מרן הגר"ש אויערבך בניחום משפחת גריינמן

מרן ראש הישיבה הגר"ש אויערבך שליט"א בביקור תנחומים אצל בני הגאון הגדול רבי חיים גריינימן זצוק"ל ■ הגר"ש סיפר מעשים ייחודיים על הגר"ח זצ"ל עוד מתקופת מגוריו בירושלים בחיי החזון איש ואחר כך בבני ברק.

השארת תגובה