קמפיין להחיות נפש, דינוב פולין

אירוע השקת קמפיין "להחיות נפש" לבניית בנין הכנסת אורחים החדש והמפואר על ידי מוסדות בני יששכר בדינוב שבפולין

השארת תגובה