לימוד מקצועי ומעשי לאברכי 'זכור ליעקב'

בעקבות חוסר ידע הילכתי ומעשי בעת לימוד הלכות ברית מילה שהיא מצווה חשובה מאוד, נמסר שיעור מרתק ומקצועי ע"י המוהל המומחה הרב יהודה מחפוד, נכדו של הגר"ש מחפוד

הרב יהודה מחפוד בהרצאתו
הרב יהודה מחפוד בהרצאתו

בדורנו זכינו והתרבו העוסקים ברוב חלקי התורה, ואפילו בנושאים שעד היום לא עסקו בהם כל כך, ובתקופה האחרונה הם כן נלמדים בהיכלי התורה בשקידה רבה ובעיון נמרץ. מאידך, המציאות מוכיחה כי למשל העוסקים בהלכות מילה מועטים הם, ואין זה סוד שהלומדים עוברים על סוגיות אלו ברפרוף, ולרבים מבני התורה, ואף תלמידי חכמים, תחום כשרות המילה כמעט זר לגמרי, או שהבהירות בהלכות אלו נעדרת, עד שלמרבה הפלא, עיקר סוגיית המילה וכשרותה היא כמעט בבחינת 'מת מצווה'. ולמרות שלא מדובר במצווה נדירה אלא במעשים שבכל יום, באופן תדיר, עדיין ישנם רבים שאינם מתמצאים כלל בהלכות אלו.

בעקבות כך, כולל להוראה "התורה והמצווה" שע"י מוסדות "זכור ליעקב" ק"ק עדן בנשיאותו של הגר"נ זכריהו שליט"א נענו לאתגר, ולאחר שעמדו בהצלחה בבחינות הרבנות הראשית, החליטו להיכנס לעומק העניין בלימוד הלכות מילה.

בכדי להכיר את התחום מקרוב, הזמין ראש הכולל, הרה"ג רבי שלום זכריהו, את המוהל המומחה הרב יהודה מחפוד, נכדו של הגאון הגדול רבי שלמה מחפוד, גאב"ד יורה דעה, על מנת שימסור שיעור פרקטי בהלכות מילה לאברכי הכולל.

השיעור המרתק לווה במצגות והמחשות ויזואליות, המנגישות את מצות ברית המילה בצורה קלה לכל אחד. הרב מחפוד סיפר: "במשך הזמן נוכחתי לדעת שקיימת בציבור בורות מדהימה וחוסר ידע אלמנטרי בתחום. משום מה, קיימת תחושה בציבור שנושא זה הוא טאבו של המוהלים בלבד בבחינת סתרי תורה וסוד כמוס שאינו שווה לכל נפש. לא ייתכן שמצות מילה החמורה שנכרתו עליה י"ג בריתות והמבטלה חייב כרת רח"ל, תיפול בחשיבותה מכל מצווה אחרת. בדבריו, עמד על כך שמקצוע המילה מצריך ידע הלכתי ורפואי נרחב בנוסף למיומנות רבה, ולכן חשוב לוודא שהמוהל הוא בעל תעודת הסמכה מתאימה. עוד הדגיש כי בשוק קיימות שיטות 'רפואיות' שונות ומשונות אשר לצערנו רבות מהן אינן נחשבות כלל לברית מילה. לכן, יש לבדוק שמדובר במוהל מוסמך ושהברית המבוצעת על ידו תהיה כשרה מבחינה הלכתית, ומוצלחת מבחינה רפואית.

לאחר שפירט את הבעיות הקיימות בבריתות הנערכות על ידי רופאים שונים, ציין הרב מחפוד כי כמו בכל תחום הכירורגיה, הבסיס העיקרי למומחיות המוהל הוא הניסיון והמיומנות. ומאידך, מיומנותו של המוהל אינה נמדדת רק בטקס מוצלח, בזריזות או ברמת הכאב של התינוק ובבכיו, אלא בעיקר במבחן התוצאה שהוא ברית כשרה ומהודרת לכל הדעות.

השארת תגובה