אושר סופית: פיקוח על מעונות לפעוטות

החל מספטמבר הפעלת מעון בו שבעה פעוטות תחייב בדיקת עבר פלילי לעובדים ובדיקה כי המעון ממוקם במקום שאינו מסכן את שלומם של הפעוטות במעון • כל המידע יהיה נגיש לציבור באינטרנט

אילוסטרציה: חנוכת מעון חבד בקריות (22)
אילוסטרציה: חנוכת מעון חבד בקריות (22)

חוק הפיקוח על מעונות היום לפעוטות אושר הערב סופית במליאת הכנסת פה אחד, בתמיכת 56 ח"כים. לחוק הממשלתי מוזגו גם הצעות חוק פרטיות בנושא, אשר יזמו ח"כ ד"ר יפעת שאשא ביטון (כולנו), יו"ר הוועדה לזכויות הילד וח"כ קארין אלהרר (יש עתיד). החוק מסדיר לראשונה את מערך הפיקוח והרישוי הממשלתי על כלל מעונות היום לפעוטות שבהם שוהים 7 פעוטות לפחות, בכדי להגן על הפעוטות השוהים במעונות, על שלומם ובטיחותם.

החוק ייכנס לתוקפו ב-1 לספטמבר 2019, וכבר במועד זה יחול על כלל מעונות היום, בהם שבעה פעוטות ומעלה, בכל רחבי הארץ, אשר יידרשו כולם לפעול רק אם ניתן להם אישור ראשוני, ע"י הממונה, על הנושא – מנהל האגף למעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך. מדובר בתיקון משמעותי אשר בוצע על פי דרישת יו"ר הוועדה לזכויות הילד במהלך הדיונים אשר קיימה בפגרת הכנסת, בכדי להביא את החוק להצבעה לקריאות שניה ושלישית מיד עם פתיחת מושב הכנסת. כזכור, על פי הנוסח הממשלתי שאושר בקריאה ראשונה, ביומו האחרון של המושב הקודם, היה החוק אמור להיכנס לתוקף באופן מדורג, על פני מספר שנים, החל ממעונות בהם לפחות 28 פעוטות, אולם הנוסח אשר אושר בוועדה כיום, מיידי ומקיף בהרבה.

בבואו לבחון בקשה למתן או חידוש רישיון, הממונה יבחן את מבקש הרישיון, בעלי המעון, מנהלו ורשימת כל עובדיו אם לא הורשעו ולא מתנהל נגדם הליך פלילי, בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה מי שביצעה אינו ראוי להיות בתפקידו. הממונה יכול לסרב לתת רישוי או להורות על הפסקת העסקה של עובד או התקשרות עם נותן שירותים לא רק בנסיבות אלו, אלא גם אם בהתנהגות מי מאנשי המעון יש משום השפעה מזיקה על התפתחותם התקינה של הפעוטות. מבקש רישיון הפעלת המעון מחויב על פי החוק להעביר לממונה עדכון על כל שינוי ברשימת העובדים ונותני השירותים הפועלים במעון, בכדי שזה יבחן את עמידתם בתנאים לכל אורך השנה.

הקפדה על שלומם ובטיחותם של הפעוטות היא גם חלק מתנאי הרישיון, ומתן הרישיון או חידושו יהיו תלויים בה, כמו גם שמירה על מיקום מתאים לשהייתם של פעוטות. בין התנאים שייכנסו לתוקף ב-1 בספטמבר

2019: אי השארת פעוט ללא השגחה מתמדת בכל שעות פעילות המעון והכשרת העובדים במתן עזרה ראשונה, ובמהלך השנה הקרובה יובאו לאישור הכנסת תקנות אשר יעמיקו בנושאי ההכשרות והבטיחות.

החוק קובע כי הפעלת מעון ללא רישיון או בניגוד לתנאים שנקבעו בחוק היא עבירה פלילית שדינה עד שנת מאסר, וכן מעניק לממונה, במקביל, כלי אכיפה מנהליים בהם סמכות למתן התראות מנהליות ואף צו הפסקה מנהלי לשם סגירת מעון, אשר יאפשרו לממונה לתת מענה מהיר יותר בעת הצורך – ושנה לאחר פרסום התקנות, גם תתאפשר הטלת עיצומים כספיים על הפרות ספציפיות.

עוד נקבע בנוסח החוק אשר אישרה הוועדה לזכויות הילד כי הממונה יפרסם באינטרנט, ובכל דרך נוספת שיימצא לנכון להעמיד לעיון הציבור, מרשם ובו כל מעון יום לפעוטות וכתובתו, האם יש לו רישיון ומה תוקפו, או אם בוטל או הותלה הרישיון. כמו כן יצוינו במרשם צו הפסקה מנהלי או צו הפסקה שיפוטי שניתן לגבי אותו מעון, כל עוד הם עומדים בתוקפם, או אם הוטל עליו עיצום כספי ומהות ההפרה שבגינה הוטל.

ח"כ שאשא ביטון אמרה לאחר אישור החוק במליאה: "היום עשינו היסטוריה – ההורים, הארגונים וחברי הכנסת. אמנם מדובר בצעד קטן ביחס להצעת החוק הפרטית שיזמתי, אך בצעד גדול ומשמעותי עבור הילדים בגילאי לידה עד שלוש והוריהם, ואפילו עבור מעונות היום עצמם. החוק יסדיר את שטח ההפקר הקיים במציאות כיום ואת הפיקוח שלא היה קיים בפועל, ודאי לא ברמה שמדינה מתוקנת צריכה לדרוש מעצמה. אני נלחמת על החוק הזה שנים, אך לצערי היה זה מותה של יסמין וינטה ז"ל שהוביל לגיוס התמיכה הציבורית ולהפנמת המצב בקרב הגורמים הרלוונטיים. פעלנו במהירות כדי ליצור מציאות חדשה, במסגרתה נצמצם ונפסיק את הפריצות בתחום זה".

עוד הוסיפה: "נלחמנו ושינינו את הצעת החוק המקורית, בכדי שכבר מיומה הראשון היא תחול על כלל המעונות לפעוטות בארץ כי אלו כללי ברזל בסיסיים והם המינימום הנדרש בכדי שנוכל לשלוח את ילדינו למעון בשקט. זהו אמנם יום משמח וחגיגי אבל אנו לא נחים על זרי הדפנה ומיד ממשיכים לקדם גם את חוק הצבת המצלמות בכדי להביאו לאישור הכנסת בהקדם".

השארת תגובה