"פתאום קיבלתי תביעה מהוצאה לפועל"

נועם קוריס
נועם קוריס

שאלה: רציתי לשאול בנוגע למס שבח בדירה ראשונה האם קיים? אם כן, כמה צריך להמתין בשביל לא להתחייב? וממתי מחשבים?

תשובה: מס שבח הנו מס בשיעור של 25 אחוז על רווח שנוצר מרכישה ומכירה של דירת מגורים. בחוק קיימים פטורים שונים ממס השבח. למשל מי שברשותו דירה יחידה והוא מוכר את הדירה ברווח יהיה פטור מלשלם את מס השבח על רווחיו ממכירת הדירה היחידה, בכפוף שפטור לדירת מגורים יחידה מכוח סעיף 49ב(2) לחוק מיסוי מקרקעין (להלן: “הפטור לדירת מגורים יחידה“).

הפטור מיועד למי שמחזיק בדירת מגורים יחידה וניתן לניצול פעם אחת בשמונה עשר חודשים. כתנאי לניצול פטור זה נדרש כי במהלך ארבע השנים שקדמו למכירת הזכויות לא היו למוכר בעת ובעונה אחת יותר מדירת מגורים יחידה. יש לבחון גם האם הדירה שאותה אנו מתעתדים למכור הושבחה בפועל, וכתוצאה מכך האם יהיה עלינו לשלם בעת מכירתה מס שבח, אם לאו.

במקרים רבים, בדיקת שווי הרכישה וההוצאות שהיו לכם בגין הדירה (אלו המותרות לניכוי לפי החוק), יביאו לתוצאה לפיה השבח הינו שלילי (דהיינו, קיים הפסד רווח הון), כאשר במקרה כאמור אין שום טעם לבקש ו"לשרוף" פטור ממס שבח.

שאלה: איך יודעים מתי רכילות מסוימת שנאמרת לכל מיני אנשים, מהווה לשון הרע ואפשר להגיש לגביה תביעה בלשון הרע?

תשובה: פרסום יכול להיעשות בכל דרך – התנהגות, בעל פה או בכתב – ודי בכך שפרט לנפגע שמע או ראה עוד אדם נוסף את הפרסום (כלומר הפרסום יכול להיעשות גם בעצם הדיבור).

בכדי לבחון האם האמירה מהווה לשון הרע יש לבדוק האם הפרסום של האמירה עלול להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצדם, או לבזות אדם בשל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסים לו, או לפגוע באדם במשרתו, אם משרה ציבורית ואם משרה אחרת, בעסקו, במשלח ידו או במקצועו; או לבזות אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, גילו, מינו, או מוגבלותו.

לבית המשפט סמכות לפסוק פיצוי של עד 144,000 ₪ בגין כל פרסום שנמצא כפרסום לשון הרע בזדון, ומחצית מכך לגבי כל פרסום לשון הרע – אף אם לא נעשה בזדון.

שאלה: התחלתי את לימודי במכללה מסוימת בשנת 2012, למדתי שם במשך שנתיים. בשנת 2013 נקנתה המכללה ע״י גוף אחר, עקב העברת מקום הלימודים לעיר אחרת וסיבות אחרות החלטתי להפסיק את לימודי על להודעה חדשה.

לאחרונה קיבלתי תביעת הוצל״פ עקב חוב כספי למכללה. כשהתקשרתי לברר, הוסבר לי כי בתקנון קיים סעיף ובו במידה והחלטתי להפסיק את לימודי – אחויב במלוא שכר הלימוד השנתי. האם יש מה לעשות בנידון?

תשובה: יש לך זכות להגיש התנגדות לביצוע התביעה נגדך בהוצאה לפועל בתוך 30 ימים מיום מסירת האזהרה לידך. כדאי שעו"ד יבדוק עבורך את תוכן הסכם ההתקשרות עם המכללה ועל פניו נראה שאם טענותיך ישוטחו על הכתב בידי משפטן מנוסה ויוגשו לפי הפרוצדורות הנכונות קיים סיכוי טוב שבסופו של יום יפסוק בית המשפט שביטול ההסכם על ידייך נעשה כדין.

חשוב להקפיד לפעול ולהגיש את ההתנגדות בתוך אותם 30 ימים הקובעים בחוק, שכן הגשת ההתנגדות במועד מביאה לעיכוב הליכים אוטומטית בתיק ההוצאה לפועל, ואם לא מוגשת התנגדות אז לאחר אותם 30 ימים תהיה מושתק מלטעון נגד חוב נטען זה – והמכללה תהיה רשאית להפעיל נגדך הליכי הוצל"פ.

ניתן לשלוח שאלות למדור במייל kurislaw@gmail.com

השארת תגובה