במעמד הגר"ש בעדני נפתחה ישיבת אמרי משה: גלריה

במעמד רב רושם התקיים כנס יסוד לישיבה הגדולה אמרי משה בבני ברק בנשיאות הגר"א סבאג ר"י תפארת משה. במעמד השתתפו חבר מועצת חכמי התורה הגר"ש בעדני, הגרח"פ ברמן מר"י פוניבז', המשגיח הגר"ד גולד וצוות הישיבה

את המשא המרכזי נשא הגר"ש בעדני שעמד בדבריו על הזכות להיות מהמייסדים של ישיבה חדשה אשר מובטח להם סייעתא דשמיא ברוחניות וגשמיות לאורך שנים. בסיום דבריו בירך את התלמידים שיעלו ויצליחו בלימודם.

את הכנס חתם ראש הישיבה הגר"א סבאג בדברים על חשיבות עמל התורה מתוך עבודה על המידות הטובות וירא"ש טהורה.

בימים אלו נשלמות ההכנות ונערכים המבחנים לשיעור א' המייסד של הישיבה לשנה"ל הבאה.

השארת תגובה