"פרשת נוני מוזס לא תיחקר"

עו"ד יצחק בם שעתירתו לפתוח בבדיקה על יחסי לפיד-מוזס נדחתה על ידי הפרקליטות מאשים כי ההחלטה מעצימה את טענת רה"מ באשר לאכיפה בררנית

נוני מוזס
נוני מוזס

עו"ד יצחק בם שעתירתו בפני היועמ"ש לפתוח בהליכי בדיקה באשר ליחסי הקרבה בין יאיר לפיד כשר אוצר למו"ל ידיעות נוני מוזס נדחתה, מאשים את הפרקליטות באיפה ואיפה ואכיפה בררנית באשר לתיקי ראש הממשלה.

בראיון ל- 103 FM הסביר עו"ד בם, "יש כאן שתי בעיות: דבר ראשון, אי אפשר לדעת על תוכן הפגישות כיוון שהן לא הוקלטו. אך אפשר לדעת על המסביב בשים לב לפרטים הבאים: פגישות רבות לא מופיעות ביומני לפיד. ביקשנו את היומנים (במסגרת חוק חופש המידע) ונוכחנו, כי או שהפגישות לא נרשמו מלכתחילה או שהן נמחקו. כלומר, יש פגישות שבהן נידונו הסיקור שלו כשר האוצר, סיקור בידיעות אחרונות. והפלא ופלא, הפגישות אינן ביומן. דבר שני, אחרי המכתב של עורכת הדין בן ארי הסתבר שנוני מוזס אמר בחקירותיו בתיק נתניהו שהוא אכן נפגש עם לפיד ויש אפשרות שבפגישות הללו נדון חוק ישראל היום".

לדברי עו"ד בם, "יש פה במובהק עשן. פוליטיקאי רוצה משהו מהמו"ל, והמו"ל יכול לתת משהו בתמורה. יש עשן". הוא שרטט קווים לדמותה של טענה עד כדי הפרכה מוחלטת: "כדי להרשיע אדם צריך להוכיח מעל לכל ספק סביר. כדי לפתוח בחקירה צריך הרבה פחות מזה. וכדי לחקור את העניין יש נוהל של בדיקה מקדמית. לפי היועץ המשפטי לממשלה, אם אין מספיק ראיות כדי לפתוח בחקירה – צריך לעשות בדיקה מקדמית כדי לבדוק אם מצליחים להגיע לרמת חשד שתצדיק פתיחה בחקירה. בעניין שלנו, לפיד מקבל חסימות, עצימת עיניים של הרשויות".

השארת תגובה