מרן חכם שלום לרבני הת"ת: "הפתרון למניעת נשירה – לימוד מוסר"

רבני 'משכן יצחק' עלו לקבל עצה וברכה ממרן נשיא מועצת חכמי התורה • ומה השיב מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי לשאלה: האם להעניק כסף לתלמידים מצטיינים?

רבני התת אצל חכם שלום כהן
רבני התת אצל חכם שלום כהן

רבני תלמוד תורה 'משכן יצחק' החדש בשכונת שמואל הנביא בירושלים, בראשות הרה"ג שאול אדרי והמנהל החינוכי הרב יהודה בר שלום, עלו השבוע למעונו של נשיא מועצת חכמי התורה מרן הגר"ש כהן להתברך ולהיוועץ עימו.

במהלך הביקור נשאל מרן ראש הישיבה ע"י רבני הת"ת: "בימים אלו שלאחר תקופת המבחנים כאשר תלמידי כיתות ח' נבחנו לישיבות ובדרך כלל יש רפיון אחרי שכל אחד יודע שהוא מסודר בישיבה – האם כדאי שימשיכו ללמוד בגמרא הנלמדת או עדיף לקחת מסכת קלה ולדרבן אותם לסיימה עד לבין הזמנים וכך זה יתפוס אותם בימים אלו?".

נשיא המועצת השיב: "לפעמים בימים אלו ח"ו יכולים לאבד כל מה שלמדו. בפרט כשבטוחים שהם סגורים בישיבה לזמן הבא. ע"כ חשוב שלא להזניח את הזמן הזה. מה שמעניין אותם ומושך את ליבם לניצול הזמן ראוי וכדאי ללמוד. בכדי שח"ו ימים אלו לא ילכו לבטלה".

ראש הישיבה נשאל אף האם לקבוע סדר לימוד מוסר כל יום לתלמידי הכיתות הגבוהות בתלמודי התורה או עדיף שיחת מוסר פעם בשבוע?, והשיב: "ראוי לקבוע שיחה, אבל לא שיחה רגילה. שיחת מוסר שתעניין אותם ויצפו לה כל שבוע". אמר.
בדבריו הרחיב מרן בחשיבות המוסר בקרב התלמידים: "הפתרון למניעת נשירה והחדרת אהבת תורה ויראת שמיים בקרב התלמידים הוא רק ע"י לימוד המוסר".

בסיום הביקור בירך נשיא המועצת את ההנהלה החינוכית החדשה של התלמוד תורה על השקעתם בחינוך ילדי ישראל.

בנוסף, תלמידי התלמוד תורה עלו למעונו של מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי. במהלך הביקור בחן מרן את התלמידים על המסכת הנלמדת והתפעל מידיעתם. הוא בירך את המחנכים וההנהלה החדשה בהמשך הרבצת התורה.

כמו"כ נשאל מרן שר התורה ע"י הרב יהודה בר שלום, האם ראוי להעניק לתלמידים המצטיינים אשר נבחנו על מסכתות בע"פ סכום כסף עבור הצטיינותם או שעדיף לתת להם רק שווה כסף. מרן השיב בחיוך "תתנו להם סוכריות. לא כסף. רק דבר שווה כסף. לא ראוי להרגילם לכסף", אמר.

השארת תגובה