סגולת הצמחים – עין בספר יצירה

האדמור מסתרי חיים בלג בעומר (8)
האדמור מסתרי חיים בלג בעומר (8)

כתב הראב"ד פרק א' בספר יצירה והניח יסוד מיסודי הבריאה והוא שלכל צמח וצמח יש מלאך אחד שמכה בו ואומר לו גדל. אם נחבר לכאן דברי האר"י החי שכל אור הוא מלאך אז מובנים דברי הראב"ד כאן וזאת משום שכל אור שפוגע בצמח מתחיל תהליך פוטוסינתזה שמאפשר לצמחים לקלוט אורות מהסביבה ובכך להפוך את הסוכרים שבתוכם לסוכרים זמינים.

כל התהליך שמוגדר לעיל תמצא אותו בדברי הראב"ד שם וזו לשונו: "בינה והיא גולם של כל הספירות שהיא היו"ד שבתוך הבינה (שקיבלה מיו"ד חכמה קדומה) כאשר נחקקו בה נתיבות האותיות בתמונת כל פרטי הפרטים והכללים אזי היו תבנית האותיות זו לפנים מזו אלף אחר אלף עד אלפים (זהו תאור ירידת האורות וסוד הצמצום שלהם עד שפוטון אחד נראה משפיע על תא אחד מדומם צומח חי מדבר).

"והם נמשכים ונחקקים זה לפנים מזה עד רבו רבבן וכל שאר האותיות וכן תבנית כל כללי הנמצאות ופרטיהן ופרטי פרטיהן, וכן תבנית כל עשב ועשב, ואמרו רבותינו שכרונם לברכה שמספר פרטי העשבים כמספר אר"ץ. (מדבריו עד כה אתה למד עד הכין עומקם של חכמי קדם שידעו לירד לפרטי פרטים עד אחרון האטומים, אטום המימן שהוא בעל אלקטרון אחד שהוא אור אחד משמע מלאך אחד שמחיה אותו, וכל זה עובר הן בדומם והן בצומח שהן שתי הנפשות הטבעיות).

"וארז"ל שמנין פרטי העשבים כמספר אר"ץ שהן אלפים ומאה כי אל"ף היא אלף וצד"י  פשוטה (סופית) תשע מאות ורי"ש מאתים הכל אלפים ומאה. וכן פרטי הדומם וכן פרטי הצומח רוצה לומר אילנות ודשאים וכן פרטי חיות ועופות ובהמות ושקצים ורמשים ודגי הים וכן כל חי וכן מין המלאכים ועשר כיתותיהם ומשכנותם". ע"כ.

אם ניכנס להשתלשלות דבריו נלמד את היסוד העקרוני שכל מה שקיים למעלה יש לו קיום למטה וכל זאת מבלי שנכניס את האדם עצמו בתוך התהליך הנפלא הזה שקרה כולו בחמשת ימי בראשית, ולכן כל מי שהולך לחוות טבע בראשית שיד אדם לא התערבה בו זוכה לראות שהצומח הינו חוליה בשרשרת המזון והוא מותאם באופן מושלם לכל הדומם והחי סביבו ועמו.

בהמשך להבנה בסיסית זו שכל המתקיים בארץ יש לו אור או מלאך שמשגיח עליו ממשיך הראב"ד: "לפיכך נצטווינו שלא להשחית דבר ושופך דם האדם באדם דמי יישפך כי בצלם א-להים עשה את האדם. (כי האדם עץ השדה) וזהו סוד היצירה להיות כל הנבראים משותפים באדם והאדם בהם", ע"כ. רואים מדבריו סוד הקשר הרציף שיש בין האדם לכל הסובב אותו ועל כן מקום לידתו ומקום מגוריו הצומח בהם הינו חלק בלתי נפרד ממערכת העיכול שלו ומכאן לכוחה של רפואת הצומח שהינה הרפואה העתיקה ביותר עלי אדמות.

מאז ימי קדם נדע לבני אדם סגולתם של צמחים כוחם והשפעתם על הסביבה ועל האדם עצמו. גם במשכן ואחר כך בבית המקדש נצטווו בני ישראל על בנית מזבח הזהב שמקומו היה בין המנורה ללחם הפנים מול קודש הקודשים ועליו הקטירו עליו קטורת הסמים שהיתה מורכבת מאחד עשר. צמחים וריחה היה מסוגל מאד לפעול הן בעולם הזה והן בעולם העליון.

ידוע ממפרשי התורה שהמשכן היה תמונת האדם ממש כפי שליקטנו בספר "טובת אדם" ראה שם באריכות וסוד נפלא זה מחבר כפי שעושה ספר יצירה והראב"ד את האדם הפרטי לעולם הכללי. החוש החזק ביותר מחמשת החושים הינו חוש הריח הוא מחובר בקשר עצבי אחד בלבד למוח ומסוגל מאד להניע בו תהליכי זיכרון חשיבה וכדומה.

אחת משיטות הטיפול העתיקות ביותר הפועלות גם כיום נקראת ארומוטרפיה – שימוש בשמנים שהופקו מצמחים שריחם מופק על ידי אידוי, כאשר המטופל נושם אותם אל הריאות הם נכנסים למחזור הדם ומשם ישירות לתאים הצריכים לסגולת אותו צמח או מספר צמחים. בכל העולם משתמשים בקטורת להפצת ריח טוב ויצירת אוירה במקומות בהם חי האדם.

מציאותן של אנרגיות שליליות או אוירה בקוטביות הפוכה משפיעה מאד על האדם וזאת משום שהאויר אותו אנו נושמים הוא נשא שלתדרים רבים הנקלטים על ידי קולטנים עצביים ומסוגלים מאד לפעול פעולות בתודעה שלו, מחשבות רגשות זיכרונות דיבור פנימי ועוד מושפעים באופן ישיר ממצב האויר הסובב אותנו והנכנס לגופנו, ולכן אוורור וטיהור האווירה בה אנו חיים הינה חובה ולא המלצה צמחים כאמור הינם המקור המשמעותי ביותר לפעולה זו. כל צמח ראשיתו מזרע ששותלים באדמה, כלומר בכל זרע ישנו הכוח העצוב לפריחת הצמח שיגדל ממנו וכל הפרות הפרחים העלים ועוד.

אם נשווה זרע של צמח לזרע האדם, נראה שכשם שבזרע האדם נמצא הכוח של האדם שיתפתח ממנו וכל התולדות שלו, כן בזרע של הצומח נמצאים כל הכוחות שעתידים לצאת ממנו, לכן ניתן להשתמש בזרעים של צמחים להפקת תדרים של צבע צורה מרקם ריח טעם ועוד, אם נניח זרע של צמח על אחד מל"ב פרקי הידיים המייצג אבר או לחה בגופנו נהיה מסוגלים לגרום לתדר מרפא להדהד באותו פרק שמתבקש למערכת הל"ב עצבים שמתקשר למוח שמתחבר ומעביר אותן סגולות מרפא לאותו אבר הזקוק לו.

על סגולתם של זרעים וצמחים וכיצד הם פועלים נייחד פרק בפני עצמו בספר הבא.

תגובה אחת
  1. בס"ד
    חודש טוב!
    איפה ניתן להשיג את הספר סגולות הצמחים שעליו מדובר במאמר סגולות הצמחים

השארת תגובה