תיעוד: האדמו"ר מטשערנאביל ביקר במוסקובה

האדמו״ר מטשערנאביל ששהה יומיים במוסקבה בירת רוסיה לחיזוק יהודי רוסיה והקהילה היהודית במוסקבה, ביקש לבקר ב"ספריית שניאורסון", הנמצא היום במוזיאון היהודי הגדול בשכונת "מארינה רושצ'ה" – לאחר שלפני כארבע שנים, נשיא רוסיה ולדמיר פוטין העבירה מספרית לנין בה היו הספרים הקדושים, במשך שנים רבות, מאז נמלט מרוסיה האדמו"ר הריי"צ נ"ע, אליו שייכים אלפי ספרים אלו, בהם ספרים נדירים, כתבי ידות של מאמרי חסידות ועוד.

את האורח הדגול קידם בפתח המוזיאון רבה הראשי של רוסיה רבי בערל לאזאר, מייסד והוגה המוזיאון היהודי, המהווה היום אחד המוזיאונים הגדולים והחשובים בעולם, ואלפי איש מבקרים בו מדי חודש וזוכים להיחשף לעולמו הגדול שברא הקב"ה – מזווית יהודית אמתית ומרתקת ובכך לומדים את דברי הימים כמסורת הנתונה מדור דור מתוך אמונה טהורה ונכונה.

במשך שעה ארוכה ישבו יחד בתוככי הספרייה השמורה ועיינו בספרים הקודשים, תוך כדי פלפול והתעמקות בהלכה ואגדה, חסידות ודרוש, בשילוב סיפורי היסטוריה על קשרי המחותנים הגדולים כ"ק רבינו הזקן בעל התניא והשו"ע ומחותנו הרה"ק המגיד מטשערנוביל זצוק"ל והמשיכו בסיפורי קודש על האדמו"ר מוהרש"ב נ"ע, לרגל יום ההילולא ב' בניסן החל השבוע – עד שהגיעו מלוויהם ואמרו שהגיע זמן מנחה ויצאו יחד אל עבר בניין מרכז החסד היהודי שערי צדק, העומד סמוך ונראה למוזיאון היהודי.

מרכז החסד היהודי שערי צדק הוא מגדל אור של חסד וצדקה לאלפים ורבבות במשך כל השנה כולה ולפני מועדי ישראל רוחש המקום פעילות רבה וענפה, בכדי לסייע לכל נצרך ונזקק לחגוג את החג ככל משפטיו וחוקותיו מתוך הרחבה בגשמיות כפשוטו וכל האגפים הרבים על מאות עובדיו ומתנדביו עומדים הכן למען מטרה נעלית זו – בהכוונתו ועידודו של הרב הראשי, מייסד המרכז ונושא בעולו תמידין כסדרן.

בפתח המרכז הכולל אלפי מ"ר מרובעים של חסד גשמי, קיים בית כנסת "תפילה למשה" המשמש פינה חמה רוחנית לבאים למוסד, לתפילה, שיעור תורה וחסידות, הנחת תפילין ועוד – וכינוסם של צדיקים במקום כזה, הרי הוא הנאה להם והנאה לעולם. ולזמן מועט המכיל את המרובה, ישבו בראש השולחן האורח והמארח להתוועדות חסידית, עם ניגונים חסידים, דברי תורה וסיפורי חסידים, תוך כדי שהמארח הגר"ב לאזאר מראה לאורח האדמו"ר מטשערנאביל את דוחו"ת פרויקט "קמחא דפסחא" הנערך בימים אלו לכל משפחה נצרכת במוסקבה, ע"י קופת "מתן בסתר – מוסקבה" המופעל גם הוא במרכז החסד היהודי. האדמו"ר העניק את הספר "צור צדיק" של אביו זצ"ל, אשר בהקדמה מצויין שלמד בישיבת תומכי תמימים. לסיום איחל הצלחה רבה להנהלת המרכז והעסקנים המסורים ובירך להם ולכל יהודי רוסיה חג פסח כשר ושמח.

השארת תגובה