שבוע להסתלקותו: האוהב ישראל מזוטשקא

מדוע הורה הרבי מגור לאדמו"ר מזוטשקא זצ"ל לשוב לארה"ב? אלו מוסדות הקים בבורו פארק ובארץ ישראל? באלו תפקידים כיהן בחיי אביו טרם עלה לכהן כאדמו"ר? איזו תפילה אמר גם בשבת האחרונה לחייו על מיטת חוליו?

האדמו"ר מזוטשקא זצ"ל
האדמו"ר מזוטשקא זצ"ל

מבית החולים 'מעיני הישועה' בבני ברק הגיעה במוצאי יום מנוחה, הבשורה הקשה על הסתלקותו של האדמו"ר מזוטשקא, הגאון הצדיק רבי נתן דוד רוזנבוים זצ"ל, לאחר מחלה ממושכת וייסורים. המונים ליוו את ארונו בדרכו האחרונה במסע הלוויה סחוף יגון בבני ברק וירושלים.

הותיר אחריו את בניו הרב אשר ישעיה רוזנבוים, חתנו של רבי יעקב מושקוביץ משאץ, ר"מ בישיבת טשרנוביל ומשפיע בישיבת באבוב, הרב גדליה משה רוזנבוים, חתנו של רבי אברהם יחיאל למברגר ממאקאווא בני ברק, הרב שלמה, רב בית המדרש זוטשקא בירושלים ומרבני ישיבת טשעבין, הרב מרדכי, חתן הרב יהושע לייפר.

נר אלוקים טרם יכבה

האדמו"ר זצ"ל נודע כאב רחמן לתלמידיו וחסידיו, שנשא אותם על לוח ליבו הטהור בכל עת ובכל שעה, לצד היותו אמן פדגוג כשהקים עולה של חינוך עשרות בשנים, בארץ ישראל ובעולם. אישי חינוך רבים נהנו ממנו עצה ותושיה עד לתקופה האחרונה בה נפל למשכב. בשנים האחרונות סבל ייסורים ומכאובים שקיבל באהבה ובדומיה והמשיך בעבודת קדשו ובסדר יומו במסירות נפש ממש, בערב ל"ג בעומר האחרון נסע לעיה"ק צפת שם חש ברע והתמוטט, מאז אושפז בבתי החולים כשמצבו הולך ומחמיר.  חסידיו ואוהדיו הרבים העתירו בכל עת לרפואתו השלמה, למען ימשיך להנהיג את צאן מרעיתו בדרך הסלולה.

בימים האחרונים הלך מצבו והדרדר, עד שבליל שישי האחרון חלה החמרה נוספת במצבו, ומאז בני ומשפחתו ורבים מחסידיו לא משו מחדרו בבית הרפואה 'מעיני הישועה' בבני ברק, שם גם נערכו תפילות השבת האחרונה.

לתדהמת הנוכחים במקום, למרות מצבו החמור, בעת תפילת המוסף אמר את קדושת 'כתר' בחזרת הש"צ מילה במילה, ונראה היה כי מצבו משתפר. אולם שעה קלה לאחר צאת השבת ועם היכנס יומא דהילולא של חותנו כ"ק מרן אדמו"ר בעל ה'יקרא דמלכא' מזוועהיל זצוק"ל, לאחר שערכו הבדלה בחדרו – השיב את נשמתו הטהורה ליוצרו ובוראו, במעמד קהל רב, שזעק פסוקי ייחוד וקריאת שמע.

תולדות חייו

האדמו"ר זצוק"ל נולד ביום ד סיון תש"ה בעיר דורוהוי שברומניה, לאביו כ"ק מרן אדמו"ר רבי יצחק איזייק רוזנבוים זצוק"ל, בנו של כ"ק מרן אדמו"ר רבי איתמר מנדבורנא זצוק"ל, ולאמו הרבנית חנה ע"ה, בתו של הגאון החסיד רבי נתן דוד הכהן הולנדר זצוק"ל רבה של אמסאנא שבגליציה, חתנו של האדמו"ר רבי נפתלי משולם פייבוש מסניאטין זצוק"ל.

