נתניהו: לא

חוקר: (בשנת) 2004

נתניהו: לא, אני לא זוכר (תכשיט) מאוד גדול

חוקר: אוקיי

נתניהו: אני לא יכול להגיד לך אם אני…זוכר גם את התכשיט הזה

חוקר: אוקיי, אז זה גם, אני רוצה להזכיר את זה לאדוני… שבשנת 2004 ארנון מילצ'ן רוכש לרעייתך בחנות "ה. שטרן" במלון הילטון בתל אביב תכשיט, אתה זוכר את זה? עלות של אלפי דולרים?

נתניהו: אני לא, לא זוכר את זה

חוקר: לא זוכר?

נתניהו: לא זוכר את זה

חוקר: אז אני אומר לך שאתה גם… שהתכשיט הגיע יחד עם צמיד…. ואת זה הוא לא רכש לרעייתך. אני רק רוצה לומר לאדוני שאפרופו שתי ישויות נפרדות – אתה מתקשר לארנון מילצ'ן ואתה מבקש ממנו שיקנה גם את הצמיד

נתניהו: טוב, אני לא זוכר את זה, ודבר אחד בטוח, אה… אם הרעיון הוא שאני דורש משהו, אין דבר כזה, לא היה.

החוקר מוסיף להתעקש ואומר לו שהתערבותו כדי שירכשו לרעייתו שרה צמיד יקר סותרת באופן מהותי את טענת ראש הממשלה לפיה שניהם "שתי ישויות נפרדות", ולכך הוא מוסיף עוד מתנה שנתניהו היה מודע לה לכאורה.

חוקר: אפרופו שתי ישויות נפרדות, אני מראה לך בדיוק שאתה מתעסק

נתניהו: סליחה, בוא…

חוקר: גם ב…אני לא סיימתי, גם במתנות של רעייתך. אני אתן לך אחרי זה עוד דוגמה, אני נותן לך כבר מעכשיו טיפ, נותן לך עוד דוגמה אחרי זה… כדי להראות שאתם שתי ישויות נפרדות.. שאדוני מתערב במתנות שרעייתך מקבלת והם לא מספקות אותה והוא דורש עבורה, עוד דברים

נתניהו: תן, תן עוד

חוקר: כי המתנה הזאת לצורך העניין, קנו לה רק שרשרת, לא קנו לה צמיד

נתניהו: אתה אומר. טוב, אני לא זוכר

חוקר: מה לעשות? לא רק אני אומר

נתניהו: בסדר אבל אני לא זו…

חוקר: הקבלות אומרות, שנייה

נתניהו: אז מה הקבלות? מה אני אחראי על ה…

חוקר: ולא רק של ארנון מילצ'ן… שאתה, אתה מתערב, ומבקש… ואתה אומר תקנו לה צמיד… שאני בא כחבר שלך ונותן לאדוני מתנה, אתה מתקשר, ומלין על כך ומבקש שיקנו לה עוד חלק. מה יש לך לומר על זה?

נתניהו: אני, אני, לא זוכר, אבל אם…. אם התאוריה שלכם…
חוקר: לא תאוריה, עובדה

נתניהו: תקשיב לי! אם… אם התאוריה שלכם, אבל אני חולק עליה בצורה מוחלטת, אני אמרתי לך שהיא לא ואני לא..

חוקר: אתה מתערב במתנות שקשורות אליה

נתניהו: הפוך! אני אומר לך שבכל מה שקשור…

חוקר: אתה מתערב

נתניהו: תקשיב לי, מה אתה רוצה לשמוע את עצמך?… אני אומר רק… אני אומר לך דבר שהוא… פשוט, דבר שייפול, וזה ייפול. אי אפשר להחזיק דבר כזה שאני הלכתי וידעתי, כמה היא מזמינה בשמפניה, הרי זה מה שאתם מדברים

חוקר: לא שאלתי את זה

נתניהו: ו…אבל…סליחה! זה מה שאמרתם! זה הסכומים, אמרתם לי… שמונה מאות אלף, מי ידע בכלל את הדברים האלה?! ואם אלו הסכומים ואם הוא מביא? ומתי הנהג מביא? וכל המקרים…מי יודע דברים כאלה בכלל? זאת אומרת אני אומר לך שאנחנו נפרדים? כן. האם היה ממשק כזה או אחר פה ושם בזוג נשוי במשך שבע עשרה שנים? מעט מאוד! אני לא זוכר את המקרה הזה.

אלא שהחוקר ממשיך להתעקש שנתניהו אכן מתערב במתנות שרעייתו מקבלת – ואז נתניהו משנה את גרסתו, ולמרות שהוא מודה שהוא זוכר מקרה אחד, האשים את החוקרים בכך שהם בנו תאוריה מופרכת לגבי דפוס על סמך מקרה פרטני אחד:

נתניהו: מי אמר לך שהתערבתי?

חוקר: אני אומר לך

נתניהו: אני לא יודע

חוקר: בחומר החקירה חד משמעית עולה ממספר עדויות… שאדוני…

נתניהו: על ה.. אתה מדבר על המקרה הזה?

