ייפוי כוח בלתי חוזר

ייפוי כוח בלתי חוזר הנו יפויי כוח שניתן בדרך כלל בעסקאות נדל"ן, בהם מייפה המוכר את עורך הדין שלו או של הקונה לבצע את העברת הרישום בטאבו בשמו, לאחר התמלאותם של תנאים שונים בהסכם

נועם קוריס
נועם קוריס

פינת השו"ת

שאלה: מהו בעצם ייפוי כוח? מהו ייפוי כוח בלתי חוזר?

תשובה: יפויי כוח הנו מסמך המקנה לפלוני זכות לפעול בשם אדם, למשל על פי חוק השליחות. כאשר שוכרים למשל עורך דין לייצוג בבית המשפט נהוג לחתום על ייפוי כוח, המייפה את כוחו של עורך הדין לפנות בשם בעל הדין אל בית המשפט, כך שפניות עורך הדין בשם הלקוח יזכו או יחייבו את האדם שבשמו נעשתה הפנייה.

ייפוי כוח בלתי חוזר הנו יפויי כוח שניתן בדרך כלל בעסקאות נדל"ן, בהם מייפה המוכר את עורך הדין שלו או של הקונה לבצע את העברת הרישום בטאבו בשמו, לאחר התמלאותם של תנאים שונים בהסכם.

לאור שהמדובר בעסקאות נדל"ן ועורך הדין הנו בפועל סוג של נאמן לביצוע העסקה, הרי שהמוכר לא יוכל לבטל את ייפוי הכוח שנתן לעורך הידן לצורך העברת הרישום, אלא על ידי החלטת בית משפט מוסמך.

שאלה: אני חבר בהנהלת ארגון הנכים בעיר מסוימת, בשנת 2016 התקיימה ישיבה בלשכתו של ראש העיר ובנוכחותו והתקיים רישום פרוטוקול בישיבה. מאז פניתי ללשכת ראש העיר פעמים רבות בבקשה לקבל את הפרוטוקול של אותה הישיבה אך נכון להיום העירייה מזלזלת ומסרבת לפנייה שלנו להעביר את הפרוטוקול לידינו. אנו ממש זקוקים לפרוטוקול, איך אנחנו יכולים לקבל אותו?

תשובה: חובתה של העירייה לספק לכם העתק הפרוטוקול וביכולתכם לפנות אל אחראי חופש המידע בעירייה בדרישה לקבל את הפרוטוקול. במידה ולאחר פנייה מסודרת לאחראי חופש המידע עדיין לא יועבר לכם הפרוטוקול המדובר, הרי שביכולתכם לפנות לבית המשפט לעניינים מנהליים במחוז שלכם ולעתור לחיוב העירייה למסור לכם הפרוטוקול.

שאלה: בעקבות מאמר שלך שקראתי לאחרונה בעניין המחאת חיובים, חשוב לי לברר שאלה יסודית, ואודה לך אם תוכל להשיב לי באופן כללי. לגבי יזם שחתם חוזה תמ"א 38 עם קבוצת דיירים. חוזה הכולל זכויות והתחייבויות. לאחר מכן בלי לשאול את הדיירים, היזם מכר את החוזה שלו לקבלן כלשהו. בחוזה בין היזם לקבלן, נכתב שהיזם מוכר לקבלן את הזכויות והחובות שלו. הקבלן גם שילם ליזם את מלוא המחיר. לאחר מכן הקבלן מבקש להתחרט ולקבל חזרה את כספו. בפועל, אני מבין מהמאמר שלך, שהדיירים יכולים למנוע מהיזם לצאת מההתחייבויות שלו כלפיהם. השאלה שלי היא, האם הקבלן והיזם רשאים להפר את החוזה ביניהם, כיון שהיזם לא יכול להמחות את החיובים שלו ללא אישור הדיירים. או שאם היזם מסכים לקחת על עצמו את החיובים כלפי הדיירים, הקבלן לא יוכל לחזור בו מההתחייבות שלו כלפי היזם?

תשובה: בהתאם לחוק המחאת חיובים ניתן להעביר ולהמחות זכות ללא הסכמת החייב אך לא ניתן להעביר חובה ללא הסכמת הנהנה. במקרה שלכם- הקבלן רשאי להמחות את זכויותיו לפי ההסכם איתכם ללא אישור שלכם אך אסור לו להעביר את ההתחייבויות שלו כלפיכם לאחר- ללא הסכמה שלכם.

שאלה: אם לדעתי הבנק עשה לי עוול גדול, שיקר לי ורימה אותי- האם אני יכולה לפנות אל המפקח על הבנקים?

תשובה: כל אחד יכול לפנות בתלונה למפקח על הבנקים, ניתן ורצוי קודם לכן להתלונן בתלונות הציבור של הבנק הרלבנטי ורק לאחר מכן לפנות למפקח עצמו. הייתי ממליץ לך גם להסתייע בעורך דין או כלכלן שיבחן את ההתנהלות בחשבונך בבנק ויוכל להעריך האם הכל התבצע בחשבון כשורה.

ניתן לשלוח שאלות למדור במייל kurislaw@gmail.com או לפקס 077-7060059

השארת תגובה