מצלמות א-3 חוזרות לאכוף עבירות תנועה

לאחר קבלת חוות הדעת הנדרשות נמצא כי המערכת אמינה ומדויקת, וניתן אישור מפרקליטות המדינה לחדש את האכיפה

מבצע של משטרת התנועה
מבצע של משטרת התנועה

בחודשים האחרונים פעלה המשטרה בתאום מלא עם פרקליטות המדינה לקבלת חוות דעת מקצועיות מכלל הגורמים הרלוונטיים, ע"מ לבסס את אמינות ודיוק מערכת א-3 במישור המשפטי. לאחר קבלת כל חו"ד הנדרשות נמצא כי מערכת א-3 אמינה ומדויקת, וניתן אישור מפרקליטות המדינה לחדש את האכיפה ובהתאם לחזור ולהנפיק דו"חות.

לאור האמור, תחודש באופן מלא האכיפה באמצעות המצלמות אשר ימשיכו להיות חלק מסל האמצעים הרחב שבשימוש המשטרה במשימתה החשובה- להיאבק בקטל בכבישים ולהציל חיים.

דו"חות הזמנה לדין ודו"חות ברירת משפט בהם הוגשה בקשה להישפט אשר מתנהלים בבימ"ש – ההליכים לגביהם ימשיכו כסדרם. לעניין דו"חות שטרם נקבע לגביהם מועד משפט ואשר בעניינם נשלחה הודעה לנהגים בדבר ביצוע עבירה – בתקופה הקרובה תימסר הודעה לגביהם.

המצלמות יחזרו לתעד עבירות תנועה ולהנפיק דו"חות לנהגים הנוסעים במהירות החורגת מהמותר בחוק ובכך מסכנים את חייהם ואת חיי משתמשי הדרך.

השארת תגובה