אורו של רבינו הגה"ק ר' יצחק אייזיק ראזנבוים מזוטשקא זצוק"ל, זרח לפני יותר ממאה שנים ביום כ"א טבת תרס"ו בעיר טשערנוביץ בירת בוקובינה-(רומניה), בביתו של אביו כ"ק רבי איתמר מנדבורנא זצוק"ל ואמו הרבנית הצדקנית מרת מלכה ע"ה בת הרה"ק ר' אשר ישעיה רובין מקולבסוף זצ"ל. כאשר נולד הלך אבי הבן הרה"ק ר' איתמר מנדבורנא זיע"א לבשר את דבר הבשורה לאביו הרה"ק ר' מאיר מקרעטשניף זיע"א, באותו מעמד הייתה הכנסת ספר תורה, והרבי מקרעטשניף נשא בידו ספר תורה ובעודו רואה את בנו בטרם היה סיפק בידו לומר לו את דבר הבשורה פתח הסב הגדול ואמר: "מזל טוב, מזל טוב! נולד לך ספר תורה חי…!"

ונחזור לרבי זצ"ל שנפטר זה עתה. בפי המשפחה מסופר, כי כשנתיים לפני הולדתו חלתה אמו הרבנית חנה ע"ה קשות, היא הגיעה עד שערי מוות וחברי החברא קדישא כבר הגיעו לביתה והדליקו נרות. לפתע התעוררה הרבנית וסיפרה כי בדרכה לבית דין של מעלה עצר אותה אביה ואמר לה שביטל את הגזירה, ובעזרת השם עוד תזכה ללדת בן נוסף ותקרא לו על שמו. ואכן לאחר כשנה וחצי נולד האדמו"ר זצוק"ל ונקרא שמו על שם זקנו הרב מאמסאנא זי"ע.

אביו, האדמו"ר ה'נחל יצחק' זצוק"ל, היה מספר תמיד בהתפעלות, כי בהיות בנו ילד כבן שלוש שנים, עוד שם בהיותו בדורוהוי, בליל הסדר כשהגיעו ל'שפוך חמתך', שאל הילד הקט את אביו מיהו אותו יהודי שנכנס עתה לבית, אך הוא השתיקו ואמר לו שלא כל דבר שרואים צריכים לומר, ויהי הדבר לפלא.

בשנת תש"ח עזבו את רומניה והיגרו לארה"ב שם התיישבו בקראון הייטס שבברוקלין. הילד הצעיר למד והתחנך בתלמוד תורה ובישיבת 'צעהלים', והכל ניבאו לו גדולות ונצורות למען יצעד בנתיב אבותיו הקדושים מצוקי ארץ, אדמור"י וצדיקי בית נדבורנא. בהמשך נכנס ללמוד בישיבת 'שערי יושר' בניו יורק, כשבאותה תקופה כיהן בה כראש ישיבה הגה"צ ר יצחק דב קופלמן זצוק"ל מלוצערן, שם קנה מלא מידה תורה וחכמה, נחשב לאחד ומיוחד שבבני החבורה, שקדן ומתמיד עצום היושב על מכמני התורה.

לצד זאת השלים עצמו בספרי חסידות והסתופף בצל גדולי האדמו"רים בארה"ב, וזכה מהם לקרבה מיוחדת. בהגיעו לפרקו בא בקשרי שידוכין עם הרבנית הצדקנית שתבדל לחיים טובים, בת כ"ק מרן אדמו"ר רבי מרדכי מזוועהיל זצוק"ל בעל ה'יקרא דמלכא', שכאמור יום פטירתו היה יומא דהילולא דיליה.

אודות השידוך מסופר, כי באותם ימים שהה האדמו"ר מזוועהיל בארה"ב לרגל שמחה משפחתית, האדמו"ר רבי יצחק איזייק מזוטשקא זצוק"ל ישב שבעה על פטירת בתו ע"ה שנפטרה בדמי ימיה, האדמו"ר מזוועהיל הגיע לניחום אבלים יחד עם הגה"צ רבי משה ניישלאס זצ"ל דומ"ץ שיכון סקווירא,  לאחר שיצא מניחום האבלים אמר האדמו"ר מזוועהיל לדיין מסקווירא כי בנו הצעיר של האדמו"ר מזוטשקא נראה אברך ירא שמים מרבים, השיב לו הגר"מ ניישלאס כי הוא אינו אברך אלא בחור ולאחר תקופה קצרה יצא השידוך לפועל.

