ראש השנה לאילנות

האדמור מסתרי חיים בהדלקת נר חנוכה (11)
האדמור מסתרי חיים בהדלקת נר חנוכה (11)

כידוע מה שקורה באור עולם קורה כמותו גם בכדור הארץ ומה שקורה בכדור הארץ קורה כמותו באדם. היות שהתורה השוותה בין האדם לעצים לכן ראש השנה לאילנות הינו סוג של ראש השנה לאדם עצמו.

ראש השנה הינו רגע נקודת התחלה של מסלול אותו צריך האדם לעבור, מספרי ח"ן למדים שהכל מתחלק לשלוש. השנה התחלקת לארבע עונות וכל עונה נמשכת כשלושה חודשים.

גוף האדם גם כן נחלק לשלושה חלקים, בכל יד יש שלושה פרקים וכן בכל רגל וככל שנעמיק יותר במבנה גוף האדם נגלה עוד ועוד מערכות דומות לעולם שסובב אותנו, התבוננות זו מעלה את התודעה האנושית ומקרבת את האדם לבוראו, כפי שכתב הרמב"ם הגדול בספרו היד החזקה הלכות יסודי התורה וז"ל "והיאך היא הדרך לאהבתו ויראתו. בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מהן חכמתו שאין לה ערך ולא קץ מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאוה תאוה גדולה ליד השם הגדול", ע"כ.

היות והאדם דומה לעץ השדה על כן ניתן מהתנהגות העץ ללמוד על כוחות הגדילה והצמיחה התמונים באדם גם כן. סוף החורף מגיע ומתבשר בחודש שבט שבו מתחילה בקיעה של ניצנים מהעצים היבשים.

תהליך תחיית העצים אשר סובבים ומקיפים אותנו בכוחו לעורר באדם את כוחות ההתעוררות שלו להתחיל הכל מהתחלה למרות שהכל לפני הבקיעה נראה מת.

בני ישראל הינם בני יעקב, עליו נאמר תולעת יעקב למדו מכאן חכמים שאין כוחנו אלא בפה, עם זאת ניתן ללמוד מהתולעת גם כן את הכוח הטמון בה ובנו לעשות שינויים בעוצמה שמשתווה לתחיית המתים.

התהליך שהתולעת עוברת ידוע לכולם בתחילה היא בוקעת מביצה ומיד מתחילה בפיה לכרסם כל מה שניתן עד שהיא מגיעה לגודל מרבי ואז היא נכנסת למצב דומם הנקרא גולם. הגולם הזה בתהליך איטי מאוד הופך את התולעת לפרפר שיכול לעוף בשמי האביב וללקט צוף מפרח לפרח, כאשר חוקרים את התופעה המופלאה הזו מגלים שכל התהליך אוחז רק עם צינור אחד פנימי שבו נוזל חיי התולעת גולם פרפר וכל שאר הגולם מתנהג כדומם.

גם האדם עובר תהליכים דומים במשך החיים, פעמים רבות הוא אוכל ואוכל כל מה שמסביבו בכל מובן גשמי גם מי שמתנזר מחומר בעצם קשור אליו בחוזקה עד שאינו יכול יותר, חלק התולעת שבו מגיע לשבע ומתאבן, היות שהאדם עצמו חווה את תהליך האיבון נראה לו שכלו כל הקיצים ואין תקוה, מצב זה עובר גם העץ הוא משיר את עליו וכל יופיו ונכנס למצב מאובן ויבש ובעיקר משתמשים בו להסקה אולם אם ימתין בעל הפרדס או האדם או התולעת יעקב הזמן עושה את שלו העונות עוברות חולפות כמו תקופות החיים ומחוגי השעון ולפתע פתאום העץ היבש עובר ביקוע ומהביקוע צץ ניצן ירוק וקטן שצובע את העץ היבש בצבעים שמיפים אותו והחשוב מכל אותו ניצן שכעת בקע מתחיל תהליך חיים מחודש.

הרב חנניה אלפסי שליט"א חידש לפני כמה שנים בטיש ט"ו בשבט שאותיות יעקב הן אותיות ביקע גם לתולעת הקטנה שהתאבנה כל החורף קוראים תולעת יעקב ומה כל כך מיוחד בדימוי הזה, יעקב שנקרא בחיר האבות זכה לשני שמות הראשון יעקב מלשון עקב אך גם מלשון ביקוע, והשני ישראל אותיות לי ראש, כלומר הוא עבר תהליך מבוקר של העצמה וצמיחה וזאת משום שהסכים להתחיל מכלום להתאבן ושוב לבקוע לצמוח ולהצליח.

תכונה זו הוריש לבניו אחריו ויוסף הצדיק שהיה בדיוקן אביו גם כן הסכים לעבור את התהליך הנפלא הזה שהינו חכמה שנקראת השלמה, הסכמה ואפשור. אם חלילה וחס אנו נאבקים בתהליך ובאמצע אנו מתייאשים הן מהעץ הן מהתולעת והן מהאדם אז אנו כורתים אותו בהווייתו, אבל אם נהיה סבלנים מתוך מקום של הבנה וידיעה נאפשר לנו ולסובבים אותנו לצמוח ולהגיע עד רום כל המעלות האישיות שלנו.

מתוך התבוננות והבנת התהליכים של הבריאה קבעו חז"ל שט"ו בשבט יהפוך ליום חג ובו נוהגים למצוא פרי חדש ולברך עליו ברכת שהחיינו וחסידים הפליאו לעשות ועושים טיש ט"ו בשבט מחלקים פירות משבעת המינים שהתברכה בהם ארץ ישראל ומתפללים על הילדים שהם פירות האילן שלנו ומבקשים לזכות בסוכות לאתרוג כשר ונאה.

חכמה זו שמתוארת כאן הינה אחת מאין ספור דרכים ללמד אותנו להיות סבלנים כלפי עצמנו וכלפי הסובבים אותנו ומתוך סבלנות אוהבת זו נאפשר את תהליכי הצמיחה הטבעיים ונזכה בשנה זו בכל שנה ושנה לשפע אילנות שזכו ועברו את החורף בשלום ונתנו לנו פרות.

זכרו סבלנות ואהבה הינם המתכון להצלחה.

בברכה "סתרי חיים" 07-33-38-38-48

השארת תגובה