לא להפסיק את פעילות האגף למאבק בשחיתות

התנועה לאיכות השלטון שלחה היום מכתב למבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, בדרישה כי לא יפסיק את פעילותו של "האגף לתפקידים מיוחדים" במשרדו, שהוקם במטרה להחריף את המאבק בשחיתות. יו"ר התנועה, עו"ד ד"ר אליעד שרגא: "סגירת האגף עומדת בניגוד ליעדי משרד המבקר כפי שנוסחו בחוק יסוד: מבקר המדינה. אם זה הכיוון בו ימשיך המבקר החדש, הוא יבלה הרבה זמן בבתי המשפט כשהוא מגיב לעתירותינו"

מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן
מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן

הרקע למכתב: בימים האחרונים פורסמו בתקשורת פרסומים הנוגעים לרפורמות אותן מבקש לכאורה מבקר המדינה החדש, מתניהו אנגלמן להוביל במשרד כבר בעת הקרובה. כך, לדוגמא, פורסם היום על כוונתו של המבקר "לחולל מהפכה" במשרד מבקר המדינה, באופן שיפחית את ההתמקדות בנושאי חשד לשחיתות ופגיעה בטוהר המידות בצמרת השלטון. על פי הפרסומים, בכוונתו של אנגלמן להפסיק את פעילותו של "האגף לתפקידים מיוחדים" במשרד המבקר, שהוקם על ידי המבקר לשעבר מיכה לינדנשטראוס, במטרה להחריף את המאבק בשחיתות. מאחורי אגף זה עומד רקורד מוכח, גם אם קצר, של חשיפת פרשות מהותיות שבחינת חלקן אף הובילה לחקירות והרשעות פליליות.

מתוך המכתב: על פניו, נראה שסגירת האגף עומדת בניגוד ליעדי משרד מבקר המדינה, ובמיוחד להוראה המפורשת בחוק יסוד: מבקר המדינה, לפיו: "מבקר המדינה יבחן את חוקיות הפעולות, טוהר המידות, הניהול התקין, היעילות והחיסכון של הגופים המבוקרים". עוד פורסם כי בכוונתו של המבקר להוביל מהלך לפיו בהכנת תוכנית העבודה השנתית של המשרד, בכיריו "יתייעצו" עם הגופים המבוקרים להם תינתן השפעה על קביעת יעדי הביקורת. נראה שגם החלטה שכזו עומדת בניגוד לחוק יסוד: מבקר המדינה, לפיו: "במילוי תפקידיו יהיה מבקר המדינה אחראי בפני הכנסת בלבד ולא יהיה תלוי בממשלה". משרד מבקר המדינה כפוף לכנסת בלבד; לה הוא מצהיר אמונים ולה הוא מגיש את דוחותיו. משרד המבקר אינו כלי בידיהם של משרדי הממשלה לביצוע ביקורת פנימית, שכן לצורך זה קיים בכל משרד ממשלתי מבקר פנימי. על משרד מבקר המדינה לבצע ביקורת עצמאית, נטולת פניות ונחרצת, ללא חשש כי משרדי הממשלה יטו את יעדי הביקורת ומושאיה לכיוונים "נוחים" למשרד.

בשל כך פנתה התנועה למבקר המדינה בדרישה כי ימנע מביצוע הצעדים שפורטו. למשרד מבקר המדינה חשיבות ייחודית בשמירה על טוהר המידות השירות הציבורית, עליו להיות עצמאי, נחוש וחזק ולפעול ללא מורא. אנו קוראים למבקר להמשיך את הקו בו צעד המשרד בשני העשורים האחרונים, במאבק הבלתי מתפשר בנגע השחיתות במדינת ישראל, ולפעול לקעקע נורמות פסולות בשירות הציבורי.

השארת תגובה