חוקר: כן

נתניהו: אה…מקרה, אולי מקרה אחד

חוקר: אולי?

נתניהו: אבל אני אומר, אולי. אני לא אמרתי לך שהיה

חוקר: היה או לא היה?

נתניהו: אני לא זוכר… אתם מנסים לעשות איזה, ל… לקחת מקרה אחד שאני לא זוכר אותו ולהגדיל אותו לאיזה שיטה… ואין שיטה כזאת.. אין שיטה, בכלל זה שיטה, אתה יודע? קובעים, שיטה…
כורש ברנור (ראש היחידה הארצית לחקירות הונאה לשעבר – ג"פ): אפשר לשאול שאלה אדוני?

נתניהו: קובעים שיטה עכשיו בוא נתחיל להתאים את העובדות. יש מישהו שלא מקבל מתנות מחברים?

כורש: …חוקר שאל אותך, וזה התפקיד שלנו, לשאול שאלות. למה אדוני מתרגש, אה…

נתניהו: לא, לא מתרגז, אני…

כורש: אתה. אתה מתרגז.. אתה זוכר פעם, שרעייתך פנתה אלייך וביקשה ממך לפנות לפלוני אלמוני להשלים שרשרת, צמיד או תכשיט?

נתניהו: אמרתי לך שאני לא זוכר את זה

כורש: לא זוכר

נתניהו: שמעתי את זה בחדשות אבל אני לא זוכר

כורש: אבל אתה לא זוכר?

בשלב זה חושפים החוקרים שלאחר שנתניהו אישר להם – הם שוחחו עם פרקליטו, עו"ד יעקב ויינרוט, והוא אישר באוזניהם שראש הממשלה אכן נועץ עימו באשר לאותה שרשרת. נתניהו מצדו מכחיש בתוקף את הפרטים ולאחר שנזכר, אמר שניהל שיחה כזאת, אך היא סבבה רק סביב מתנות באופן כללי. על אותה שיחה ויינרוט ז"ל סיפר בעצמו בראיון בלעדי "לעובדה" כחצי שנה לפני שהלך לעולמו בנומבר 2017.

חוקר: אנחנו אה… התרת לנו גם מן הסתם לדבר עם עורך הדין ויינרוט ו…ואנחנו אכן נפגשנו עם ויינרוט ושאלנו אותו על זה, הוא אמר חד משמעית… מר נתניהו התייעץ איתי בנושא השרשרת שארנון מילצ'ן

נתניהו: אני לא זוכר את השרשרת

חוקר: עכשיו, השאלה שלי היא מאוד פשוטה, איך אתה מסביר את הסתירה הזאת בין מה שאומר העורך דין שלך ויינרוט לבין זה שאתה אמרת בצורה האמן לי… בעיות זיכרון אין לי, הכול מתועד גם, בצורה נחרצת שלא ידעת?

נתניהו: בוא אני אגיד לך על מה התייעצתי איתו.. אני לא זוכר, אולי, אולי, אולי אמרתי לו ואולי לא… הזיכרון שלי היה ששאלתי אותו כללי או מקסימום תכשיט, אבל יכול להיות שהוא זוכר, נכון, לא זכרתי… ואגב, איך אתם רוצים שאני אזכור כל כך הרבה דברים אחורה שאני לא זוכר דבר שהיה?… ויכול להיות שאמרתי את המילה תכשיט, אני לא יכול להגיד לך שדיברתי על שרשרת, אם הוא אומר שרשרת יכול להיות, אני לא זוכר… אבל מה היה לי להסתיר פה?

חוקר: בוא אני אגיד לך – אתה הרי אמרת, שוב, שאתם שתי ישויות נפרדות

נתניהו: נו באמת

חוקר: לא, שניה אחת! ואתה לא מתערב. נתתי לך דוגמה ב-2004 שקרתה ואני אומר לך דוגמה ב-2016.

נתניהו: זה מה אתה חושב? שאני יודע את כל הדברים שהיא עושה?

חוקר: כן. דיברנו עליו בחקירה הראשונה, מה שאתה טוען שלא ידעת, אתה גם התערבת. איך התערבת? התקשרת לארנון מילצ'ן ואמרת לו בדקתי ואתם יכולים לקנות לה את זה. שוב! אותה התערבות, כמו 2004, אז זה היה תקנה צמיד, הפעם זה היה, שים לב זה גם מאוד מתחבר למה שוויינרוט אומר, התייעצתי, אפשר לקנות… מילצ'ן התעקש שעד שאתה לא מאשר, הוא לא עושה את זה. שים לב פעם שנייה שאתה מתערב בנושא הזה של המתנות של רעייתך, מה יש לך לומר על….

נתניהו: אני, אני לא זוכר עניין השרשרת. זה מה ששאלת

חוקר: והשיחה עם מילצ'ן?

נתניהו: היה, אני לא זוכר את הפרטים של המתנה, אם זה תכשיט כזה או תכשיט אחר

חוקר: מה? עם מי?