החתונה נערכה ביום י"ט כסלו תשכ"ו בארה"ב, בהשתתפות צדיקי בית נדבורנא ובני המשפחה המרוממת ובהשתתפות גדולי הצדיקים והרבנים באותה תקופה. לאחר נישואיו המשיך לשקוד על התורה ועל העבודה, כבר באותם ימים בהיותו אברך צעיר יצא שמו לפניו כאיש חינוך ורבים החלו להתייעץ עמו בענייני חינוך. לאחר תקופה קצרה נקרא להיות מנהל רוחני בת"ת בעלזא,  לאחר תקופה קצרה הטילו עליו את המלאכה להקים את תלמוד תורה וישיבה 'יגדיל תורה' דחסידי גור בבורו פארק,  הוא הקים את המקום ממסד ועד טפחות וזכה להצלחה מופלגת. תלמידי הת"ת בשנותיו הראשונות זוכרים בערגה את המנהל הרוחני שהיה מסור בלב ונפש למען הצלחת כל תלמיד ותלמיד באופן אישי, הוא הצעיד את התלמוד תורה החדש לתפוס את מקומו הנכבד בכותל המזרח של מוסדות החינוך בבורו פארק.

כמו כן עמד לימין קדשו של אביו בהנהגת קהילתו ובית מדרשו בקראון הייטס, ולאחר מכן בבורו פארק, שם סייע לו במאבקו לסגירת החנויות בשבת ועל שמירת השבת. פעולותיו אכן נשאו פרי. בשנת תשל"ג לאחר הסתלקות זקנו, כ"ק אדמו"ר רבי איתמר מנדבורנא זי"ע, עלה אביו כ"ק אדמו"ר מזוטשקא זצוק"ל להתגורר בארץ ישראל, ואף הוא, למרות מעמדו והצלחתו הרבה בניהול התלמוד תורה, שאף היה מקור פרנסתו, החליט להצטרף לאביו בכדי לדאוג לכל מחסורו שם בארץ ישראל. אולם החלטתו לא התקבלה בעין יפה בארה"ב ורבים ניסו להניאו מלעשות זאת, שכן שמו הטוב הלך לפניו כיועץ חינוך בכיר ביותר, ורבים נהנו ממנו עצה ותושיה, אך הוא אמר כי מצוות כיבוד אב גדולה יותר מכל מעמד ופרנסה.

הוראת הרבי מגור

מסופר כי כשהגיע ארצה, נכנס יחד עם אביו לכ"ק מרן אדמו"ר ה'בית ישראל' מגור זצוק"ל, הרבי מגור אמר שאכן טוב ונכון הדבר שהאדמו"ר מזוטשקא עלה לארץ ישראל, אולם על בנו לשוב לארה"ב ולחזור לעבודת החינוך. הדברים נפלו עליו כרעם ביום בהיר והוא התחנן לפני ה'בית ישראל' שיתיר לו להישאר בארץ ישראל ולעמוד לימין אביו, ואכן מאז שהגיע ארצה ועד יומו האחרון של אביו, שהסתלק ביום י"ד תמוז תש"ס, לא זזה ידו מתוך ידו. עמד לימין קדשו כל הימים בהתמסרות נפלאה, יום ולילה לא ישבותו, עד שאמרו בעיר התורה והחסידות שמי שמבקש לראות מצוות כיבוד אב מהי ילך נא לרחוב באר מים חיים, וילמד עד היכן מגיעים הדברים.

גם כאן המשיך לעסוק בעבודת החינוך ובמשך מספר שנים היה מנהל רוחני בתלמוד תורה סערט ויזניץ ובתלמוד תורה דושינסקיא בבני ברק. מלבד היותו כתובת לייעוץ בענייני חינוך ורבים התדפקו על דלתי ביתו.

