בני ברק: העץ שמתאבל והתפילין שנפסלו

פרסום ראשון: העץ שנדם עם פטירתו של רב העיר בני ברק וזקן רבני תימן הגאון רבי שלמה קורח זצ"ל והתפילין שנפסלו בחלום הלילה

העץ שנדם
העץ שנדם

בימים אלו מספרים מקורביו ובני משפחתו של הגר"ש קורח זצ"ל, רבה של בני ברק וזקן רבני תימן, על דבר נורא שהתרחש, כחצי שנה לאחר פטירת הגאון זצ"ל, אשר ממחיש בעוז ובתעצומות את האבדן הגדול של האיש שכל ארבע אמותיו, קירות ביתו ואף עצי גינתו, היו ספוגים בעמל התורה ושקידתה במשך שנים רבות ללא הפוגות.

בחצר ביתו של הגאון זצ"ל בביתו שברחוב שתילי זיתים בישוב גני מודיעין, אשר בו התגורר הרב ברוב ימות השבוע בחמש עשרה שנה האחרונות קודם פטירתו, במרכזה של החצר גדל עץ נוי מלבלב ופורח לגבהים, שבמשך שנים רבות היה הוא נישא לגבהים כאשר הוא נותן עוצמה לכל העצים שסביבו.

והנה, לאחר פטירת הרב לפני כחצי שנה, הרבנית תחי' שמה לב לכך שהעלים החלו לנשור מהעץ ללא שום סיבה ואף בשיא פריחתו, בתקופה שהגשמים מצויים ושאר האילנות מלבלבים לגבהים כבכל שנה ושנה, אך העץ המרכזי הולך וגווע, ויהי לפלא. וכך לאט לאט העץ הלך והתדלדל, עד שבתקופה האחרונה, כל העץ נעשה ממש קרח ללא עלים כלל, זאת כאשר שאר העצים הסמוכים לו, מלבלבים ופורחים כדרכם – לא יאומן כי יסופר. אנשים רבים מכל האזור הגיעו בהמוניהם לראות את הפלא, מזועזעים והמומים לראות את המחזה הנורא שהתגלה לעיניהם.

מעשה נוסף אודות הגר"ש זצ"ל, שח בהתפעלו בנו הגר"ע בשיעורו השבועי: "סיפר לי ידיד בית אבא הי"ו מעשה מסעיר ומסמר שיער, הממחיש את דברי רז"ל כי צדיקים במיתתם קרויים חיים. באחת הלילות והנה בחלומו הוא רואה כי תפילין נופלים מידיו לתוך בור ניקוז של מי גשמים ברחובה של עיר. ומיד אבי מורי הכ"מ זצ"ל נעמד מולו ואומר לעומתו פסוקים רבים. כאשר הלה נתעורר בבהלה, והנה חלום. אך בכל זאת אין חלום בלא דברים בטלים, אך הוא לא ידע איזה תפילין מדובר שלו או של בנו, לשם כך הוא יצר איתי קשר, ויחדיו יעצנו לבדוק את כל התפילין שבביתו. ואכן הוא שלח את תפיליו שלו, והתברר כי מעודו תפיליו היו פסולות באות יתרה, ולצערו כי רב התברר לו שהוא כקרפקתא דלא מנח תפילין מימיו, גם בתפילין של בנו הוברר שהם ספק פסולות.

השארת תגובה