"החלטה מבישה שמונעת משיקולים זרים"

התנועה לאיכות השלטון עתרה היום לבג"ץ, באמצעות עורכי הדין ד"ר אליעד שרגא, תומר נאור, זהר אלטמן-רפאל ואלון ספיר, נגד שר המשפטים אוחנה, בדרישה כי בג"ץ יורה על ביטול פיטוריה של מנכ"לית המשרד, אמי פלמור, שנעשו ללא סמכות ונגד כללי המנהל התקין. יו"ר התנועה, עו"ד ד"ר אליעד שרגא: "משרד המשפטים הוא לא רכושו הפרטי של השר אוחנה, גם הוא כפוף להנחיות היועמ"ש בתקופת ממשלת מעבר וגם הוא יאלץ ללמוד בדרך הקשה שאינו עומד מעל החוק״

עו"ד ד"ר אליעד שרגא
עו"ד ד"ר אליעד שרגא

הרקע לעתירה: מנכ"לית משרד המשפטים, הגברת אמי פלמור, כיהנה במשך יותר מ-23 שנים במשרד המשפטים, כעובדת ציבור מקצועית, א-מפלגתית וא-פוליטית, במגוון רחב של תפקידים שונים. ב-2014 מונתה למנכ"לית המשרד על ידי שרת המשפטים דאז, ציפי לבני, כמינוי מקצועי. בשנת 2015, עם מינויה לתפקיד של חה"כ איילת שקד, החליטה השרה להמשיך את כהונתה של פלמור כמנכ"לית מקצועית, דבר המעיד כאלף עדים שאכן מדובר במינוי מקצועי, ולא מינוי פוליטי. מספר ימים לאחר שפוטרה השרה שקד ביוני 2019, החליטה הממשלה על מינויו של ח"כ אוחנה לתפקיד, החלטה שהתקבלה בסבב טלפוני ולא בישיבת ממשלה סדורה. לעת הזו, תוקף מינויו של השר אוחנה הוא עד הקמתה של ממשלה חדשה אחרי הבחירות, כלומר, תקופה של 3.5-4 חודשים. לטענת השר אוחנה, פיטוריה של פלמור נדרשו בשל אי הסכמות ואי אמון, במידה שלא יאפשרו לקדם יוזמות במשרד המשפטים ביתר תקופת כהונתו. אך עד לסיום מינויו, אין לשר אוחנה שום סמכות לקדם יוזמות במשרד המשפטים, וממילא, אין לו גם זמן לכך, לכן, ברור לכל כי מדובר בטענות סרק. כמו כן, על פי הפרסומים, נציב שירות המדינה לא ידע בזמן אמת – וכנדרש על פי דין – על פיטוריה של פלמור, אלא שמע על דבר הדחתה רק לאחר מעשה מכלי התקשורת. למרות שהשר אוחנה ידע את חובתו להיוועץ ולקבל את אישור הנציב, הוא בחר להתעלם מהדין ולהכריז על פיטורי פלמור באופן עצמאי ומבלי שקיבל את האישורים הנדרשים לכך.

מתוך העתירה: בפסיקה מעוגנת היטב התבססה ההלכה לפיה בתקופת בחירות, כשהממשלה המכהנת היא ממשלת מעבר, חל עליה איסור לבצע מינויים לתפקידים בשירות הציבורי, אלא כשמדובר בצורך חיוני ודחוף. בנוסף, על פי הנחיית היועמ"ש, אין לבצע שינויים בתפקיד מנכ"ל משרד ממשלתי אלא במקרים חריגים ביותר בהם אין מנוס לשם תפקודו התקין של המשרד. על פי הפרסומים, בהמשך ביקש השר אוחנה למנות לתפקיד מועמד שאינו עובד מדינה בכיר, אינו מנכ"ל מקצועי ואף ביקש למנותו כמנכ"ל קבוע ולא כממלא-מקום. על כן הוסיף השר חטא על פשע, באופן המדגיש את החשש החמור לשיקולים זרים העולה בענייננו. במה שמצטייר כמהלך בזק שלא עבר את המסננות הדרושות ואת שומרי הסף הרלוונטיים, הודחה פלמור מתפקידה.

התנועה סבורה כי בעת האחרונה וכן בעתיד הקרוב התרחשו וצפויים להתרחש מספר אירועים המעלים חשש כבד לקיומם של שיקולים נוספים שאינם מן העניין, בגינם הודחה פלמור. ראשית, פלמור פוטרה בסמוך לסיום כהונתו של פרקליט המדינה ומינויו של פרקליט מדינה חדש, כשהייתה עתידה במסגרת תפקידה לכהן בוועדה לבחירת מועמדים לתפקיד פרקליט מדינה החדש. אותו פרקליט מדינה העתיד להתמנות, עשוי להיות פרקליט המדינה הראשון בהיסטורית מדינת ישראל שינהל הליך דיוני נגד ראש ממשלה מכהן. מדובר בהחלטה מבישה של שר המשפטים להעביר מתפקידה מנכ"לית משרדו, החלטה שכל תכליתה היא לפגוע בשומרי הסף שמופקדים ויהיו מופקדים על מיצוי הדין בפרשותיו של רה"מ. מדובר בהחלטה שנעשתה באישון לילה, בחיפזון, בניגוד להנחיות היועמ"ש ומבלי לקבל את אישורו של נציב שירות המדינה. החלטה שהתקבלה על ידי שר זמני שמונה בממשלת מעבר זמנית וחריגה בקיומה, מבלי שמינויו קיבל את אישורה של הכנסת. שר זמני, שככל הנראה, לאחר הבחירות בעוד מספר שבועות, לא יישאר בתפקידו, ובוודאי בעת הזו – עת בחירות בה חלות עליו מגבלות רבות מעצם היותו שר בממשלת מעבר – לא יכול להוציא לפועל מדיניות ארוכת טווח. מדובר במשרד שרק לאחרונה יציבותו התערערה עם פיטוריה של השרה העומדת בראשו, והנה זמן קצר ביותר לאחר מכן מבקש השר החדש להביא על המשרד רעידת אדמה נוספת ולהחליף את המנכ"ל. חוסר הסבירות של ערעור יציבותו של משרד המשפטים פעם נוספת, שלא לצורך אמיתי וללא שיקולים ענייניים, מחייב התערבות שיפוטית וביטול ההחלטה.

השארת תגובה