אין צוואה? המדינה לקחה את הרכוש

נועם קוריס
נועם קוריס

שאלה: קרוב משפחתי שהינו אחיו היחידי של בעלה של דודתי, ניצול שואה, ערירי וללא ילדים נפטר לפני מספר חודשים. הנני היורשת על פי חוק של דודתי המנוחה (היא ובעלה נפטרו מספר שנים לפני אחיו). אבקש לברר, במקרה שהיורש נפטר לפני המוריש (במקרה דנן – המנוח לא ערך צוואה כלל) האם אנוכי זכאית לרשת את המנוח ז"ל? יודגש כי אין קרובים נוספים למנוח או לאחיו.

תשובה: בנתונים שציינת וככל ואין צוואה המדינה תירש לכאורה את המנוח שכן אין ירושה אוטומטית בין גיסים לפי חוק הירושה.

שאלה: בנוגע למס שבח על דירה יחידה, בחוק נאמר שאם היתה הדירה בבעלותי במשך שנה וחצי אהיה פטור ממס שבח במכירתה, ושאלתי היא האם מונים זמן זה מעת קניית הדירה כפי שמופיע בחוזה, או מיום מסירת החזקה בדירה?

תשובה: חוק מס שבח מקרקעין סעיף 49 ב קובע התנאים לפטור, מדובר בדירה יחידה של תושב ישראל דירה המשמשת למגורים, שניתן לה טופס 4 ותנאים נוספים.

שאלה: הנני מתגוררת בבניין משותף, וקיימת בעיית רטיבות ועובש בדירתי עקב כך, שיש צורך דחוף לאטום את הקירות החיצוניים של המבנה הטרומי. ברצוני לדעת האם עלות התיקון והאיטום של הקירות החיצוניים של הבניין אמורים לחול על נציגות הבית המשותף?

תשובה: בהנחה שהבניין בו את מתגוררת מתנהל בהתאם לתקנון המצוי של הבתים המשותפים הרי שהקירות החציוניים נחשבים כרכוש משותף ועומדת לך הזכות לדרוש מוועד הבית לתקנם על חשבון כלל הדיירים. יתרה מכך, על פניו עומדת לך גם הזכות להחזיר את המצב בדירתך לקדמותו בעניין העובש והרטיבות – מתוך קופת ועד הבית.

שאלה: הוגשה נגדי תביעה וברצוני לקבל מסמכים לגבי התביעה מתאגיד מסוים שאינו צד להליך בבית המשפט. המסמכים שאני רוצה לקבל יראו לבית המשפט שהתביעה נגדי מופרכת לחלוטין. האם יש דרך לקבל את המסמכים?

תשובה: ניתן לבקש מבית המשפט צו לגילוי ועיון במסמכים רלבנטיים שנמצאים אצל בעל דינך וכן לבקש מסמכים רלבנטיים שנמצאים אצל צדדים שלישיים.

ניתן לשלוח שאלות למדור בפקס 0777060059 ובמייל kurislaw@gmail.com

השארת תגובה