תגובה מימין: "משפטנים בעד רפורמות בביהמ"ש"

בתגובה לכנס לשכת עורכי הדין נגד יוזמות החקיקה שמתכננת הממשלה, מגבשים קבוצת משפטנים מימין תגובת נגד שתביע תמיכה ביוזמות החקיקה של הממשלה הנכנסת

אולם בית המשפט העליון (צילום בעריש פילמר)
אולם בית המשפט העליון (צילום בעריש פילמר)

לאחר שלשכת עורכי הדין קיימה כנס מחאה נגד יוזמות החקיקה של הממשלה הנכנסת, כאשר מאות משפטנים חתמו על עצומה נגד פגיעה בבית המשפט העליון, מתגבשת לה בימים אלו קבוצת נגד על ידי אנשי משפט ורוח הנמנים על חוגי הימין שמטרתם לעודד את ראש הממשלה ולחזקו אל מול תוכניות החקיקה להגבלת סמכותו של ביהמ"ש העליון בפסילת חוקים של הכנסת.

להלן נוסח העצומה:

"אנו, עורכי הדין ומשפטנים מכל קצווי הארץ ושדרות המקצוע העוסקים בכל תחומי המשפט, מחויבים לדמותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ולקיומה של מערכת משפט עצמאית, מקצועית ובלתי תלויה".

"אמון הציבור במערכת המשפט ובפרט בבית המשפט העליון סבל מהידרדרות חדה בעשורים האחרונים. הידרדרות זו קשורה, בין היתר, בהעדר גבולות לסמכויותיה של מערכת המשפט ויחסיה עם רשויות השלטון האחרות. אנו מקווים כי פתרון בעיה זו ותיקון האיזונים שבין הרשויות, שהם צו השעה, יתרמו גם להשבת האמון".

"ההתנגדויות האוטומטיות לכל שינוי והטענות על "קץ הדמוקרטיה", מזיקות ושגויות. מערכת המשפט אינה מעל החוק, ואת סמכויותיה וכללי המשחק חייב לקבוע המחוקק תוך שיח ציבורי פתוח, מכבד ומשתף. אנו קוראים לאפשר לנציגי הציבור בכנסת להציג את ההצעות לתיקון ולדון בהן באופן ענייני, ללא התלהמות, מתוך אחריות, פתיחות, כובד ראש וכבוד אמיתי לציבור. אנו מאמינים כי רק בדרך זו יצאו מדינת ישראל ואזרחיה מחוזקים מן המשבר החוקתי שאנו מצויים בו".

"אנו מוחים נגד הניסיון לרתום את מקצוע עריכת הדין לצורך מאבק פוליטי. אנו מתחייבים להבטיח את זכות הייצוג של הציבור הרחב ולשמור כי זכויותיו לא תפגענה כתוצאה משביתה פוליטית של מספר עמיתים. איומי ההשבתה, שמפריחה קבוצה קטנה של עורכי דין, חסרי משמעות ואינם מייצגים את ציבור המשפטנים בישראל, שמשקף את פסיפס הדעות וההשקפות שבחברה הישראלית".

יצוין, כי מי שעומדים מאחורי היוזמה הם עו"ד שמחה רוטמן היועמ"ש של התנועה למשילות ודמוקרטיה, עו"ד אריה ארבוס מתמחה במשפט המנהלי ושותף במשרד ארבוס-קדם-צור, ועו"ד ערן בן ארי, לשעבר פרקליט במחלקה האזרחית בפרקליטות המדינה ובייעוץ המשפטי של מערכת הביטחון.

לדברי עו"ד אריה ארבוס מיוזמי העצומה, הרי שחלק ניכר מעורכי הדין והמשפטנים בישראל תומכים בעריכת שינוי ורפורמות במערכת המשפט. הם מייצגים אסכולות משפטיות חשובות ומבוססות באקדמיה ובאולמות השפיטה בארץ ובעולם. אכן לצערי חלק מהם, שהיום יום שלהם תלוי במערכת המשפט, נמנעים מלהביע דעתם בפומבי מחשש שיבולע להם. אולם הנסיון הנואל של קבוצת עורכי דין לטעון כי היוזמות מנוגדות לדמוקרטיה היא הטעיה מכוונת של הציבור שנועדה לתמיכה באג'נדה פוליטית באצטלה משפטית.

השארת תגובה