נתניהו: אם זה שרשרת או דבר אחר

חוקר: עם מי? עם מי? מילצ'ן

נתניהו: עם ארנון, ארנון, ארנון שאל

חוקר: מה? מה היה עם ארנון?

נתניהו: היה, הוא שאל אותי, הוא רצה לקנות לה איזה מתנה

חוקר: כן

נתניהו: קיבל רגליים קרות

חוקר: כן

נתניהו: אני הלכתי ודיברתי עם אה…עם אה…איך קוראים לו? עם אה…

חוקר: ויינרוט?

נתניהו: עם ויינרוט

חוקר: כן

נתניהו: על עקרון המתנות, אני לא זוכר שנכנסנו בפירוט הזה של שרשרת או לא שרשרת, אם אתה אומר שדיברתי עם ויינרוט אז יכול להיות שדיברתי… אני זוכר רק דבר אחד, בדקתי את עניין המתנות, אין שום בעיה עם שום דבר… האם בדקתי את השרשרת והאם ארנון דיבר איתי על השרשרת אני לא יודע, טבעת או השד יודע מה?… לא זכרתי את כל הדבר הזה

החוקרים מטיחים בנתניהו שלא מדובר במתנות, משום שלא קיימת הדדיות בין הזוג נתניהו למילצ'ן, דבר שמרגיז מאוד את ראש הממשלה עד כדי שהוא דופק על השולחן:

חוקר: גם העורך דין שלך אומר את זה

נתניהו: סליחה

חוקר: העורך דין שלך…

נתניהו: (מרים את קולו) אתה קבעת שצריך להיות?!

חוקר: אבל זה העורך דין שלך אפילו…

נתניהו: מה זה? אני? אני צריך לעשות חשבון?

חוקר: מתנות זה דבר שאתה בא ונותן למישהו

נתניהו: (צוחק)

חוקר: רק צד אחד מקבל לאורך שנים… זה מושג חדש, עם שליחים, יש אספקות

נתניהו: חבר'ה, קודם כל… אתה יכול לקבל, אתה יכול גם לבקש, במקרה, אני אומר לך כאיל…אה…מספר הפעמים שביקשתי הוא שבריר ואני לא! יודע! (יד מכה שולחן)

חוקר: מאה אחוז

נתניהו: מה שרה מקבלת

חוקר: פעם אדוני קיבל מעיל

נתניהו: ב…ב…ב… תשעים אחוז מה….מ…תשעים ותשע אחוז מהפעמים

חוקר: אדוני פעם קיבלת מעיל?

נתניהו: מה אני יכול לדעת? נו? מי יודע? שתי ישויות נפרדות, אני חי ועובד.
אבל החוקרים לא מוותרים למרות ניסיונות ההכחשה של נתניהו. לאחר שהציגו לו את המתנות, הם שולפים הוכחות לכאורה לכך ששרה רעייתו הייתה נוסעת עם הנהג למילצ'ן מדי חודש אליו כדי שישלם עבור קבלות בעשרות אלפי שקלים.

כורש: אני אומר לך עכשיו שהוא הסיע אותה, למה?

נתניהו: נו, את מי?

כורש: את רעייתך ואת הילדים

נתניהו: אני לא יודע, אין לי, אני לא יודע

כורש: אני אומר לך כעובדה

חוקר: … כל מיני עובדות

נתניהו: שמה?

כורש: מחומר החקירה עולה

נתניהו: לאן? לאן הוא הסיע אותה?

כורש: כל חודש, כל חודש הוא היה מעביר את הקבלות למילצ'ן ומילצ'ן היה משלם את ה…חשבונות

נתניהו: אני לא יודע, מה אתה רוצה? שאני, אני…

חוקר: עשרות אלפי שקלים

נתניהו: אין לי בדל, עד שלא אמרת לי את זה עכשיו, עכשיו אני שומע, אין לי בדל של מושג

חוקר: …ואם היית יודע על זה? …זה היה משנה?

נתניהו: אז שאלת אותי אם אני יודע, אני לא יודע

חוקר: כן, עכשיו אתה יודע

נתניהו: אני לא יודע, לא, אני לא, אני לא, לא נותן כאן שום… אני אומר לך עובדה. עובדה שאני לא ידעתי!… אתה יכול לשאול עשר פעמים ואני אומר לך עובדה שלא ידעתי.

מטעמו של ראש הממשלה נמסר: "עוד הדלפה פלילית צהובה ורכילותית שרק ממחישה על מה בוזבזו רבע מיליארד שקלים מכספי משלם המיסים הישראלי. איזה עוד גיבוב של שטויות תפרסמו כדי להסית את דעת הציבור מהשאלה המרכזית של הבחירות: מנהיגות חזקה של נתניהו או רוטציה חלשה של לפיד וגנץ, עם ניסנקורן כשר אוצר".

תגובה אחת
  1. שטויות במיץ עגבניות. רכילות לשמה. מה יש פה? כלום.
    סתם חיטוט בפרטיות של אזרח תמים.
    חוצפה מלווה ברדיפה שיטתית..
    בכאלה דברים היו צריכים לעצור את כול המדינה כולל את החוקרים בעלי העניין.

השארת תגובה