גלריה: שיעור המחשה במסכת חולין

לרגל לימוד מסכת חולין בה לומדים כרגע לומדי דף היומי את דיני השחיטה, וניקור הבהמה.

התקיים שיעור מקיף ורחב ידע במשך כמה שעות מגאב"ד בד"ץ יורה דעה' ומח"ס 'יד שלמה' רבי שלמה מחפוד ושם פירט לקהל הרחב על דיני שחיטה וטרפות עם הדגמה מוחשית על כבש שנשחט בכולל 'עוד יוסף חי' בבית המדרש 'אוהל התורה – זכור לאברהם במודיעין עילית.

השארת תגובה