על כס ההנהגה

לאחר הסתלקותו של אביו האדמו"ר זצוק"ל הוכתר לממלא מקומו, ומאז נפתח פרק חדש בחייו כשמנהיג את קהל עדתו בלהט קודש, וממשיך את דרך אבותיו הקדושים לבית נדבורנא. תפילותיו ושולחנותיו הקדושים נערכו תמיד בהתרוממות מיוחדת, רבים היו באים לחזות בעבודתו בימי החנוכה, כשניגן בכינור כמסורת אבותיו הקדושים בשמחת בית השואבה בחג הסוכות, וביום ההצלה שערך מדי שנה לרגל הצלת אביו ביום ה' ניסן.

המשיך את דרכו של אביו בפיתוח חצר הקודש זוטשקא, והביא אותה להיות אחת הקהילות המפוארות בעיר התורה והחסידות. פעל ללא ליאות להמשיך את עבודת קדשו של אביו, בהחדרת לימוד הלכות שבת, להמשיך את מפעל 'שונה הלכות' שהקים, שבמסגרתו נבחנים מאות אברכים ובחורים מדי חודש על שולחן ערוך ומשנה ברורה הלכות שבת. כן הקים כולל הלכה לאברכים מצוינים הנודע כאחד מטובי הכוללים בבני ברק, ביתו וחדרו היו פתוחים לכל דורש, רבים הגיעו לפרוק בפניו את מצוקותיהם, ובגישתו האבהית ירד כנגד רוחו של כל אחד ואחד לרפא את לבבו ולמצוא לו מזור ומרפא.

היה אב רחמן ונאמן לחסידיו ותלמידיו כבניו היו קשורים אליו בעבותות אהבה וחיבת הקודש, הרעיף עליהם טללי ידידות ואף הם חשו קרובים וידידים אליו כמים הפנים לפנים, סלל בעבורם מסילות בעבודת ה בתורה וחסידות והתווה להם דרך רמה בדרכי נועם להתענג על ה' ותורתו. דאגתו לכל אחד ויחיד הייתה עד קצה האחרון, ודאג למלאות כל מחסורם ברוחניות ובגשמיות.

כאמור, במוצאי שבת קודש פרשת משפטים, לאחר חודשים ארוכים בהם סבל ייסורים ומכאובים מרים, השיב את נשמתו הטהורה ליוצרו. עפ"י צוואתו לא נערכו הספדים ודברי התעוררות קצרים נאמרו על ידי בנו וחתניו הרה"צ שליט"א. מבני ברק המשיך מסע הלוויה לעיה"ק ירושלים, ועברה דרך בית המדרש החדש של זוטשקא ברחוב כי טוב ומשם להר הזיתים, שם נטמן בחלקת צדיקי בית נדבורנא ליד ציון אביו האדמו"ר ה'נחל יצחק' זצוק"ל.

הותיר אחריו דור ישרים מבורך הממשיכים שלשלת הקודש. בנו בכורו הרה"צ רבי אשר ישעיה (שנודע בלחן שהלחין על המילים 'והנה ה' ניצב עליו' והופץ על ידי גיסו המשפיע הנודע רבי אלימלך בידרמן) שהוכתר לממשיך דרכו באדמורות בבני ברק. הרה"צ רבי גדליה משה והרה"צ רבי שלמה שהוכתרו גם הם כאדמו"רים בערי מושבותיהם, הרה"צ רבי מרדכי שהוכתר לאדמו"ר מזוטשקא במונסי עיר מגוריו. חתניו :הרה"צ רבי יעקב ישעי זאב גראס רב דקהל האלמין בביתר עילית, המשפיע הרה"צ רבי אלימלך בידרמן, הרה"צ רבי חיים לייפער האדמו"ר מטמשוואר אלעד, והרה"צ רבי מנחם קאליש בנו של האדמו"ר מאמשינוב ארה"ב.

