כך מגיע טונה 'כחולת סנפיר' אל שולחנכם

לרפואת סיון בת אוה ורבקה בת אסתר סטלי

השארת תגובה