"המתחרה, חיקה את עיצוב ההזמנות שלי"

נועם קוריס
נועם קוריס

שאלה: האם ניתן להגיש ערעור על פסק הדין של בית הדין הרבני הגדול?

תשובה: לא ניתן להגיש ערעור על פסק הדין של בית הדין הרבני הגדול אך קיימים מקרים נדרים בהם ניתן להגיש עתירה לבג"צ נגד פסק דין של בית הדין הרבני הגדול. תשומת הלב שרוב העתירות נדחות ומדובר במקרים נדירים בלבד שמתקבלים.

שאלה: נכנסתי להליכי פשיטת רגל שלא באשמתי ובית המשפט קבע שעלי לשלם אלפי שקלים בחודש למרות פשיטת הרגל, האם ניתן לערער על הסכום התשלום החודשי בפש"ר שנקבע על ידי בית המשפט?

תשובה: הקביעות בדבר כושר החזר המבקש בהליכי חדלות פירעון, ובהתאם לכך גובה צו התשלומים החודשי שיושת עליו, נגזרות מהראיות והטיעונים שהובאו לפני הערכאה הדיונית. מכאן שמדובר בקביעות עובדתיות שבית משפט של ערעור אינו נוטה להתערב בהן, אלא במקרים חריגים בהם יימצא כי הערכאה הדיונית לא איזנה באופן סביר בין צרכי החייב לבין האינטרסים של נושיו.

שאלה: רציתי לשאול, אם בית המשפט מסכים לא להרשיע אדם בפלילים, במידה וזו המלצת תסקיר המבחן, האם חובה להטיל עליו במקביל גם של"צ? האם העובדה, כי לנאשם אין עבר פלילי, והעבירות בהן הואשם אינן מן הקשות, מאפשרים לבקש להימנע מהרשעה ללא השל"צ?

תשובה: לרוב אי הרשעה מלווה בשעות שירות לתועלת הציבור. אולם ניתן לקבל אי הרשעה גם ללא שעות של"צ, הכל נתון לשיקול דעתו של בית המשפט.

שאלה: אני מעצב הזמנות לאירועים. לאחרונה גיליתי שעסק מתחרה שלי חיקה באופן ברור מספר הזמנות שעיצבתי. ברצוני לדעת האם אפשרי להגיש נגדם תביעה. ומה סכום הפיצויים המשוער שאקבל באם ייפסק שאכן הועתקו ממני העיצובים?

תשובה: אם קיימת העתקה של חלק מהותי מהיצירה שלך, קיימת לך לכאורה עילת תביעה וייתכן ויהיה נכון לפתוח בהליכים משפטיים. אפילו אם לא ניתן להוכיח נזק, הרי שגם ללא הוכחת נזק כלשהו מאפשר החוק לפסוק, בשל כל הפרה, פיצויים בסכום של עד 100,000 ש"ח. הסכום נקבע לפי מגוון של שיקולים (חומרת ההפרה, הרווח של המפר, הנזק שנגרם לבעל הזכויות ועוד). בפועל הסכומים שנפסקים נמוכים משמעותית מהסכום המכסימלי.

ניתן לשלוח שאלות למדור במייל kurislaw@gmail.com

השארת תגובה