גלריה: שנה להקמת הישיבה במודיעין עילית

ברוב פאר והדר התקיים אמש בישיבה הגדולה בית אליעזר במודיעין עלית שבראשות הגר"א רז, מעמד רב רושם של סיום הש"ס וציון שנה להקמת הישיבה

במעמד השתתפו הגרב"צ אטון ר"י ראשית חכמה, הגר"ז כהן ראב"ד ת"א, הצדיק הגר"ב פינקל, צוות הרמי"ם של הישיבה וכן אישי ציבור ח"כ מיכאל מלכיאלי ויו"ר ש"ס בעיר הרב אבנר עמר.
הרבנים בדבריהם עמדו על מעלת הישיבה ובירכו את ראש הישיבה שימשיך להגדיל תורה ושיתרבו ספסלי בית המדרש וכן את התלמידים שיצליחו בלימודם ויעלו מעלה בתורה וירא"ש.

השארת תגובה