יום לפני הברית, נפטר תינוק שכן

לרפואת סיון בת אוה, ואוה בת יעל אורה שמחה

השארת תגובה