לחות הגוף וניסוך המים בסוכות

האדמור מסתרי חיים בלג בעומר (8)
האדמור מסתרי חיים בלג בעומר (8)

תודה רבה מכל הלב שלוחה מעל גבי עיתונכם לכל העוסקים במלאכה והעומד בראשה, אנשי קול העיר על הבמה הנפלאה שהנכם נותנים לנו להפיץ בקרב ציבור הקוראים את תורת רפואת האור שהינה שילוב וייחוד חכמת ח"ן מדע ורפואה ורבים הם הקוראים שחזרו אלינו והודו על הפצה זו.

גם לכם הקוראים הנאמנים כל שבוע לטור זה אנו מודים ככתוב כמים הפנים אל הפנים כן לב האדם אל האדם. המים הינם אחד ממצבי הצבירה של החומר בעולמנו, האדם בנוי מארבע מצבי צבירה והם אור אויר מים עפר, ושני שליש מגופנו בנוי מהם לכן יש ללמוד אותם ולהבין במקצת את חשיבותם.

ראשית יש לדעת שתפקיד המים בגופנו הינו חשוב ביותר ולהם תפקידים רבים והעיקרי הינו הולכת מרכיבי הגוף ממקום למקום. הדוגמה הידועה ביותר הינה הנוזלים המיותרים שחייבים לעזוב את גופנו.

לחות הגוף גם כן חשובה מאוד ואם אדם מתייבש, הסימן לכך שהינו מצוי מאוד אצל ילדים שמשחקים ומזיעים הינו ריח אצטון שיוצא מהבל פיהם, ולכן יש להקפיד להשקות אותם גם בחורף הבא עלינו לטובה.

הנשימה הינה אחת מהמערכות החשובות ביותר בגוף האדם, היא זו שמזינה את התאים בחמצן ומסלקת מהם את דו תחמוצת הפחמן שהינה שיריים של תאים מתים. האופן שבו הגוף מסלק מתוכו את דו תחמוצת הפחמן שהינה פרודה (מולקולה) הבנויה משני אטומים של מימן ואטום אחד של חמצן מתחברת לדו תחמוצת הפחמן כמו מגנט ומובילה אותה בזרם דם הורידים אל הראות, שם היא משתחררת ממנה ועל ידי הלחץ הריאתי את נושפים אותה החוצה מגופנו, ועל ידי פעולה נפלאה זו גופנו זוכה להתנקות מהמוות ולטעון עצמו בחיים ב"ה.

על כך הודה דוד המלך ע"ה בפרק ק"ו בתהילים "כל הנשמה תהלל" ופרשו חז"ל על כל נשימה ונשימה יש להלל ולהודות לבורא עולם, כעת שרגלנו עומדות על מדרגות בית דין של מעלה ויעבירו לפנינו כל נשימה ונשימה שהכנסנו לגופנו וכל נשימה ונשימה שהוצאנו ממנו, והכל ביומיים של ראש השנה מביאים למשפט, מה נאמר ובמה נצטדק? ומורנו מורי חיים בן יוסף כולאני זצ"ל היה בוכה בימי אלול ואומר לאן נברח והיכן נתחבה ומלא כל הארץ כבודו.

בימי סוכות הבאים אחרי יום הכיפורים היו מנסכים במים והיו שמחים בשמחת בית השואבה, כלומר המים מלווים אותנו בימי הדין ובימי השמחה לכן הבנת תפקידם ופועלם חשובה ביותר, ומי שהוציא הבלים שליליים מפיו או שהכניס הבלים שאינם ראויים לחלל גופו, טוב לו שיטהר גופו במים, וזאת כיצד?

1 טוב לכם לטבול במקוואות המים להשיל מעליכם קליפות טמאות שנדבקו לגופכם.

2 טוב לכם כעת מידה כנגד מידה לברך ולא לקלל, לדבר בטוב ולא ברע, להכניס לאוזניכם דברי חכמה וחלילה לכם לשמוע דברי הבל וריק.

3 הקפידו על נטילת ידיים בקומכם ממיטתכם אחרי נטילת ציפורנים וגזיזת השער, ביציאה מבית הכסא והמרחץ, וטוב ללמוד סימן זה בשולחן ערוך אורח חיים סימן ד'.

כל מי שזוכה בימים אלו לטהר את גופו שעיקרו כאמור מים ודאי נקרא בעל תשובה גמור אשריו ואשרי חלקו בויזכה ללא ספק לשנה הבאה לברכת המים שהינה חשובה ביותר כגון שפע גשמים ושפע מים בגופו ושפע ברכה בשתי ידיו שטיהר בנטילתן במים.

זכינו בחודשים האחרונים להקים ארגון חדש במוסדות "סתרי חיים" ושמו "אהבת חינם" ועיסוקו בחלוקת מזון ושתיה לילדות וילדים נערות ונערים שאיבדו את הדרך וכבה האור במגדל אור שלהם ומוצאים עצמם במצבים מחפירים בחוצות הערים והם נגררים לצערנו הרב לדיוטה תחתונה, עם כל זאת ולמרות החשכה ארגון "אהבת חינם" נותן להם אחר חצות לילה מזון ושתיה ומאיר מחדש ומכניס להם קרן אור.

לפני כמה שבועות שבאו ילדנו אותם המצויים שם במקומות שאינם ראויים לבני אדם, לקבל באהבת חינם אוכל ושתיה עמדו וברכו ברכות בקול ואחד מהם אמר לחברו "אתה יודע כמה שנים לא הייתה ברכה בפי"? הוא שם לב ששנים כמוהו כמוהם רק קללות וניבול פה בפיהם וכעת נשתנה הדיבור ומברכים על המזון והשתיה ויותר חשוב מברכים זה את זה והעוסקים במסירות נפש ונאמנות במלאכה חשובה זו, אין לי ספק שלשנה הבאה בזכות ברכותיהם של יושבי קרנות נזכה כולנו כאחד  לכתיבה וחתימה טובה אמן.

נ.ב. לכל מי שמעוניין ליטול חלק במפעל מציל חיים זה יכול לפנות אלינו בטל: 07-33-38-38-43

השארת תגובה