אור החנוכה וסתרי החיים

האדמור מסתרי חיים
האדמור מסתרי חיים

אורות חנוכה מאירות לפניה ואחריה. כתוב במשנה שכל בתי ירושלים היו מאירים מאור המנורה שהייתה בבית המקדש, שבע קנים היו לה, אחד באמצע ושלושה מכל צד, כל הלהבות שבצדדים היו נכפין אל הנר המערבי, אל הלהבה שבאמצע.

מחכמה זו ניתן ללמוד רבות אודות האדם וכוחות החישה שלו שהם האורות לאורם הוא צועד. בפני האדם ורק בפניו נמצאים כל חמשת החושים, העור שמכסה את כל ראשו וגופו כנגד חוש המישוש. האוזניים כנגד חוש השמיעה. החוטם כנגד חוש הריח. הפה כנגד חוש הטעם והעיניים כנגד חוש הראיה. ארבעה חושים – שמיעה ריח טעם וראיה – מגיעים למוח על ידי שתי אוזניים, שני נחיריים, שתי עיניים ופה אחד שהם כנגד שבעה קני המנורה וחוש המישוש כנגד המנורה עצמה.

שלמה המלך אמר בקהלת שבע הבלים שהם שבע אוירין העולים מליבו של האדם ויוצאים לחוץ, אותם קולטים כל הסובבים אותו ואלו הם כנגד שבע צלילים דו. רה. מי. פה. סול. לה. סי. שיוצרים את התקשורת השמיעתית שבין האדם לסביבה ובין הסביבה לאדם.

שבע הבלים הם גם כן כנגד שבע צבעי הקשת שהם התקשורת החזותית מהאדם לסביבתו וממנה אליו.

מאור המנורה היו מאירים כל בתי ישראל, בתי ישראל הם החללים הרבים שבגופנו מהחללים הגדולים ועד אחרון האטומים כולם מלאים באור וכולם טבולים בתוך אור כולל, והשאלה הגדולה ביותר הינה כיצד המידע הזה בא לידי מימוש?

אם נחלק את פני האדם לחצי נמצא שתי אוזניים משני צדדיו והם כנגד שני קני המנורה הקיצוניים. שני עיניים כנגד הקנים האמצעיים. שני נחיריים כנגד שני הקנים הפנימיים והפה שהינו אחד כנגד הנר המערבי – הקנה האמצעי.

אנו חייבים להבין את החשיבות העצומה שניתנה לקולות היוצאים מפינו, שלמה המלך עליו השלום אמר "נצור לשונך מרע", התורה מחשיבה את כח הדיבור המבדיל אותנו משאר הברואים ככתוב ביצירת האדם "ויפח באפיו", תרגום אונקלוס כותב "ויהי האדם לנפש ממללא", כלומר האדם קיבל במתנה את הדמיון העליון לבורא עולם והוא כח הדיבור זהו שכתוב במעשה בראשית "ויאמר א-להים יהי אור". רואים שההבל היוצא מפיו של האדם יוצר אור והאור הזה הולך ומעיט ונעשה אויר אותיות אור יו"ד ומן האויר הקר נעשו מים שהם שתי אטומים של מימן שהוא גז ואטום אחד של חמצן שהוא אויר ומן המים נעשה העפר שהוא יצוק.

מכאן אתה למד לקח טוב לאורך חייך והוא שכל החושים נמשכים אחר המילים שיוצאות מפיך, לדוגמא אם אדם מדבר על רכב מסוים הוא יראה אותו בכל מקום, אם הוא מדבר על אנשים הוא יפגוש אותם, אם הוא מדבר על טעמים הוא יאכל אותם, וזאת משום שהדיבור הינו ראשיתו של האור היוצא מפיו שעומד בראשית ארבעה מצבי צבירה של החומר.

במשנה כתוב שאדם חייב שיהיו פיו וליבו שווים, כלומר צריך שיעבוד על מידותיו בכדי שהמילים שיוצאות מפיו באמת יוליכו לשומעים אותן את אשר חפץ לומר להם, ואם אין פיו וליבו שווים אז חלילה וחס העולם הסובב אותו הוא בבחינת "והארץ היתה תוהו ובוהו", כלומר האורות נמצאים באי סדר. ד"ר דרימר מפתח ומייסד את שיטת הטיפול Q.M.M מלמד אותי תמיד שראשיתה של כל מחלה הינו אי סדר, הקשר הבין אטומי הבין פרודתי הבין תאי הופר וכעת שורה שם אנדרלמוסיה ומתחילה תופעת כדור שלג שהולך וגדל וגדל.

היות וזכיתי למתנה הנפלאה ללמד ב"ישיבת היער" שעל ידי מוסדות "סתרי חיים" ואוזני קשבת לשמוע את כאב ליבם של נושרים וילדים בסיכון, שראשית העיוות שמביא אותם למצב הפיסי נפשי שלהם כמו גם של כולנו היה המילים שהוטחו כלפיהם ונכנסו לתוכם ויצרו שם אי סדר שמדרדר אותם למטה במדרון שנעשה יותר ויותר תלול, אחרי שנים יחד ראינו שמישיבה קדושה זו שמקומה ביער בן שמן עולים וצומחים עצים אדירים וגבוהים כעצי הלבנון. רבים הם אנשי החינוך שבאו לעמוד על תופעה זו ושאלתם תמיד מה הסוד שלך? והתשובה הפשוטה בתכלית "דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב" כל מילה שיוצאת מפיך מאירה את החללים הסובבים אותך. אם אתה מבין את זה ברמה המדעית וברמה הפילוסופית, אתה מסוגל אך ורק על ידי דיבור להצמיח מהאפר צדיקים גדולים כתוב "צדיק כתמר יפרח".

לפני כמה שנים השתוללה שריפת ענק ביער הכרמל שכילתה צמחיה רבה היער היה כלא היה והכל כוסה בשכיבת עפר שחור. החורבן נראה בשיאו וחשש גדול עלה בליבם של אנשי היערות כיצד לשקם שטח כל כך גדול ולהצמיח מחדש את השממה. מומחים שהגיעו מחו"ל סקרו את השטח ואמרו שאין לעשות דבר הגשם יבוא ואחריו שוב יתחיל היער להצמיח מן העפר עצים נאים וחזקים.

האדם נקרא גם כן עץ השדה לפעמים הוא פורח ולפעמים הוא נראה כאילו הוא נשרף כליל אך אל תדאג כתיב "השלך אמת ארצה ואמת מארץ תצמח" זכור ואל תשכח המאור שבה מחזירם למוטב אמור בפיך את אשר בלבבך, ובלבבך רק טוב אז תצליח את דרכיך בוודאי.

השארת תגובה