המאור שבה: לקראת חנוכה

האדמור מסתרי חיים בלג בעומר (6)
האדמור מסתרי חיים בלג בעומר (6)

חנוכה תיכף יחזור להאיר את לבבות עמך בית ישראל. ילדים בכלל אוהבים את זה החג היות והמנהג הוא ליתן מעות חנוכה וכן כולם יחד, ההורים עם הילדים, יושבים סביב החנוכיה ומוארים ממנה.

האור של הנרות שהינו לזכר אותו פך שמן זית טהור שלא חולל ולא נטמא ע"י היוונים שכל חפצם ורצונם היה להמיר את האמונה בה' יתברך, אותו אור שדלק אז דולק עד היום והוא בחינה של איתערותא דלתתא, כלומר בני ישראל מכוחם רצונם חיפשו אחר פך שמן זית טהור למאור.

כך בכל דור ודור האור שדולק בחנוכיות מזכיר לנו בתת הכרה שמעט מן האור מגרש הרבה מן החושך, ומעט אנשים זכו והתגברו מכח התערותא דלתתא וגברו על מלכות יון שהיתה באותם הימים המעצמה העולמית בכל תחומי החיים, עד כדי כך שחילופי הדברים בתלמוד מזכירים את חכמי יוון. כאשר נר דולק, נוצרים שני כוחות, האחד אור מאיר הנתפס בחוש הראיה, והכוח השני שאינו פחות חשוב הוא החום שנפלט מכח הבעירה שהופכת את השמן או החלב לאור, אותו חיכוך רב עוצמה שעובר דרך פתילה ונפלט בחדר הינו אחד הסודות הפנימיים ביותר שעלינו ללמוד ממנו.

כתוב שהמאור שבה מחזירם למוטב, מה הוא אותו מאור שבתורה? בספר יצירה כתוב שברא הבורא את עולמו בשלושה בספר במספר ובסיפור כלומר ישנו הכתוב הדומם על גבי דפים ישנו המספר אותו אדם שיחיה את הכתוב בכח פיו וישנו הסיפור שהינו הייחוד והשילוב שבין הספר והסיפור, ברור שכל ספר יפה ככל שיהיה מקבל משמעות שונה בתכלית התלויה בכוחו וכישרונו של המספר שיהפוך את הספר למשעמם מאוד ודוחה מרחיק אנשים או להפך למעניין, מרתק ומושך כל שומע.

את הסוד הזה באים הנרות של חנוכה לעורר בתוכנו שבכל דור ודור קמים עלינו לכלותנו והקב"ה מצילנו מידם, וזאת כיצד? ובכן האדם דומה לנר ככתוב כל עוד הנר דולק ניתן לתקן מכאן אתה למד שבכדי לתקן את המקולקל, ראשית עלינו להדליק את הנר הכבוי שהוא האדם שלא זכה עדין להעלות מהגשמיות שלו הבל, חום דרך פתילה עד שבוער ממש ונעשה אור מאיר ומחמם, פתילה אותיות תפילה ותפילה היא רצף של מילים שהחיבור בינהם מאיר בצורה מועילה.

למה הדבר דומה? כידוע ישנם צבעים שונים של אורות שניתן להפיק מנורות LED מלדים  החל באור לבן בוהק ועד אורות סגולים ואולטרא סגולים שכמעט ולא נראים לעין רק כאשר הם פוגשים בגד לבן הם מחזירים אור, אך כל צבע אחר בולע את רוב הקרניים ואינו מחזיר אור שנראה לעין, על כך הקדים שלמה המלך את דורנו וכתב שבכל עת יהיו בגדיך לבנים כלומר שבכל גווני הקשת תאיר.

לכן כל אדם חייב לעצמו לעורר את ליבו לנוסח של תפילה מסוים שיאיר באור צירוף אותיות מיוחד שיפיק מקרבו אור מאיר ולא אור חשוך.

בתיקוני הזהר כתוב שהחשך הינו לבוש לאור וזאת כיצד? האותיות שקודמות לחשך הינן זר"י ואם נפצל את האות זי"ן לשתים שהן אלף ווא"ו נקבל את המילה אור"י, הסוד הזה מתאר בצורה מדויקת את סוד נרות חנוכה והוא אם מדליקים נר כלומר שלהבה אוחזת בו אנו מרוויחים שני דברים, האחד שנהנים מאורו והשני ששום דבר אינו יכול לאחוז בו, כך גם האדם כאשר הוא אחוז בתפילה ולהבה עולה מליבו הוא זוכה לשתי מדרגות רוחניות וגשמיות, והן הראשונה מלמטה למעלה היא שנוצר בגופו חום והתלהבות שמייצגים את החיים, שהם תנועה מתמדת של אלקטרונים שנעים מאטום לאטום ומקשרים ביניהם, תנועה זו באה לידי ביטוי בחום גוף שעולה, בתאבון שנפתח, בתנועה פיסית, כלומר רצון וחשק לעשות ולא כל היום לישון ולברוח מהמציאות, ובהיבט הרוחני התעוררות זו באה לידי ביטוי בגילוי ענין במשיכה לחכמה ברצון ללמוד להתקדם וכדומה, וכאשר גוף כל שהוא מתחמם, הרווח המידי הינו שכל הגופים החשוכים שסביבו מתחילים להתרחק ממנו או לחלופין מתחממים יחד.

המעלה השניה היא האור שמופק מאותו חומר והאור הזה מאיר לאחרים ומגלה ומעורר בתוכם גם כן את אורם, וזה שאמר המחב"י זצוק"ל מדרך האור להאיר ומדרך הטוב להטיב, לכן כל אדם שרוצה לבחון או לראות את רמת האור שלו פשוט יפתח את עיניו ויתבונן האם הסביבה שלו מאירה או חשוכה, ובהיבט הרוחני כאשר אדם מאיר מוחו דולק, כלומר ישנם מעברים עצביים רציפים ורבים, לכן אותו אדם שעורר עצמו עד שמאיר ונעשה כנר שדולק ונהנים ממנו כל הסובבים אותו ואת הכח הזה שנמצא בכל אחד מאתנו ללא יוצא מן הכלל מתעורר בעצם ההסתכלות בנרות חנוכה שהולכות ומתוספות כל יום עוד ועוד עד לנר שמיני שהוא סימן למעלה מהטבע.

כך אמר בעל התניא פעם לכפרי אחד "אם תרצה אתה יכול להתעלות לרום כל המדרגות, כל שעליך לעשות הוא להתעורר לשמחה".

השארת תגובה