חכם שלום: בית העלמין אסור

רבני צרפת ורוסיה עלו לנשיא המועצת מרן חכם שלום כהן לקבל הכרעתו בסוגיית הקברים: "תפעלו לקירוב יהודים מתוך אהבה"

רבני ודייני צרפת ורוסיה בראשות גאב"ד העיר ליאון שבצרפת רבי יחיא טובול למעונו של נשיא מועצת חכמי התורה מרן חכם שלום כהן  להתיעצות דחופה בדבר סוגיית הקבורה בעיר ליאון לאחר בירור כי הרשויות בצרפת לאחר 50 שנה מפנים את הקברים למחסנים או לשריפה.
במהלך הפגישה נשאל מרן האם מותר להיקבר במקום זה, בדבריו השיב כי צריך להיזהר שלא לקבור שם והוכיח זאת מפסוקי התורה. "אדם שנקבר שם כביכול לא מאמין בחיים נצחיים". חרץ מרן וביקש מרבני צרפת לפעול ולעורר על כך בקרב יהודי צרפת ולהסבירם בלשון רכה ובאהבה.
בדבריו אף סיפר מרן על רבים מתלמידיו שגרו בצרפת והוריהם התנגדו שנכנסו לישיבות אך לאחר שידבר אל ליבם באהבה השתכנעו. "היה אחד שהיה שולח תרומה לישיבה כל חודש אלפיים דולר, אמר לי אם לא היית מקרב אותו היה מתחתן עם גויה, אם מדברים מתוך אהבה הם ישמעו לכם" אמר מרן ועודדם בחיזוק וקירוב יהודים במקום.
השארת תגובה