'בגלל אולמרט': לכן נדחה השימוע

באופן חריג ומפתיע מפרסם משרד המשפטים לציבור שורה של 'נימוקים' שלטענתם הביאו את היועמ"ש להחלטה להאריך את מועד השימוע לרה"מ בשלושה חודשים בלבד ולא בשנה

להב 433. צילום: משטרת ישראל
להב 433. צילום: משטרת ישראל

באופן חריג ומפתיע, מפרסם משרד המשפטים לציבור באמצעות דף הפייסבוק של המשרד, שורה של נימוקים שלטענתם הם שהביאו את היועץ המשפטי לממשלה להיעתר באופן חלקי בלבד לבקשת פרקליטי נתניהו לדחיית מועד השימוע משנה, לשלושה חודשים בלבד.

יצוין, כי דף הפייסבוק של משרד המשפטים נפתח אך לפני חודשים בודדים ושימש עד כה ככלי להעברת הודעות רשמיות ולקוניות בפרשות שונות כגון הגשת כתבי אישום וכדו'. להלן נוסח ההודעה שפורסמה:

"רוצים לדעת למה הודיע היום היועץ המשפטי לממשלה לעורכי הדין של ראש הממשלה כי השימוע בשלושת תיקי החקירה בהם נשקלת העמדתו לדין, יידחה בכ-3 חודשים ולא יידחה ב- 12 חודשים כפי שביקשו עורכי הדין?" – הנה ההסבר":

1. הנחיית היועמ"ש 4.3001 שעוסקת בנושא "טיעון לפני הגשת כתב אישום" קובעת כי השימוע אינו תחליף למשפט, אלא נועד לאפשר לחשוד להציג את טענותיו ולשכנע שחומר הראיות בעניינו אינו מצדיק הגשת כתב אישום. לכן, אין מקום להתדיינות פרטנית באשר לנבכי התיק, ויש להתמקד בסוגיות עקרוניות אשר מצויות ביסוד טיוטת כתב האישום. יוער, כי לא מדובר בהנחיה חדשה, אלא בהנחיה משנת 1991, שעודכנה בנובמבר 2008.

בהמשך מתייחס הפוסט ליתר תיקי ראש הממשלה.

2. הנחיית פרקליט המדינה 14.21 שעניינה "הליכי יידוע ושימוע בהליכים פליליים" קובעת את לוחות הזמנים לקיום שימוע. ככלל שימוע יתקיים תוך 30 ימים ממועד קבלת מכתב ההזמנה לשימוע ("מכתב היידוע השני"), וכשמדובר בתיק בהיקף נרחב או מורכבות יתרה, תינתן הארכה במשורה, וככל הניתן, לא תארך מעבר ל-30 ימים נוספים.

3. בג"ץ 8031/11 עסק במקרה בו היקף חומר החקירה כלל 30 קלסרים גדושים ולמעלה מ-7,000 עמודי פרוטוקול. לעותר הוקצבו 3 חודשים לצורך קיום שימוע מהיום בו נודע לו על כוונה להגיש כתב אישום, וחודש מיום שסיים לצלם את החומר. ביהמ"ש דחה את טענות העותר כי פרק הזמן שנקבע להיערכות לשימוע אינו סביר. טענות דומות נדחו גם בבג"ץ 5577/13.

4. בפרשת "הולילנד" נגבו 820 הודעות (כמעט פי 2 ממספר ההודעות הכולל בכל שלושת תיק החקירה נגד רה"מ, העומד על כ-440). תחילה נקצבו למר אולמרט חודשיים לקיום השימוע, בהמשך ניתנה הארכה של חודש וחצי, והשימועים לחשודים – למעט מר אולמרט – התקיימו תוך כ-4-3 חודשים.

מר אולמרט ניהל באותה תקופה את הגנתו בתיק אחר וקיים שימוע נוסף במקביל בתיק שלישי, ולכן הוא קיבל ארכה והשימוע בעניינו התקיים לאחר 7 חודשים. זאת בנסיבות ייחודיות, של תיק חקירה שהיקפו כפול ובשעה שהיה עסוק בניהול שני הליכים משפטיים.

סיכומו של דבר, היועץ המשפטי לממשלה הסכים לדחייה בשלושה חודשים נוספים, מעבר לשלושת החודשים המקוריים, אך אין כל הצדקה לדחייה בת שנה ממועד איסוף חומר החקירה, שכן הדבר יביא לפגיעה באינטרס הציבורי החיוני של קבלת החלטה בהקדם האפשרי.

בסיום ההודעה טורחת הפרקליטות ליידע ולעדכן את הציבור, אודות חזקת החפות העומדת לראש הממשלה.

חזקת החפות: ההליכים המשפטיים בעניינו של ראש הממשלה בנימין נתניהו עדיין בראשיתם. הוא מכחיש את המיוחס לו, ועומדת לו חזקת החפות.

השארת תגובה