העליון: הצדדים הגיעו להסכמה – אבל 'הוצאות' ישולמו

נועם קוריס
נועם קוריס

בית המשפט העליון שכנע במסגרת פשרה את הצדדים בתיק לי מיכאלה שריקי נ' פרמה גורי בע"מ, להסכים כי ההוצאות שנפסקו נגד התובעת הייצוגית יבוטלו ואילו המשיבה תשלם לתובעת הייצוגית סכום של 20,000 ₪ כהוצאות.

ועוד כמה מאמרים שכתבתי:

עו"ד נועם קוריס – סוגיות משפטיות ב – ישראל היום!

עו"ד נועם קוריס – כותב בערוץ 7

עו”ד נועם קוריס – על פיגועי טרור, איראן וטראמפ

עו"ד נועם קוריס – כותב ב – cafe.themarker.com

בהתאם למובא באתר בית המשפט העליון, הרי שלאחר שיח ושיג של בית המשפט הנכבד, בהרכב השופטים כבוד השופט ע' פוגלמן, כבוד השופט ע' גרוסקופף, וכבוד השופט א' שטיין, הרי שהוסכם עם הצדדים ובינהם כדלהלן:

ההוצאות שנפסקו לטובת המשיבה בבית המשפט המחוזי יבוטלו.

המשיבה מתחייבת כי לא תפרסם פרסומים שיש בהם משום ייחוס של סגולת טיפול או ריפוי מחלה למוצרי ריכוזית, ובכלל זה טיפול בהפרעות קשב וריכוז ובתסמונת טורט; זאת כמתחייב מתקנה 2 לתקנות בריאות הציבור (מזון) (איסור ייחוס סגולת ריפוי למצרך מזון), התשל"ח-1978.

הצדדים גם הסכימו, שבית משפט העליון יפסוק לטובת באי-כוח המערערת שכר טרחה לפי שיקול דעתו.

הרכב השופטים נתן תוקף להסכמה זו וחייב את המשיבה לשלם לבאי-כוח המייצגים שכר טרחה בסכום כולל של 20,000 ש"ח.

עו”ד נועם קוריס בעל תואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן, משרד נועם קוריס ושות’ עורכי דין עוסק בייצוג משפטי וגישור מאז שנת 2004.

השארת תגובה