חום הגוף והליחה: סתרי חיים

האדמור מסתרי חיים
האדמור מסתרי חיים

חום הגוף הינו אחד הדברים החשובים ביותר לזכות לחיות. כאשר חלילה וחס חום הגוף עולה על ארבעים ושתים מעלות או יורד למטה משלושים וחמש מעלות צלזיוס – האדם נפטר לבית עולמו.

היות ונושא זה חשוב מאין כמותו, במיוחד כעת שמזג האויר משתנה פעם חם ופעם קר, ואם חלילה וחס רוח קרה פוגעת בגוף שהוא מזיע האדם יכול לחלות, וכאשר האדם חולה אינו יכול לקיים את תכלית חייו בעולם הזה כדעת הרמב"ם בהלכות דעות פרק ד': "הואיל והיות הגוף בריא ושלם מדרכי ה' הוא שהרי אי אפשר שיבין או ידע (חכמה) והוא חולה. צריך האדם להרחיק עצמו מדברים המאבדין את הגוף ולהנהיג עצמו בדברים המברין ומחלימים". ע"כ.

כאשר זוכים לאהוב את בני האדם ושואפים בכל הכח להיטיב עמם, חייבים ללמוד את מבנה גופם ואת מבנה נפשם, כל אדם שחוקר ורוצה לעמוד על דעת זו יודע שעיקר מזון הגוף והנפש לצורך קיומו הינו חכמה וכאשר אדם חולה חלילה אינו מסוגל להשיג שום השגות ושום חוכמות ועל כן נכנס למרה שחורה והמרות התחתונות שלו בוערות או נכבות וזהו מוות גופני שנוצר ממוות רוחני, יש פעמים שהמוות הרוחני מביא למוות גשמי, בכל מקרה צריך שיהיה איזון בין כוחות הרוח וכוחות החומר, שאדם יוצא מנקודת איזון זו שהינה לצורך מאמר זה חום הגוף התקין – שלושים ושבע מעלות – אז הוא שוב מסובב בחוסר איזון גשמי שגורר אחריו חוסר איזון רוחני.

תרמודינמיקה הינו אחד מהנושאים שנחקרו בפיסיקה והידיעה של חכמה זו מחיה לעיתים רבות בני אדם. הליחה האחראית על חימום גופנו הינה הקיבה, לשם נכנסים האוכל והשתיה ושם הם זוכים לבישול שני אחרי רוק הפה. חום הקיבה נקבע על ידי מיצי הקיבה שהינם אחת החומצות החזקות והחריפות שקיימים בעולם, אם מיצי קיבה נוטפים על גבי שיש הם פשוט עוברים דרכו, בימי קדם השתמשו במיצים אלו לייצור תמיסה קטלנית.

חומציות הקיבה נקבעת על ידי שני פרמטרים עיקריים – האחד המזון שמכניסים לתוכה והשני מזגו של האדם.

בקיצור שולחן ערוך בהלכות שמירת הגוף על פי הטבע סימן ל"ב כתוב: "בני האדם אינם שווים במזגם, יש מי שמזגו חם ויש מי שמזגו קר, ויש מי שמזגו ממוצע. והמאכלים גם כן משונים, ומי שמזגו ממוצע יאכל מאכלים שהם גם כן ממוצעים, אבל מי שאין מזגו ממוצע צריך שיאכל מאכלים שהם קצת הפך מזגו.

מי שמזגו חם לא יאכל דברים חמים כמו תבלינים ובשמים אלא יאכל מאכלים שהם קצת קרים וחמוצים. ומי שמזגו קר יאכל מאכלים שהם קצת חמים.

וכן ישתנה המאכל לפי הזמן והמקום בימות החמה יאכל מאכלים קרים כגון בשר כבשים גדיים רכים ואפרוחי תרנגולת וגם קצת מאכלים חמוצים. ובימי הקור מאכלים חמים וכן במדינה קרה מאכלים חמים ובמדינה חמה מאכלים קרים".

נראה מדבריו כיצד האדם מכניס עצמו לאיזון על ידי שמזין את גופו בהיפך מזגו. כך גם כן מובא בהלכות דעות הדרך לתיקון מידותיו שילך בשעה הראשונה לקצה השני עד שימצע עצמו בדרך הממוצע.

אחד הנתונים שהבאנו כאן הינו שבע מעלות בהן האדם נשאר חי מספר זה ודאי אינו מקרי והוא מסמן את שבע הספירות התחתונות מעשר הספירות שהינם כנגד גוף אדם. שבע הינו גם כן ימות השבוע וכן מספר התווים במוסיקה ועוד מקבילות רבות, ללמדנו שעיקר הרצון של הבורא הוא שיחיה האדם במידות אותן הוא קבע עבורו, ואם האדם איש בער שאינו חפץ לדעת חכמה הסיבה לכך הינה חולי הגוף או חולי הנפש או שניהם.

כבר כתב הרמב"ם נפש בריאה בגוף בריא ובריאות הנפש נמדדת באהבת האדם את החכמה הבינה והדעת ואל חלילה וחס שייגרר אחר דעות זרות שסופן לשפוך את דמו או בחולי הגוף או בחולי הנפש כפי שמובא במשלי.

חז"ל קבעו שהסיבה שבחורף הלילות ארוכים, ובעלי חיים לרוב אינם ממליטים ובעלי כנף לרוב בטבע אינם מטיילים וכן רוב עצי הפרי יבשים, בכדי שלאדם יהיה זמן ללמוד ולהחכים יותר ויותר בבחינת ערב שבת כהכנה לשבת.

כל מי שעבד בחודשי האביב והקיץ וצבר מזון לימות החורף יכול כעת לשבת ליד השולחן שהחדר מחומם ולתור בחכמה ואז ששוב ישוב האביב וקולות הציפורים ישמעו כוחו הפיסי יעמוד לו שוב לעבוד לרווחתו ובאם גם זכה והוסיף חכמה איכות החיים שלו תעלה גם כן וזה כל רצוננו.

אנו תפילה שתנצלו לילות ארוכים אלו להוסיף חכמה בינה ודעת לתועלתכם.

השארת תגובה