סוד האור

האדמור מסתרי חיים בלג בעומר (8)
האדמור מסתרי חיים בלג בעומר (8)

לתורת הנפש קוראים גם מבנה הנפש. הסיבה לכך היא שכשם שהגוף שלנו מסודר בצורה מופלאה ומדויקת כך גם התוכנה, התוכנית אליה נשמע הגוף מופלאה ומסודרת, וזהו שכתוב בבראשית "נעשה אדם בצלמנו כדמותנו".

המלבי"ם בפירושו על ספר משלי מפרש שכל דבר בעולם, ביקום ובכלל בנוי משני כוחות הנקראים חומר וצורה, כל חומר אם הוא אינו מסודר עפ"י תוכנית אין לו משמעות ולא תכלית ואין זה יכול להיות כי כידוע כל העולם הזה נקרא עולם התיקון ולכן אין כאן מאלומת אור ועד הרים וכוכבים שום בריאה שאין לה חשיבות ייחודית ותוכנית ששייכת רק לה.

כל אדם בר דעת מבין ויודע שאם יקבל במתנה מכונית יקרה אבל נחסיר ממנה מגע חשמלי אחד או גלגל מכני אחד הרכב אין לו תכלית, כך גם האדם המעגל החשמלי שהוא המוח הינו הבקר העליון שמחובר לכל תא ותא בגופנו, מצד שני כל תא ותא בגופנו מחובר לבקר למוח מכאן שניתן ללמוד על תפקודו של האדם כיחידה שכלולה ממוח ותאים. אם נעמיק ונמפה את כל התאים של גופנו נפענח מהחומר את סוד הצורה, התוכנה או את שפת הנפש שנפח הבורא בכל תא ותא.

כאשר לומדים את תורת הח"ן בעצם לומדים תורה זו שיש הקוראים סוד היות ואינה בגלוי כי אם בנסתר, עוד צריכים אתם לדעת שהמושג אור שהינו התוכנה או הצורה של החומר נמצא בגלוי ובנסתר בכל תא מגופנו.

בתיקוני זהר מובא הסוד שמלמדנו כיצד ניתן להתחקות אחר האור הזה, אויר או oxygen בלעז הינה נוטריקון של אור יו"ד והראב"ד בספר יצירה כותב כמה פעמים שיו"ד הינו האטום והוא ראשית כל, אחרית כל, נמצא בכל ונעלם מכל.

מהתבוננות ביוכימית אנו רואים שהאויר ה–oxygen נמצא בכל תא ותא כמו כן הסוכרים, זהו המופע החומרי של האור מצד שני החיכוך של חלקי החומר יוצרים אור או בלשון מקצועית חשמל אלקטרוסטטי בעל מטענים שניתנים לשינוי וכאשר משנים אותם משתנה מבנה החומר גם כן.

פעם קראו לחכמה זו אלכימיה המופיעה במשנה ובגמרא ובכל הספרים שנכתבו מאוחר יותר.

ישנם כללים רוחניים שגלויים לבני אדם והם חלק משפת הנפש הכללית הנקראים עשר ספירות. מושג זה אנו משתמשים בו כל יום כעת בימי ספירת העומר באומרנו את ה – "יהי רצון" בסוף הברכה. העשר ספירות מתחלקות לעשר נקודות שהן שלש קבוצות של שלש ונקודה אחת מרכזית.

הציור הנפוץ בעולם המבטא מבנה זה הינו שלש ספירות עליונות הנראות כאין הטעם סגולתא שהן שלש נקודות במנח של משולש עם קודקוד למעלה, ועוד שתי קבוצות של שלש נקודות שנראות כמו הניקוד סגול שהוא משולש עם בסיס למעלה ולבסוף נקודה אחת ששמה מלכות.

תכליתן של תשע נקודות אלו היא ליצור צורה בחומר שהינו המלכות וזהו שכתוב "ומלכותו בכל משלה".

מה למידע זה ולתורת הנפש תשאלו, ובכן אותן ספירות מייצגות כוחות מסוימים בבריאה שיוצאים מאור האין סוף וסופם להגיע למרכז היקום כדור הארץ דרך הכוכבים לתכנן ולכנת את המציאות הגשמית כאן. מהלך זה נקרא אור ישר, ומן המלכות מהחומר משתחרר אור שנע בחזרה ליקום וממנו לאין סוף ונקרא אור חוזר.

חכמה זו ששיתפתי אתכם עונה על שאלה טורדנית עתיקת יומין והיא אם הכל צפון (ידוע מראש) כיצד הרשות נתונה ואם הרשות נתונה (זכות בחירה) כיצד הכל צפון. במבט שיטחי נראה שיש חלילה וחס סתירה שאינה מתיישבת באמירה זו אך התשובה הנכונה תלויה בציר הזמן. היות ואנו חיים בעולם שהינו חלל מתוזמן, כלומר על ציר הזמן ישנן עתים, פעם אור ישר, שדר או צופן מהאין סוף אלינו, ופעם הרשות נתונה הארה מהחומר חזרה לאין סוף. מכוח חכמה זו ניתן להבין את כוחה של תפילה, כמו שכתוב צדיק גוזר והקב"ה מקיים זהו מצב של אור חוזר וישנם מצבים של "ויאמר א-להים י-הי אור וי-הי אור".

לכן הבנה זו מאפשרת לאדם לחיות בשלום עם עצמו וזאת משום שישנו זמן שבו נדרש ממך מאמץ או מעשה וישנו זמן שאתה רק כלי שמקבל נסיון שעליך לעבור.

שלמה המלך קבע שישנם כ"ח עיתים והראב"ד בספר יצירה מחלק את העיתים לשבע ספירות ותמורתן ואלו הן:

חכמה חסד איוולת
עושר גבורה עוני
זרע תפארת שממה
חיים נצח מות
ממשלה הוד עבדות
שלום יסוד מלחמה
חן מלכות כיעור

 

אם האדם יודע את שפת הנפש הוא גם יודע להפך תמורות מקוטביות אחת לשניה.

חכמה זו איננה בשמים וגם לא מעבר לים כי אם מאחורי כריכת ספרים בנושא כפי שכבר כתבנו וניתן להשיג ב"סתרי חיים".

שוב עלי להודות לקול העיר בשמי ובשם העוקבים אחר מדור זה על הבמה המכובדת שנותנים לנו להציג הדברים שהם בכל דור ודור סוד החיים.

בברכה "סתרי חיים"

07-33-38-38-48

השארת תגובה