יוסף בעל החלומות

ממעשה יוסף ואחיו ניתן ללמוד אין סוף חכמות הקשורות לילדי אינדיגו או ילדים עם בעיות קשב וריכוז לאומת ילדים נורמטיבים שהם דומים במשל ונמשל לבני יהודה

האדמור מסתרי חיים
האדמור מסתרי חיים

מעשה החלומות של יוסף שחזרו ונשנו למרות שהתורה מציינת בכל פעם מה היתה תגובתם של אחיו ובאחרון תגובת אביו יעקב שאף הוא זכה לכל עושרו בזכות חלום כידוע.

אם נתבונן במעשה נראה שכך הייתה השתלשלות הדברים ומכאן נלמד את אשר עובר באמת על נפש אותם ילדים מסכנים ששפתם אינה מובנת בצעירותם ומסבכת אותם ומביאה אותם עד שערי מות ממש וכל זאת בלא שימת לבם.

תחילת מעשה החלומות הינו תוצאה של הפסוק "וישראל אהב את יוסף מכל בניו" וגו' והתגובה של האחים לא מאחרת לבוא והיא "ויראו אחיו כי אתו אהב אביהם מכל אחיו וישנאו אותו ולא יכלו לדברו לשלום" הטלטלה הרגשית שעבר יוסף מחד אהבת אביו ומאידך שנאת אחיו, זה מה שמרגישים ילדים אלו או כל בעל נפש זו שהמבוגרים אוהבים ומעריכים אותם ואלו בני גילם או צעירי הצאן שונאים אותם, תעצרו רגע ותחשבו מה המפלט לרגשות כל כך קיצונים כלפיך והשאלה השנייה היא מה עלי לעשות הלא אוהבים אותי בעלי הערכים מצד שני שונאים אותי הצעירים שעוד לא בשלו אם כי האם אני מוצלח אהוב וטוב או שמה אני כישלון שנוא ורע.

מי שישלח לי תשובה משביעת רצון יקבל במתנה את הספר בני יעקב ויוסף ועוד יותר מכך בלי נדר אפרסם את תשובתו במדור זה היות והיא מצילת חיים לשני הצדדים.

טלטלה רגשית קיצונית זו גרמה ליוסף לחפש בכל כוחו מפלט לכאב ליבו והמפלט הינו בצד ימין של המוח במקום שבו הכל יכול לקרות ושם אין שנאה יש רק אהבה ללא תנאי וצער זה שבו היה נתון יוסף דחף אותו לחלום חלום וזה מה שכתוב "ויחלום יוסף חלום ויגד לאחיו ויוסיפו עוד שנוא אותו" (כתיב מלא בכוונה) הנה יוסף מתעורר מחלומו שמח וטוב לב יש לו בשורה משמחת לאחיו לעורר בהם אהבה כלפיו והבשורה הינה נבואה ופתרון. מה יכול להיות יותר טוב מזה לכל שבטי ישראל.

יוסף הצדיק כמו ילדי יוסף לא שם לב ושכח דבר עיקרי ויסודי רק הוא לבדו חלם את החלום וכל מה שכלל בתוכו שזה הרבה מעבר למה שכתוב כפי שמובא במדרשים וכפי מה שקרה בפועל רק עשרים שנה מאוחר יותר אבל דעו בעל החלום או החזון רואה ברגע בראיה חזונית את כל מה שעתיד להיות רק שבחלום הכל קורה באין זמן וכאן בעולם המרחב המתוזמן ניצוץ חייב להפוך לתהליך בשביל להתגשם.

תגובת אחי יוסף הצעירים חסרי הניסיון הייתה מידית "המלוך תמלוך עלינו אם משול תמשול בנו ויוסיפו עוד שנוא אותו על חלומותיו ועל דבריו".

תגובת אחיו הצעירים, הרגשית שוב הוסיפה שנאה על שנאתו הראשונה מה שלא מובן לו בעולמו המושגים שלו הנה חלמתי ובחלום בוא תבוא בצורת קשה ואני אהיה לכם למשביר, אזון ואכלכל אתכם באהבה וברווח והציפייה שלו מכך הייתה שיאהבו אותו ויודו לו אך בעולם המושגים של בני יהודה משמעות החלום ופירושו הוא הרצון שלו להיות שליט יחיד עליהם והיו לא תהיה.

כמובן שתחושת האכזבה והכאב שוב הציתו בו את כוח החלום המפלט לעולם של אהבה ללא תנאי למקום שהכול יכול לקרוא לטובה. "ויחלום עוד חלום אחר ויספר אותו לאחיו" והפעם גם סיפר זאת לאביו ולאחיו בתקוה שאביו שאוהב אותו יפרש להם את החלום לטובה ולא ציפה יוסף לגרוע מכל שהחלום יהפוך גם את רגשי אביו נגדו ושהוא יתחבר לדעת אחיו ולא יגן עליו.

מצב זה נקרא בתורת הנפש התפקחות או בקיעה.

ילדי יוסף אוהבים עם מח ימין ללא גבול וללא תנאי ומוכנים לתת הכל למי שאוהב אותם בלי גבולות ובלי מידות ולכן הם מצפים בעולם המושגים שלהם שכמים הפנים אל הפנים כן לב האדם אל האדם, שאותם מבוגרים שאוהבים אותם גם יגנו עליהם בצורה שהם רוצים רק שמכל צד של המטבע הדברים נראים באופן אחר התגובה של יעקב ששברה את יוסף היתה "ויגער בו אביו" מול אחיו בייש אותו להפך ממה שהורגל יוסף לסלס בשערו וללבוש כותונת פסי ולכן למרות שכוונת יעקב היתה לטובה סופה היתה מרה כלענה יוסף מוצא את עצמו מוקף אכזבה על הטובה שרצה לעשות לשבטי ישראל והיות וגם אביו לשיטתו הפנה לו עורף תחושתו היתה שאין לו עוד שום ערך ותועלת ולכן המשך סיפור חייו הוא עבד שנמכר אחרי שאחיו רצו לרצוח אותו והפשיטו אותו את כותונת הפסים ואיפשר להם שלא ראה בה עוד סמל לאהבת יעקב.

זהו התהליך העצוב קורע לב שאנו רואים שקורה לבני יוסף שעוברים לכאורה בגידה רגשית מאוהב מבוגר כל כוחם עוזב אותם ונופלים עד שערי מוות ואלו הם האנשים שעתידים להיות משבירים ומנהיגים רחמניים וע"י טעות אחת רגשית ע"י פגיעה רגשית אחת הם מאבדים כל ערך עצמי ומכאן לתהליך השמדה עצמית.

כל מי שזכה לאהוב את אחד מבני יוסף בצעירותו שידע מה התוצאה של גערה בו ובפרט ברבים.

זכרו שאנו עוסקים בדיני נפשות ממש שמחייבים הדרכה צמודה שאם לא כן הנפילה כואבת מאוד לכל הצדדים.

בברכה סתרי חיים
07-33-38-38-48
sitrehaim5@gmail.com

השארת תגובה