בחופת הנין: גביעו של הבבא סאלי

בהשתתפות רבנים, דיינים ואישי ציבור נערכה אמש באולמי קדמא בנוה אילן חתונת נינו של האדמו"ר רבי ישראל אבוחצירא – בבא סאלי זצוק"ל, בן המקובל רבי אברהם יהודיוף ראש ישיבת הרמ"א סבא דמשפטים, בן לחתנו של סידנא בבא סאלי, רבי דוד יהודיוף זצ"ל. בחופה קידשו על כוס שעליה קידש בבא סאלי בחופת חתנו רבי דוד יהודיוף

השארת תגובה