אימוץ: עדיף יחד ואצל קרובי משפחה

אושר בקריאה טרומית: בתהליך אימוץ של ילד, יתנו גורמי הרווחה עדיפות לאימוץ על ידי קרוב משפחה של הילד

ניכור הורי
ניכור הורי

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק אימוץ ילדים של חברת הכנסת פנינה תמנו מיש עתיד וקבוצת חברי כנסת.

בדברי ההסבר להצעה נכתב, כי "ההצעה נועדה לקבוע כי במסגרת תהליך האימוץ, בעת בחינת זהות המאמץ גורמי הרווחה יחויבו לתת עדיפות לאימוץ בסביבת משפחתו הביולוגית של הילד המאומץ".

יצוין, כי במרבית המקרים, ילד המובא לאימוץ מנותק בצורה מוחלטת מסביבתו הטבעית ומכל המוכר לו, מבחינה חברתית, משפחתית, תרבותית ומסורתית. הצעת חוק זו נועדה לצמצם ניתוק זה, ולהעניק לילד את האפשרות להמשיך ולגדול בסביבה מוכרת עד כמה שניתן".

"על מערכת הרווחה לעשות כל שביכולתה על מנת לוודא כי במקרה של הכרזה על ילד כבר אימוץ, יישאר הילד תחת חסותו של קרוב משפחה, ככל שהנסיבות מאפשרות, שכן תרחיש שכזה עדיף עשרות מונים על אימוץ על ידי זרים גמורים עבור הילד אשר מטבע הדברים נמצא במצב אישי מורכב ממילא. העדפת אימוץ אצל קרוב משפחה תתרום להצלחת האימוץ, להשתלבות מיטבית של הילד בקרב משפחתו המאמצת ולחזרתו לחיי שיגרה תקינים."

לדברי יוזמת ההצעה ח"כ פנינה תמנו: "300 ילדים מוצאים מביתם מידי שנה לצורך אימוץ, אבל מתוך 300 הילדים האלה שמופנים יש ילדים שיש להם משפחה. משפחה זה לא רק אבא ואימא. משפחה זה לא רק הורים. הערך של משפחה, שהוא עוד משחר הימים, הוא לדעת שאהבת סבא וסבתא לנכד היא לא דבר של מה בכך, שאהבת אחיין זה לא דבר של מה בכך".

השארת תגובה