לא רוצה לבוא לבית משפט

נועם קוריס
נועם קוריס

שאלה: שני אנשים שאני מכיר הסתכסכו ביניהם ותבעו האחד את השני בבית המשפט. כל אחד מהם בנפרד ביקש ממני שאבוא להעיד במשפט ולשניהם אמרתי שאיני מעוניין להעיד במשפט בשום מקרה. לפני בערך שבועיים קיבלתי צו מבית המשפט שמזמין אותי לדיון משפטי בין השניים. האם אני יכול להודיע לבית המשפט שאיני מעוניין להגיע? האם מחובתי להגיע? מה עושים?

תשובה: בנסיבות השאלה נשמע שאחד הצדדים או שניהם ביקשו מבית המשפט לזמן אותך להעיד בפניו על המקרה, וככל ואכן בית המשפט הזמין אותך להעיד בפניו הרי שאין לך זכות בחירה האם להתייצב לדיון או שלא להתייצב לדיון מכיוון שהחלטת בית המשפט היא החלטה מחייבת שככל ולא תבצע אותה היא יכולה להיאכף גם באמצעות משטרת ישראל.

שאלה: הגיעה אלי בדואר הודעה מלשכת ההוצאה לפועל לפיה אני מחזיק כספים ונכסים של עובד שלי לשעבר ואני נדרש להעביר את הכספים האלו להוצאה לפועל. העובד הזה כבר לא עובד אצל למעלה מחצי שנה. איך אפשר לבטל את ההודעה הזו?

תשובה: אם קיבלת הודעת מחזיק מהוצאה לפועל יש להניח שהעובד לשעבר שלך חייב כספים לגוף או אדם מסוים שנקט נגדו הליכי הוצאה לפועל ובין היתר נקט נגדו הליכי עיקול משכורת, משוכרת שלכאורה אתה המחזיק שלה עד למסירתו לעובד החייב.

אם מדובר בעובד לשעבר שכבר קיבל את כל מה שמגיע לו ולמעשה כבר אין מה לעקל אצלך בעניין אותו העובד, ביכולתך לסמן בטופס שצורף להודעה הערה לפיה מדובר בעובד לשעבר וכן סימון מתאים לכך שאין אצלך שום כספים או נכסים של העובד ולשלוח את ההודעה ללשכת הוצאה לפועל או לבא כוח הזוכה שהטיל את העיקול.

שאלה: לפי מה מחושבת גובה האגרה בבית המשפט והאם לגבי כל ההליכים יש אגרת בית משפט?

תשובה: יש הליכים לגביהם אין אגרות כלל, לדוגמא הליכים פליליים וערעורים פליליים, ישנם הליכים בעלי אגרות קבועות לגבי סעדים מסוימים – למשל בתביעות בגין נזקי גוף ובתביעות כספיות אזרחיות נקבעת האגרה בדרך כלל כאחוז משווי התביעה. תשומת הלב שבמקרים מסויימים של מצב כלכלי קשה וסיכויי הצלחה טובים בבית המשפט ניתן לעיתים לקבל פטור מאגרת בית המשפט.

ניתן לשלוח שאלות למדור בפקס 0777060059 ובמייל kurislaw@gmail.com

השארת תגובה