כפי שנכתב, כל ארבעת בניו הוכתרו אחריו למנהיגי קהילות וישמשו באדמו"רות, וכך כתב הרבי זצ"ל בצוואתו, כפי שנחשף באתר 'בחדרי חרדים' על ידי העיתונאי משה ויסברג: "כאשר ראיתי בכמה חצרות של חסידים איך האחד נעשה לרבי והשני נהיה מושפל ונבזה בגלל שאינו נכנע לאחיו, החלטתי למנות את ארבעת בניי לממשיכי דרכי".

האבא של בני ברק

גבאו ואחד מגדולי חסידיו, הרב יואל מושקוביץ, שוחח על כלי התקשורת דקות אחרי היוודע הבשורה המרה על לכתו של המנהיג הדגול, ואמר "הייתי ביציאת הנשמה ובמשך כל השבת, בליל שבת, ביום שבת ובסעודה שלישית, היו שם  תפילות ומניין גדול של חסידים ונכדים, והבינו מהרופאים בימים האחרונים לאן זה הולך. המצב בשבת היה יציב אם כי קשה מאוד, ובשעה שבע וחצי, ממש בשניות, נהייה ירידה במדדים ומיידי, ממש דקה, יציאת נשמה ממש מרגע לרגע, הספיקו לומר מניין סביב מיטתו.

צריך לזכור שהיום (השיחה נערכה במוצאי השבת) זה היארצייט של השווער שלו, הרבי מזוועיהל שיוצא גם הוא במוצאי שבת.

ממה הוא סבל שמזה נפטר?

"הרבי סבל כל השנים על הלב ומסוכר ומדברים אחרים, אלו דברים שהוא סבל מהם כל השנים. אבל בתשעת החודשים האחרונים הוא סבל על הכליות, היה עובר דיאליזה, וזה מה שדרדר אותו למצב שהגענו אליו היום.

מי היה הרבי מזוטשקא עבורך?

"הרבי מזוטשקא היה עבורי מה שהוא לכל אחד ואחד" הוא מפתיע בתשובה מקורית "האדמו"ר מזטשקא היה אבא לכל אחד, לא משנה אם הוא היה חסיד זוטשקא או שהוא לא היה חסיד זוטשקא, כל אחד שרצה לבוא ולהיכנס להתייעץ ולדבר, כל מי שרק היה צריך משהו הדלתות היו פתוחות. לא שעות ולא ימים לא שבת ולא חג, כל מה שהיו צריכים היו נכנסים ומתייעצים עזרה ותושייה, ברכה וכל מה שהיו צריכים, היו נכנסים" הוא משחזר בגעגוע אינסופי "והיו רואים באמת דברים מאוד גדולים, אנשים ידעו שברכה של הרבי זה משהו אחר".

מתי התחילה מלאכת השימוש בקודש אצל הרבי?

"במשך השנים, מילדות, כבר אצל אביו הרבי זצ"ל וגם אצלו זצ"ל, היינו משמשים בקודש, זכינו להיות צמודים לרבי בכל דבר בכל שמחה ובכל חג ולראות כל פרט. אבל אף פעם לא היה צריך דבר עבור עצמו רק עבור אחרים. לא חשב על עצמו רק מה השני צריך. מה האיש הזה צריך, מה הילד הזה צריך, בזה הוא היה דבוק תמיד.

"הוא היה דמות אבהית של בני ברק" הוא מסכם.

הותיר אחריו זרע ברך ה', שושלת מפוארת…

"כל הבנים והנכדים כולם רבנים" מוסיף רבי יואל ומאחל לכולנו שיהיו רק בשורות טובות.

התקרה שקרסה

לפני סיום נזכיר מאורע שהיכה גלים ביהדות החרדית, והתרחש בשמחת נישואי נכדו של הרבי זצ"ל באולמי 'שירת ירושלים' ברחוב כנפי נשרים בירושלים. בשיאה של החתונה קרסה עזרת הנשים בחתונת ששולבה משני חצרות: זוועהיל וזוטשקא. באמצע השמחה קרסה קונסטרוקציית תקרת הגבס. הנשים נמלטו מהאולם מיד כשהחלה התקרה לחרוק, בכך ניצלו חייהן. החתונה הועברה לאולמי בעלזא בקריית בעלזא בעיר.

השארת תגובה