אם כנים דברינו: ימין ושמאל

האדמור מסתרי חיים בהדלקת נר חנוכה (12)
האדמור מסתרי חיים בהדלקת נר חנוכה (12)

תודה לכל אלו אשר שלחו לנו את תגובתם לשאלה שנשאלה בשבוע שעבר, והיא עם מי הצדק והיושר האם עם הילדים הרגילים שהתהליך פרי מחשבתם, או שמה עם אותם ילדים מהירי מחשבה שהתשובה לשאלה מיד מתנוצצת במוחם.

כפי שציפיתי התשובות היו חלוקות, חלק צידדו בתהליך וחלק צידדו במהירי המחשבה וזאת משום שכל אדם נגוע וקרוב אצל עצמו, לכן תגובתנו הראשונה תמיד תהיה מתוך עולם המושגים האישי שלנו ולא דוקא ממקום שקול ומאוזן.

המוח האנושי כמו לחות נוספות בגוף מתחלק לשתי עונות ימינית ושמאלית, לכל עונה יש את היתרונות שלה, חוזקות בלשון מקצועית. גם בלב יש שתי חדרים עיקריים, גם מערכת כלי הדם מתחלקת לעורקים מובילי חמצן וורידים מחזירי דו תחמוצת הפחמן. סביב הלב יש לנו שתי ריאות אחת מימין ואחת משמאל, תחת קו הסרעפת ישנו הכבד שגם הוא נחלק לשתי אונות העיקרית והגדולה מימין והקטנה משמאל, באזור הגב התחתון יש לנו שתי כליות אחת מימין ואחת משמאל וכך גם מתחלקים הרגליים והידיים ואם נחזור לפנים נמצא שתי עיניים משמשות את חוש הראיה ושתי אוזניים את חוש השמע, שני נחיריים משמשים את חוש הריח וכן על זו הדרך.

היות ולכל צד חוזקה משל עצמו הינו מצפים שגם יהיה אותו צד גדול מחברו אך אין המצב כך חוץ מהכבד.

באיוב כתוב "ומבשרי אחזה א-לוה" כלומר תבנית הגוף כתבנית הנפש והנפש בראי אור הנשמה המאיר עליה.

אם כנים דברינו עלינו ללמוד מצורת גופנו את תורת הנפש משמע תורת ההתנהגות. תכלית ביאת האדם בעולם הזה הינה לפעול כל אחד ואחת על מידותיו להביא אותן למידת האמצע כלומר לנקודת האיזון.

בזהר הקדוש מובא ציור נפלא בעניין הולדת האדם ותפקידו בזה העולם והוא שה' יתברך קורה לנשמה ואומר לה שרוצה שתרד לזה העולם ואחרי שתזכה לתקן מידותיה או אפילו מידה אחת תחזור ותזכה ליישב יותר קרוב אליו יתברך.

אז נותנים לנשמה לבחור את ההורים הסביבה והאופי שבהם תיוולד ואיתם תזכה לעבור את המסע שאורך בעולמנו עשרות שנים ולוקח לה רגע כמימרא, לכן אין שום יתרון לא לצד ימין ולא לצד שמאל משום ששניהם חייבים לבצע את אותה משימה ושמה עבודת המידות, לזכות להגיע למידת הממוצע. וכמו שכתוב בספרי המוסר בין אם מבזים אותו או מכבדים אותו חייב האדם להישאר במידת האמצע.

רוב בני האדם חושבים שזו משימה בלתי אפשרית למרות שהיא תלויה אך ורק בתודעה שלנו בכל רגע, אם אני בעל מוח שמאלי דומיננטי אני אהיה בעל נטייה יותר שיפוטית ולכן עלי ללמוד לאהוב בלי שיפוט. אם אני בעל מוח ימני דומיננטי ואין לי שום מסננות רגשיות הן לטוב והן למוטב עלי ללמוד לשפוט ולמדוד את רגשותיי וכל זאת בכדי שנזכה למידת הממוצע.

היות וכל צד נולד עם תוכנה שמפעילה אצלו או שיפוטיות או רגשות לכן אנו זקוקים זה לזה וחייבים ללמוד זה מזה, החכמות החזקות שלך, יש לך אותן באם תרצה ובאם לא. לכן אין שום סיבה להתגאות בהן אבל מה שחסר לך בכדי להגיע לתכלית נמצא אצל חבריך ולכן כתיב במעמד הר סיני שהתייצבו כל העם כאיש אחד בלב אחד למרות שהם היו מחולקים כל אחד לפי שיבטו חכמתו ומעמדו.

כאשר מתבוננים על קהילה משפחה חברה ממעוף הציפור ככל שעולים גבוהה מתקבלת תמונה רחבה יותר אבל חסרת פרטים וככל שיורדים למטה נראים כל פרט ופרט. החכמה הזו לבדה מאפשרת לנו לראות שהשוני יוצר שלם אך בתנאי אחד שהיה עד לא מזמן תכלית החינוך והוא מידות.

עיקר החינוך צריך לעסוק בהנחלת מידות ולא במדידת ידיעות.

כיום כידוע מערכות הבינה המלאכותית עולות ביכולת שלהן על כל מוח אנושי והתשובות שלהן לכל שאלה מהירות יותר מכל אנוש אם כן מה תפקידנו בזה העולם.

דבר אחד בלבד נשאר בידי האנוש לבלום פיו בשעת מריבה עליו העולם עומד, או להפוך אויב לאוהב, להתגבר על היצר וכדומה. וזהו מה שאנו קוראים הבירור האחרון, וכמו שיעקב אבינו ניבא לבניו שבסוף הדורות דבר אחד ינצח והוא אהבת חינם.

נשמח להמשיך לקבל תגובות או שאלות וננסה לכתוב לכם כל שנוכל על מנת להשכין אהבה ואחוה שלום ורעות בין כולם אמן.

בברכה סתרי חיים

07-33-38-38-48

השארת תגובה