שלושים לפטירתו: רבי שלום זלמן חיים כהנוביץ זצ"ל

הרב כהנוביץ זצ"ל תמונתו האחרונה בציבור
הרב כהנוביץ זצ"ל תמונתו האחרונה בציבור

קשה לכתוב קווים לדמותו של הרה"ג שלום כהנוביץ זצ"ל שהרי כל אחד שבא עמו במגע מכל גווני הקשת ראה בר' שלום זצ"ל באישיות המגוונת שלו דמות שונה דמות שמתאימה בדיוק למידותיו של הפוגש ר' שלום זצ"ל בהארת פנים מיוחדת ונדירה ידע להגיע ללב של כל יחיד ויחיד וכל אחד הרגיש בו שהוא מותאם אליו, יש מפרשים על מלכי מצרים שידעו שבעים שפות שלא היה זה רק עניין של אינטליגנציה אלא הכוונה שידעו לדבר לכל אחד בצורה שתגע בליבו מומחיות להגיע לתוך הלב של כל אחד ואחד לחוש אותו ולתת לו את התחושה לה הוא נצרך להעניק לו אותה בצורה שמרפא כל כאב.

אדם כזה צריך שיהיה לו עין טובה שרואה את הצורך של השני ולא מתעלם צריך להיות עם חכמת לב, לב חכם שמבין לב רחב שמקבל ומכיל כדי להיכנס למקום של השני ממקום של אכפתיות עם רגישות והארת פנים השילוב הזה היה בר' שלום זצ"ל שכל מי שבא עמו במגע דיבור, לחיצת יד הרגיש את החמימות אופפת אותו אכפתיות ללא גבול נשבו בקיסמו מגדולי עולם עד פשוטי ארץ זקנים עם נערים זכו אצלו למנת חום גדושה ונעימה שמשאירה תחושה עמוקה בלב לאורך ימים ושנים לתת לכל אדם את התחושה שהוא שווה ערך שהוא חשוב שמה שהוא מרגיש יש מישהו שמבין זה לתת לאדם חלש ערך לחייו ואת ההרגשה של ידיד וכל סיפור כואב נגע לליבו לא יכל לראות אדם סובל אמר בנו בלוויה – על גמילות חסדים.

עם לב רחב כזה כשעומד להתפלל לפני אביו שבשמים לב מי לא נרגש לב מי לא מתחבר לתפילה לנעימות התפילה, לבורא יתברך עם כזה שליח ציבור שהרגש שנשפך מגרנו עם ניגונים שנותנים רובד נוסף למילים כל התפילה נהפכת לעונג עילאי ובמקום להביט לשעון מתי אפשר ללכת אדרבה כל תוספת מרגשת יותר ומרוממת יותר.

את תקיעת השופר שבמקום שנגמרות המילים בא השופר לעלות למרומים את מה שאין הפה יכול לבטא התקיעות של ר' שלום זצ"ל היו עם אותה הנעימות ההתרגשות הדיוק והיופי שיצאו מהתקיעה שברים תרועה. זכתה רחובות ור' שלום זצ"ל היה שליח ציבור רבות בשנים לחלות פני ק-ל במיטב הגיון – על העבודה.

עשרה קבין של חכמה ירדו לעולם ותשעה נטלה ירושלים ואחד לעולם כולו מאז ומעולם היה אנשי ירושלים חריפים ופקחים עם תעצומות דקדושה שאין דבר שמונע בעדם מן רוחא דלעילא שמושכת אותם לעשיה ולא נותנת להם לנוח על זרי הדפנה אלא רק לפעול ללא לאות וללא מעצורים כוח גדול זה הביא ר' שלום זצ"ל בבואו מירושלים לערי השדה וכמו שאמר הגאון הגדול ר' אברהם יצחק קוק בלוויה רחובות הייתה יכולה להיות כמו עוד ערים בסביבה שכמות בני התורה שם זעירה עד שהגיעו לכאן עשרה בטלים ונפתח הכולל אבל הכל היה יכול להיעצר אילולי "החידר" שנפתח בעצת קדושים שע"י גידלה העיר פירותיה לרוב נשארו ברחובות בני התורה עד שהיום היא עיר ואם בישראל בהרבצת תורה מוסדות שיעורי תורה ועוד – על התורה.

תעצומות ליבו עמדו לו ביום צרה במסכת ייסורים שעבר בכוחות אל טבעיים לחם מלחמתו בעוז תקופה ארוכה כנצח טיפולים בדיקות וכו' וגם בשעות קשות אלו היה באיזה שלווה ומנוחת הנפש באמונה שלימה שאין מקרה בעולם כמו שסיפר חתנו בהספד אחר השבעה שכשגילו לר' שלום זצ"ל בכבד המושתל את המחלה הנוראה היה עמו בביה"ח במיאמי וכשירדו במדרגות מהקומות הגבהות ראו דרך החלון את העיר מיאמי אמר לו ר' שלום זצ"ל מזל שיש לנו אמונה גוי במצב כזה היה קופץ מפה, בהתעצמות נפשו ואמונה שהכל ממנו יתברך צלח מחלות קשות וייסורים נוראים וגם בשעות קשות זכר לדאוג לסובבים אותו כדרכו כמו שסופר רבות בימי האבל דבר ראשון האחר ואח"כ הוא.

תכונה מיוחדת היתה בו בר' שלום זצ"ל היא הדביקות ברבותיו ולא סר ימין ושמאל מבלי לשאול להתייעץ ורק על פיהם יישק כל דבר מה שהקנה לו מסתמא את הסיעתא דשמיא המיוחדת שבכל אשר פנה ה' הצליח דרכו והשיב לו משכרותו שלימה בבניין שלם שהקים דור ישרים מבורך בלעה"ר אשר כל רואיהם יכירו כי זרע בירך ה'.

יה"ר שיהיה מליץ יושר על תושבי העיר ועל נו"ב הרבנית החשובה תליט"א שלווייתה אותו לאורך כל חייו בכל מפעליו הכבירים ועל בני משפחתו ממשיכי דרכו ובילה המוות לנצח מעל כל פנים אמן.

השארת תגובה