הנוסע התלונן והוגדר "מתלונן סידרתי"

נועם קוריס
נועם קוריס

שאלה: כוניתי ע"י חברת תח"צ בתואר מתלונן סדרתי, עקב כך שהם מפירי חוק סדרתיים ואני עושה את המוטל עלי בפניות ישירות אליהם ולבתי במשפט לתביעות קטנות. התואר הוצמד לי במכתב לארגון אמון הציבור ואדם נוסף שפנה אליהם כך שהיתה חשיפה לתיאור, וכן היתה להם מטרה להשחיר את שמי בפני הארגון. האם מדובר בעבירה על חוק לשון הרע? באם כן האם ניתן לתבוע על כך? ואיזה סכומים? שאלה נוספת: האם ניתן לתבוע תביעה ייצוגית חברת תח"צ שפעם אחר פעם נהגיה מדלגים על תחנות מבלי שהקו יהא מלא לחלוטין וכן מפירה באופן שיטתי את תנאי הרישיון?

שאלה דומה: עבדתי בליווי הסעות ולא קיבלתי מספיק כסף על החודש האחרון. ניסיתי לדבר עם האחראי והוא רק צעק עלי, פניתי למזכירה והיא שלחה מייל למנהל לי ולאחראי ביחד שיצור איתי קשר והוא מחזיר לכולנו "אל תתייחסי אליו, נוכל", האם זה חוקי?

תשובה: בשני המקרים מתקיימים התנאים הבסיסיים של תביעת לשון הרע, מתקיים יסוד הפרסום אפילו אם רק עוד אדם אחד מלבדכם היה עד לאמירות המשפילות. האמירות "נוכל" ו"מתלונן סדרתי" יכולות להיחשב כלשון הרע, ומפרסם שנמצא אשם בפרסום לשון הרע מבלי שיחולו ההגנות שבחוק איסור לשון הרע חשוף לתביעה של עד 144,000 ₪ לכל פרסום, ללא הוכחת נזק.

במקרה הראשון, ייתכן וללא קשר יהיה ניתן להגיש תביעה ייצוגית נגד חברת התחבורה הציבורית, בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, ואילו במקרה השני ייתכן שיהיה ניתן לשלב תביעה לפי חוק איסור לשון הרע, יחד עם תביעה בדיני עבודה.

שאלה: האם יש דרך חוקית לאזרח הקטן לתבוע את התאגידים הגדולים על בזבוז של כספי פנסיות וחברות ציבוריות?

תשובה: בעל מניות מן הציבור, אפילו אם הוא מחזיק מספר מניות מצומצם בשווי של אלפי שקלים בודדים, רשאי בתנאים מסוימים להגיש תביעה ייצוגית בשם כל בעלי המניות ובגין כל שווי העוולות המתוארות בבקשתו- היכולות להגיע גם למיליארדי שקלים. כאשר מתקבלת תביעה ייצוגית, יכול בעל המניות מן הציבור, שהגיש את התביעה האישית שלי לאור אחזקתו אפילו במניות בודדות, להיות מתוגמל לפי החלטת בית המשפט גם במיליוני שקלים.

מנגנון נוסף שמגדיר אכיפה אזרחית במקרים של אחזקת מניות בתאגידים, הנו מנגנון התביעה הנגזרת, מנגנון התביעה הנגזרת מאפשר אפילו לבעל מניות בודדות בחברה מסויימת, נניח מניות שנרכשו על ידו בבורסה לניירות ערך בתל אביב ובאמצעות הבנק- להגיש במקרים מסויימים בקשה לבירור תביעה נגזרת, אשר די בכך שתאושר בכדי שבית המשפט ישקול את גובה התגמול לאותו בעל מניות מקרב הציבור.

הגשת בקשה לניהול תביעה נגזרת היא למעשה פעולה שנועדה להשיב לחברה עצמה כספים או חסרון כיס, אשר בדרך כלל בעלי השליטה בחברה מונעים מאינטרס אחר לגבי אותה השבה- השונה מהאינטרס של בעלי מניות המיעוט או הנושים.

החזרת חסרון הכיס לקופת החברה עצמה הוא גם האינטרס של בעלי מניות המיעוט והנושים, אשר קופת המזומנים של החברה מהווה חלק מהנכס שלהם או הבטוחה להחזרת החוב כלפיהם בהתאמה.

ניתן לשלוח שאלות למדור במייל kurislaw@gmail.com

השארת תגובה