הרבי הוצא מקברו – ה'אוהל' יהפוך לאתר מורשת

אוהל אדמו"רי ויז'ניץ
אוהל אדמו"רי ויז'ניץ

שבעים שנה לאחר העלאת ארונו הק' של הרה"ק מרן ה"אהבת ישראל" זי"ע מויז'ניץ מגרוסוורדיין לבני ברק, נותר האוהל בשממנו מאז ועד עתה בבית העלמין בגרוסוורדיין שברומניה – בימים אלו שופץ ושוקם המקום ויוקם בו בית מורשת ומוזיאון הנצחה ליהדות גרוסוורדיין ולתולדות בית ויז'ניץ ברומניה, ביוזמת האגודה למקומות הקדושים ברומניה שע"י מוסדות שטפנשט בארה"ק, הפועלים להנצחת מורשת חכמי רומניה בימינו.

13 שנים עמד האהל על תילו, מעת ההלויה בב' סיון תרצ"ו עד שביום י"ג באדר תש"י, הועלה ארונו הק' של הסבא קדישא זי"ע לבני ברק, כאן נטמן באוהל בבית העלמין "שומרי שבת", בו נטמנו לאחר מכן יתר האדמו"רים לשושלת ויז'ניץ המעטירה.

עד לפינוי קבורתו, היה האוהל הק' של הסבא קדישא בגרוסוורדיין, במשך השנים כתל תלפיות ליהודים רבים, כאשר המוני חסידי ויז'ניץ ויהודי רומניה כולה באו לשפוך באוהל הק' צקון שיח לחש של תפילות לישועת הכלל והפרט וידוע שבעת המלחמה התחבאו יהודים באהל ואף ערכו בו תפילות הימים הנוראים. אבל מאז הועלה ארונו הק' של הרבי ארצה, עמד האוהל משך שנים רבות בשממונו ועזובה רבה היתה בו, עד שהיתה גם סכנה ממשית להתמוטטות האוהל כולו בשל פגעי מזג האוויר וצוק העיתים. למרות שחלפו מאז, מעל 60 שנה, נותרו השלטים באוהל הק' שהיו מזמן הקבורה. כמו"כ נותר בו קבוע על הקיר 'לוח הזכרון' אשר בו נרשמו שמותיהם של רבים מחסידי ויז'ניץ שהסתופפו בצילו של הסבא קדישא זי"ע ונרצחו על קידוש ה' בשנות השואה, הי"ד. לצד זאת, מסביב האוהל, נשארה עד היום חלקה חשובה בה טמונים מגדולי הרבנים והחסידים וגבאיו של הרבי ה'אהבת ישראל'.

לאור זאת, הוחל בשיפוץ כללי של האוהל, כאשר עבודות השיפוץ נערכות ביוזמת ובמימון מוסדות שטפנשט בארה"ק ו'אגודת המקומות הקדושים ברומניה' בראשות הרב אברהם יעקב סלמון, הדואגים לשמר את בתי הקברות של צדיקים וחכמי רומניה, בתיאום עם נשיא הקהילה היהודית בגרוסוורדיין מר יעקב הלוי קופלמן הי"ו אשר ליבו חם לכל קדשי היהדות והיהודים בעיר ובאזור כולו.

ובימים אלו הסתיימה עבודת השיפוץ וחנוכת האהל ופתיחת המוזיאון היהודי בית מורשת יהדות גרוסורדין, לתיעוד יהדות גרוסוורדיין וערש חסידות ויז'ניץ ברומניה,

לכבוד חגיגות הפתיחה ולרגל החזרת בית הכנסת העתיק של הסבא קדישא מויזניץ לידי האגודה למקומות הקדושים ברומניה מתוכנן מסע היסטורי לגרוסוורדיין לחנוכת האוהל, הקמת מוזיאון ולתפילה ראשונה של ספירת העומר בהיכל בית הכנסת העתיק שלראשונה מזה שבעים שנה תשמע בו תפילה יהודית ברמה, יחד עם סיור מקיף במקומות ההיסטוריים בגרוסוורדיין. הסיור יכלול גם נסיעה לקרסטיר שבהונגריה הסמוכה לציון קברו של הרה"ק רבי ישעילה זיע"א.

המסע יערך בשבוע הבא ח-י אייר תשע"ט, 13-15/5/19 ימים ב-ד לפרשת בהר, המעונינים ללמוד על מקומות הקודש בגרוסוורדיין וכן לאתר רשימות קברים ומקומות קדושים ברומניה ניתן לצלצל למוקד: 053-3178464 או 03-5790303.

השארת תגובה