פסק הלכה: חירשים יכולים לברך על מגילה עם "שקף"

רבה של רמת אלחנן הגר"י זילברשטיין לרבני ארגון 'שמעיה', בראשם חתנו הגר"י רוט: ספק אם יוצאים יד"ח במגילה מנוקדת, ובוודאי שיש בעיה לברך עליה

רבני שמעיה אצל הגר"י זילברשטיין
רבני שמעיה אצל הגר"י זילברשטיין

ראשי ורבני ארגון 'שמעיה' המסייע לאנשים עם מוגבלויות שונות ובכללם חרשים וכבדי שמיעה, עלו למעונו של רבה של רמת אלחנן, רבי יצחק זילברשטיין, להתייעצות וקבלת מענה בנושאים וסוגיות שונות שעל סדר יומם.

בביקור השתתפו הרב אליעזר רוט – רב הארגון וחתנו של הגר"י, הרב דוד רוימי – רב קהילת החרשים ב'שמעיה', מנכ"ל 'שמעיה' שמעון לוי וסמנכ"ל הארגון יהושע רייס.

בתחילת הביקור שמע הגר"י זילברשטיין סקירה על הפעילות והצמיחה הכבירה של ארגון 'שמעיה' בכל המישורים, ובירך את המשתתפים שיזכו להמשיך ולסייע לכל הנצרכים בכך.

בהמשך שאל הרב רוימי את הגר"י זילברשטיין מספר שאלות שהצטברו בחודשים האחרונים על שולחנו במהלך פעילותו למען החרשים וכבדי השמיעה.

במהלך הדברים עלתה הסוגיה הידועה בעניין שמיעת המגילה באמצעות מכשיר שמיעה, אשר יש בה צדדים לכאן ולכאן. אחת ההצעות שהועלו הייתה שהחרש יקרא את המגילה בעצמו מתוך מגילה מנוקדת. כידוע, באופן זה יכול החירש להגות את מילות המגילה בדקדוק רב וכך לצאת ידי חובה.

אלא שהגר"י זילברשטיין פסק שמדובר בפתרון בעייתי במיוחד, בוודאי בכל מה שקשור לברכה על קריאת מגילה כזו.

תחת זאת הציע הרב להצמיד שקף עם ניקוד מותאם למילות המגילה לקלף – וכך יוכל הקורא להגות את המילים במדויק כשלמעשה את המילים הוא קורא ישירות מתוך מגילה כשרה למהדרין, ולצורך הניקוד הוא נעזר בדבר חיצוני.

באופן כזה, כך פסק הגר"י, יוצאים ידי חובה לכתחילה וכמובן שאפשר לברך על קריאת המגילה בשם ומלכות.

השארת תגובה